Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
4. Majetek, finance a plánování
4.2. Evidence a změny vlastnictví soukromého nemovitého majetku

67Seznam vlastníků nemovitostí v k.ú. obce Újezdb.d.karton18
68Změny vlastníka nemovitosti a zřízení práva věcného břemene1980-1990karton18
69Rozhodnutí státního notářství ve věci dědických řízení o vlastnictví nemovitostí v k.ú. obce Újezd (kopie jednotlivých rozhodnutí, doprovodná korespondence)1978-1990karton18