Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
4. Majetek, finance a plánování
4.3. Finanční hospodaření MNV

70Rozpočty a rozbory hospodaření MNV1951-1990karton19
71Agenda rozpočtových pravidel a užití finančních prostředků nad rámec schváleného rozpočtu (mj. žádosti MNV o navýšení finančních prostředků určených na opravy a investiční akce mimo rámec vlastního rozpočtu, žádosti MNV o dodatečnou úpravu rozpočtových kapitol, organizační a metodické pokyny ONV Olomouc) 1974-1990karton20