Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
4. Majetek, finance a plánování
4.4. Místní daně a poplatky

72Běžná agenda místních daní a poplatků1985-1987karton20