Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
4. Majetek, finance a plánování

4.1. Evidence a správa národního majetku
4.2. Evidence a změny vlastnictví soukromého nemovitého majetku
4.3. Finanční hospodaření MNV
4.4. Místní daně a poplatky