Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
5. Územní plánování a výstavba obce

73Akce "Z"1971karton20
74Běžná stavební agenda MNV1969-1987karton20
75Evidenční přehled povolených staveb, přístaveb, oprav a demolic veřejné i občanské výstavby1962-1971karton20
76Oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí o umístění staveb veřejné výstavby (mj. Dům služeb, plynovod a regulační stanice, trafostanice, objekty JZD)1973-1990karton20
77Povolení ke zpracování projektové dokumentace a územní rozhodnutí o umístění staveb občanské výstavby (mj. rodinné domy a garáže, součástí rozhodnutí jsou v některých případech i studny, odvody odpadních vod a přístupové komunikace)1973-1990karton20
78Ohlašování a schvalování drobných staveb, přístaveb a oprav1983-1990karton20
79Demolice drobných staveb a hospodářských budov1983karton20
80Seznam proluk pro výběr staveniště rodinných domků1975karton20