Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
6. Místní hospodářství

81Organizace a správa hospodářských organizací ve správě MNV a zajišťování služeb v obci jinými provozovateli1950-1989karton21
82Zprávy o situaci v zásobování a službách v obci1965-1976karton21
83Likvidace konfiskovaných živnostenských podniků1949karton21
84Soukromé živnosti a poskytování služeb občany1985-1990karton21
85Bytové hospodářství1952-1982karton21