Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
7. Doprava

86Investiční výstavba, opravy komunikací a dopravní značení1988-1990karton21
87Dopravní obslužnost1964-1984karton21