Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
8. Obchod a cestovní ruch

88Otázka kvality prodeje, zákazy prodeje a provozní doba prodejen, metodické pokyny a nařízení nadřízených orgánů1988-1990karton21
89Nepovolená obchodní činnost v obci1987karton21