Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
9. Pracovní síly

90Nábor pracovních sil1987karton21
91Rozmisťování dorostu1988karton21