Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy

1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
4. Majetek, finance a plánování
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
7. Doprava
8. Obchod a cestovní ruch
9. Pracovní síly
10. Zemědělství
11. Potravinářský průmysl
12. Lesní hospodářství a myslivost a rybářství
13. Vodní hospodářství
14. Ochrana životního prostředí
15. Zdravotnictví a sociální péče
16. Školství
17. Kultura, sport a tělovýchova
18. Církevní záležitosti