Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
C. Účetní materiál
Účetní knihy

151Hlavní účetní kniha1946úřední kniha
152Hlavní účetní kniha1947úřední kniha
153Hlavní účetní kniha1948úřední kniha
154Hlavní účetní kniha1949úřední kniha
155Hlavní kniha výdajová1951úřední kniha
156Hlavní kniha výdajová a příjmová1952úřední kniha
157Hlavní kniha výdajová a příjmová1953úřední kniha
158Kniha pohledávek1984úřední kniha
159Kniha pohledávek1985úřední kniha
160Kniha pohledávek1986úřední kniha
161Kniha pohledávek1987úřední kniha
162Kniha pohledávek1988úřední kniha
163Kniha pohledávek1989úřední kniha
164Kniha pohledávek1990úřední kniha