Archiv uložení:Státní okresní archiv Olomouc
Název fondu:Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
Datace:1946-1990
Zpracovatel:tsed,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1964
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):2,55
Stav ke dni:2008-11-20
Prohlížet fond
Stažení fondu