Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Úřední knihy

1IIcKniha kostelních účtů 1791-1837
2IIcKniha kostelních účtů 1837-1868
3IIcKniha kostelních účtů1937-1944
4IIeKniha kapitálů 1870-1943
5IIfPokladní deník příjmů a vydání kostela1924-1951
6IIfPokladní deník jmění mešních nadací1902-1953
7IIfPokladní deník jmění svíčkové nadace 1902-1949
8IIfPokladní deník jmění nadace Wenzla Schenka na udržování kříže (od r. 1949 společného fondu na udržování křížů)1902-1953
9IIfPokladní deník polní kaple na Nových Sadech1902-1953
10IIfPokladní deník nadačního jmění kaple na Povlu1902-1953
11IIfPokladní deník jmění kamenného kříže Josefa Strniska1902-1949
12IIfPokladní deník fondu na udržování hrobu Josefy Spittlerové1902-1953
13IIfPokladní deník fondu na osvětlení hrobu Josefy Negriové1902-1953
14IIfPokladní deník jmění oltáře Božského srdce Páně, věžních hodin a Kronesovy nadace na okrášlení farního kostela1917-1950
15IIfPokladní deník jmění zvonového fondu1931-1953
16IIgDeník příjmů z ofěry a kostelního zvonečku1897-1925
17IVbKniha nadací kostela na Nových Sadech 1785-1847
18IVbVšeobecná kniha zbožných nadací při farním kostele na Nových Sadech (Generelles Stiftungsbuch der frommen Stiftungen bei der Pfarrkirche in Neustift) Něm., čes., 25 x 37 cm, pk., zach.1816-1949
19IVbVýkaz nadací při farním kostele na Nových Sadech1918-1950
20IVbVýkaz nadací při kapli na Povlu1918-1950
21IVdPřehled řádného rozvržení a skutečného vyplnění zádušních povinností při farním kostele na Nových Sadech (Výkaz o persolvování nadačních povinností)1895-1907
22VmMatrika konvertitů1895-1918
23IXaÚčetní kniha farního chudinského ústavu1851-1878
24IXaÚčetní kniha farního chudinského ústavu1894-1917
25XIIdMatrika biřmovanců1895-1950