Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Registraturní pomůcky

26VnPodací protokol (od 13. 5. 1897 do 14. 8. 1901)1897-1901
27VnPodací protokol (od 15. 8. 1901 do 23. 12. 1907)1901-1907
28VnPodací protokol (od 3. 1. 1908 do 12. 4. 1919)1908-1919
29VnPodací protokol (od 11. 8. 1924 do 12. 5. 1930)1924-1930