Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Spisy
I. Církevní stavby

30IaInventáře kostelních cenností a vybavení kostela18341
31IaOpravy a stavební úpravy kostela 1850-19381
32IaVýmalba kostela 1897-18981
33IaÚklid a výzdoba kostela1901-19041
34IcHřbitov 1836-19471
35IdSeznam křížů, soch, polních kaplí a božích muk v novosadské farnosti[1841]1
36IdReversy na udržování křížů, soch a zvonů 1816-19181
37IdRenovace bočního oltáře sv. Dominika19081
38IdRestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 1941-19431
39IdRestaurování sochy sv. Šebestiána na Povlu19431
40IdNávrh a rozpočet na zhotovení sochy Ježíše Krista 1940-19411
41IdPořízení lucerny pro sochu Panny Marie (vyúčtování)19431
42IdPořizování a doplňování bohoslužebných předmětů a vybavení kostela (mešní roucha, tabernákl, kalich, mešní nádobí, relikviáře, hudební nástroje, nábytek, seznamy cenných předmětů z cínu, mědi, mosazi a bronzu)1835-19171
43IdZapůjčení insignií rybářského cechu, uložených ve farním kostele na Nových Sadech, pro výstavy v Praze a Olomouci (včetně jejich soupisu)1935-19381
44IeInventář fary a jejích hospodářských budov19061
45IeProtokol o stavebním stavu fary a obročních budov19321
46IeStavební úpravy a opravy fary a jejích hospodářských budov1831-19481
47IeZřízení nového bytu pro kaplana (kooperátora) farnosti1943-19441
48IfPopis lokálie Nové Sady18181
49IfPovýšení lokálie Nové Sady na faru1855-18601
50IfZměny obvodu a hranic farnosti1874-19371
51IfJmenování patronátních reprezentantů1895-19401
52IgPojištění kostelních a farních budov1900-19031
53IhZáležitosti zvonového fondu, spor s městem Olomoucí o udržování zvonů1898-19281
54IhVarhany 1850-19201