Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Spisy
XI. Varia

102XIArcibiskupský sirotčinec na Nových Sadech 1899-19004
103XIJednání o příspěvku Olomouckého arcibiskupství na obnovu požárem zničeného Měděného mlýna19014
104XIŽádost Krajského soudu v Olomouci o vyjádření farního úřadu k žádosti o milost Rudolfa Dočkala, majitele usedlosti čp. 55 na Nových Sadech, odsouzeného za zločin veřejného násilí k šesti měsícům těžkého žaláře19184
105XIPříprava výstavy svatováclavských památek v Olomouci19294
106XISoukromá korespondence faráře Franze Ludwiga (dopis jeho strýce ze dne 28. 7. 1869)18694
107XIVýzvy ke svaté zpovědi 19414