Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Spisy
III. Jmění farního obročí

61IIIaOdstoupení části farní předzahrádky obci1895-19051
62IIIcBeneficiální fasse1855-18561
63IIIdSlužné, doplněk kongruy a jiné příjmy duchovních správců farnosti, přiznání příjmů a vydání spojených s farním obročím1810-19431
64IIIeProtokoly o odevzdání a převzetí fary s přílohami 1834-19481
65IIIfInterkalární účty1940-19491
66IIIhPlatební rozkaz na pozemkovou daň18981
67IIIhPlatební rozkazy na poplatkový ekvivalent a školní příspěvek1902-19421
68IIIhStanovení obecních přirážek na jmění farního beneficia a nadační jmění18991
69IIIhSubvence Olomouckého arcibiskupství ve výši 20 zlatých na zřízení telegrafní stanice na Nových Sadech18941
70IIIhVýkaz válečných škod na kostelním jmění a jmění farního obročí19191