Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Spisy
V. Duchovní správa

74VaPovolení k vysvěcení kaple konventu kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka na Nových Sadech19003
75VcVěnování relikvií a ověření jejich pravosti (autentiky)1794-18973
76VcPovolení ke svěcení oltářů, křížů, křížové cesty, soch, obrazů a bohoslužebných předmětů1840-19403
77VcPovolení k vysvěcení hasičských stříkaček a hasičské zbrojnice na Nových Sadech, pomníku obětem 1. světové války na Povlu, praporu spolku válečných veteránů 1901-19383
78VdPovolení bohoslužeb v kapli Nejsvětější Trojice na Nových Sadech (papežské breve)(1751)4
79VdPovolování a ohlašování bohoslužeb ve farním kostele, v kapli na Povlu a v arcibiskupském sirotčinci1815-19454
80VeZáležitosti bratrstev a církevních spolků 1887-19034
81VfKanonické vizitace 1894-19474
82VgZáležitosti školy a vyučování náboženství 1839-19414
83ViVýkazy o stavu duší1855-18584
84ViVýkaz o počtu věřících schopných a neschopných svatého přijímání[1786-1792]4
85VkŠtola 1836-19164
86VmZměny ve vyznání1895-19024