Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Spisový materiál
Spisy

I. Církevní stavby
II. Kostelní jmění
III. Jmění farního obročí
IV. Nadace
V. Duchovní správa
VI. Výkaz personálií při duchovní správě
VII. Doklady a přílohy k oddací matrice
VIII. Doklady a přílohy ke křestní a úmrtní matrice
IX. Farní ústav chudinský
X. Nařízení
XI. Varia
XII. Oddělení pro matriky