Archiv uložení:Státní okresní archiv Olomouc
Název fondu:Farní úřad Olomouc, Nové Sady (1751)1785-1953
Datace:(1751) 1785-1953
Zpracovatel:PhDr. Miroslav Koudela,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1965
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):0,88
Stav ke dni:2009-03-05
Prohlížet fond
Stažení fondu