Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Úřední knihy
Správní knihy

1Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva, obecní rady, z plenárních zasedání MNV a ze schůzí rady MNV(1932)1945 - 1950
2Kniha zápisů ze schůzí pléna MNV a rady MNV1951 - 1952
3Kniha zápisů ze schůzí obecní finanční komise(1932)1945 - 1950