Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Statutární záležitosti, organizace, kontrola

9Sloučení obcí Žerotín-Strukov (oznámení o schválení sloučení obcí žerotínskými občany)19601
10Dezintegrace obcí (oznámení o schválení dezintegrace obcí Žerotín-Strukov radou MNV)19901
11Návrh na změnu hranic mezi obcí Pňovice a katastrálním územím Strukov - obec Žerotín1969 - 19701
12Volby (mj. zápis o předvolební schůzi, zápis o volbě ústavodárného národního shromáždění, voličské seznamy, zápisy o hlasování, zápisy o sčítání hlasů, volební komise, volby soudců)1945 - 19641
12Volby (mj. přehled zvolených poslanců, prohlášení kandidáta, osvědčení o zvolení poslancem, hlášení o výsledcích voleb, zhodnocení voleb, seznam voličů)19861
12Volby (mj. volby do obecního zastupitelstva, volby do zákonodárných sborů, seznam kandidátů, voličské seznamy, výsledky přednostního hlasování)19901
13Volební programy1976 - 19901
14Zproštění funkce poslanců19871
15Registr poslanců19891
16Totéž1970 - 19902
16Zápisy ze schůzí pléna MNV1954 - 19551
16Totéž1959 - 19691
17Totéž1959 - 19763
17Totéž1977 - 19904
17Zápisy ze schůzí rady MNV1953 - 19553
18Totéž1981 - 19905
18Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného pořádku1960 - 19765
19Komise pro ochranu veřejného pořádku (záznamy o jednání komise, spisy)1960 - 19625
19Totéž1975 - 19905
20Komise pro ochranu veřejného pořádku (spis manželů Wolfových)1988 - 19895
21Totéž1981 - 19895
21Zápisy ze schůzí komise pro výstavbu1960 - 19765
22Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise1964 - 19716
22Totéž1981 - 19846
23Zápisy ze schůzí sociální a zdravotní komise1964 - 19686
24Komise školská, sociální a zdravotní (plány práce)1989 - 19906
25Zápisy ze schůzí finanční komise1965 - 19766
25Totéž1981 - 19896
26Zápisy ze schůzí výboru žen1953 - 19546
27Výbor žen (plány úkolů 1954, 1964)1954 - 19646
28Opis zápisu ze schůze místní organizace Jednotného svazu Českých zemědělců19486
29Organizační záležitosti MNV (mj. plány činnosti MNV, jednací řád MNV, organizační řád MNV, organizační struktura a organizace práce MNV, plány hlavních úkolů MNV, časový plán práce rady MNV)1976 - 19906
30Návrh na jmenování zasloužilého funkcionáře MNV (Adolf Krejčí)19656