Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Školství

95Zemědělský útulek ve Strukově (mj. žádost JZD Žerotín - Strukov o začlenění útulku jako pobočky mateřské školy v Žerotíně a o sloučení stravování, rozhodnutí hygienika o závadách v prostorách útulku, požadavek celoročního provozu útulku, zamítnutí celoročního provozu útulku okresním hygienikem, seznam dětí, uzavření útulku pro špatné hygienické podmínky)1962 - 19759
96Mateřská škola v Žerotíně (mj. zápis z orientační inspekce v mateřské škole, úhrada nákladů za přepravu obědů, přijetí dětí ze zemědělského útulku ve Strukově)1965 - 19759
97Žádost o zřízení mateřské školy ve Strukově19759
98Zprávy o provedení veřejné prověrky pracovního prostředí a dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci v ZDŠ Žerotín1973 - 19759