Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Kultura, sport a tělovýchova

99Jednotný plán kulturně výchovné činnosti19769
100Kultura (mj. sběrací listina na fond pro stavbu kulturního domu v Žerotíně a na zřízení univerzity v Olomouci, informace o obci k jubilejní výstavě Okresního vlastivědného muzea ve Šternberku, údaje o obci pro výzkum místních jmen, zodpovězené otázky pro výzkum vývoje výrobního zemědělského družstevnictví, informace o protifašistickém odboji v obci, zpráva pro ONV o práci s mládeží, slavnostní otevření společenského zařízení a sjezd rodáků)1945 - 19759
101Zámek (mj. upozornění na špatný stav stromu "Koráb" v zahradě zámku, úpravy zámeckého parku)1957 - 19759
102Věžní hodiny (mj. navrácení hodin do Řídeče, sbírka na nové hodiny)19679
103Sdělení údajů o kronice a kronikáři pro Vlastivědný ústav Olomouc19769
104Předání fondu knihovny ve Strukově do střediska Štěpánov19749
105Rodný dům prof. Františka Hrubého ve Strukově č. p. 7 (mj. pamětní deska, oprava domu, korespondence MNV s paní Hrubou v záležitosti osazení pamětní desky, oznámení o konání přednášky ke 30. výročí úmrtí prof. Hrubého)1966 - 19739
106Památky v obci (mj. seznam nemovitých kulturních památek, seznam historických památek, výhled výstavby monumentální výzdoby dělnického a revolučního hnutí v období 1976 - 80 a přehled stavu ke dni 30.6.1975)1964 - 19759