Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Církevní záležitosti

107Vyhláška kostelního konkurenčního výboru hnojické farnosti o rozpočtu na rok 194919499
108Oznámení farního úřadu v Hnojicích o oslavách 50. výročí vzniku ČSSR19689