Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Finance a plánování

36Užívání obecních pozemků (žádost o povolení užívání tzv. Uličky vedle zámecké zahrady Jaroslavem Géblem, dohoda o zrušení práva užívání osobního pozemku manžely Krejčími, stížnost pana Diviše na neupravenou cestu na kraji obce)1964 - 19757
37Rozbory hospodaření1976 - 19907
38Výroční účet obecní1945 - 19487
39Hlavní obecní rozpočet1946 - 19497
40Rozpočet MNV1969 - 19797
41Návrh rozpočtu na rok 1981 a rozpočtového výhledu 1981 - 198519817
42Rozpočet osvětové besedy1976 - 19807
43Zhodnocení rozvoje obce Žerotín-Strukov od roku 1945 a výhled výstavby a zvelebení obce do roku 197519717
44Návrh rozvoje sloučené obce do roku 200519897
45Kontrola plnění programu ochrany a rozvoje životního prostředí s výhledem do roku 200019907