Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Územní plánování a výstavba obce

46Žádost MNV Střeň o podporu obcí při záchraně mostu mezi Stření a Lhotou u Nákla19498
47Schválení a vyhlášení občanské pracovní povinnosti na stavbě silniční spojky Žerotín-Pňovice19498
48Plánek obnovy rybníka v obcis.d.8
49Žádost o prodloužení obecní kanalizace19508
50Hanácký dům se žudrem č.p. 13 (mj. pozvání na jednání ve věci oprav, zpráva o zaslání investičního úkolu na rekonstrukci)1962 - 19638
51Rozhodnutí o zbourání domu č.p. 1419638
52Žádost o zařazení generální opravy budovy MNV č.p. 66 do plánu ONV Olomouc19638
53Negativní odpověď ONV na žádost o zahájení výstavby kulturního domu19648
54Žádost o povolení vybudování bezprašné vozovky v části obce19648
55Žádost MNV o příspěvek na demolici domu č.p. 1819648
56Souhlas cestmistrovství Šternberk se zřízením okrasného pruhu u autobusové zastávky19658
57Hlášení o zchátralých objektech v obci19658
58Posudek plánu na stavbu šaten a sociálního zařízení na koupališti19668
59Zhotovení sgrafit pro místní sokolovnu19738
60Zemědělská výstavba (novostavba teletníku, výkrmna prasat, kanalizace živočišných středisek JZD, projektový úkol kravín, rozšíření odchovny mladého dobytka a vybudování sociálního zařízení)1964 - 19728
61Výběr staveniště pro výstavbu bytových jednotek pro pracovníky JZD1966 - 19838
62Pověření členů MNV výkonem státního stavebního dohledu19828
63Posouzení zdravotní vhodnosti bytu čp. 1019838
64Drobné stavby a stavební úpravy1981 - 19908