Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Místní hospodářství

65Služby (mj. nařízení o zahájení provozu družstevní prádelny, žádost MNV na ONV o udržení výroby ovocných konzerv v továrně firmy Svoboda a Šišma, odvolání proti zrušení prodejny maso-uzeniny, žádost ONV o vyjádření MNV k zastavení provozu mlýna v Liboši, dohoda s technickými službami ve Šternberku o čištění obce)1947 - 19678
66Žádost o schválení zrušení kovářské a podkovářské živnosti19538
67Zpráva o veřejné prověrce služeb a práce obchodu v obci19608
68Usnesení o zapsání dámského krejčovství do podnikového rejstříku19708
69Zřízení provozovny kadeřnictví19748
70Pohostinství (zabezpečení provozu pohostinství, návrh na provozní dobu restaurace)1979 - 19828