Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Doprava a spoje

71Seznam majitelů motorových vozidel v obci19498
72Autobusová doprava (mj. žádost o povolení zastávky autobusu ČSAD na křižovatce Žerotín-Pňovice-Strukov, žádost o úpravu provozu autobusové linky)1963 - 19678