Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

93Myslivecké sdružení (schválení zbudování cvičné střelnice na asfaltové terče)19739
94Rybářský spolek (žádost na MNV o snížení nájemného z pronajatého rybníka)19499