Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy

Statutární záležitosti, organizace, kontrola
Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
Finance a plánování
Územní plánování a výstavba obce
Místní hospodářství
Doprava a spoje
Zemědělství
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
Školství
Kultura, sport a tělovýchova
Církevní záležitosti