Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1866-1917
B. Spisy

12/ Opatření proti pytláctví v lesích v okolí Bouzova. Přípis OH Jevíčko z 10. 1. 1866 (2)1866karton1
24/ Obce z Litovelska, Konicka a Šternberska, údajné žádosti k císaři Františku Josefovi I. o sjednocení Moravy a Čech pod svatováclavskou korunou - vyšetřování. Výnos z 22. 2. 1866 (16)1866karton1
37/ Hlášení o náladách obyvatelstva politického okresu Litovel. Výnosy, zprávy a přípisy z května 1859 až dubna 1866 (43)1866karton1
49/ Nařízení týkající se zásobování pevnosti Olomouce. Výnos z 18. 4. 1866 (1)1866karton1
512/ Pokyny týkající se zabezpečení státních depozit v důsledku současných politických poměrů. Přípis okresního finančního ředitelství v Olomouci z 24. 4. 1866 (11)1866karton1
614/ Upozornění na podezřelého cizince, který přenocoval v hostinci ve Studené Loučce. Zpráva z 30. 4. 1866 (5)1866karton1
718/ Sdělení, že část krajského soudu v Olomouci může být přeložena do Litovle. Přípis krajského soudu v Olomouci z 7. 5. 1866 (4)1866karton1
835/ Okupace města Litovle a litovelského politického okresu pruskou armádou. Zpráva z 16. 8. 1866 (44)1866karton1
937/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1866. Zpráva z 18. 8. 1866 (3)1866karton1
1039/ Hlášení o počínání pruských vojenských oddílů v okrese Litovel v době pruské okupace. Zpráva z 25. 8. 1866 (4)1866karton1
1142/ Hlášení o náladě obyvatelstva politického okresu Litovel v době od 15.4. do poloviny října r. 1866. Zpráva z 14. 10. 1866 (2) 1866karton1
1243/ Popp Franz, starosta města Litovle a Kuchař František, ranhojič v Litovli, udělení vyznamenání za zásluhy v době války prusko-rakouské. Výnos z 19. 10. 1866 (2)1866karton1
1349/ Serbousek Franz, adjunkt OH v Litovli, propuštění ze služby pro disciplinární přestupky. Zpráva z 18. 10. 1866 (9)1866karton1
147/ Buchwald Ernst, rolník z Renot, návrh na udělení vyznamenání za účasti v bitvě u Hradce Králové dne 3. 7. 1866. Výnos z 19. 1. 1869 (2)1869karton1
1514/ Seznam četnictva působícího na stanicích v politickém okrese Litovel. Sdělení OH Litovel v 10. 2. 1869 (10)1869karton1
1628/ Farní škola ve Skřípově, ukončení působnosti. Přípis školdozorce Drexlera z Jevíčka z 1. 3. 1869 (5)1869karton1
1739/ Dr. Doubrava Karl, lékárník a předseda okresního rolnického spolku v Uničově, udělení vyznamenání. Výnos z 29. 3. 1869. (4)1869karton1
1842/ Řešení nedostatků ve vyučovacím procesu na hlavní škole v Litovli. Zpráva ředitelství hl. školy Litovel z 4. 4. 1869 (2)1869karton1
1947/ Bratři Josef a Ignác Unzeitigové, pachatelé loupežné vraždy faráře Franze Christa z Hnojic, předání soudu. Sdělení OH Litovel z 24. 4. 1869 (4)1869karton1
2051/ Buchwald Ernst, rolník z Renot, udělení stříbrného záslužného kříže. Výnos z 26. 4. 1869 (4)1869karton1
2158/ Vypsání volby poslance do zemského sněmu pro obvody měst Litovle, Uničova a Konice - organizační pokyny. Výnos z 4. 6. 1869 (2)1869karton1
2261/ Volby do zemského sněmu v politickém okrese Litovel konané dne 8.7.1869 - pokyny. Výnos z 7. 7. 1869 (2)1869karton1
2375/ Vodička František, děkan v Konici, zvolení poslancem zemského sněmu. Výnos z 10. 7. 1869 (2)1869karton1
24106/ Zimmer Karl, berní asistent v Uničově, disciplinární vyšetřování pro přestupky ve službě. Výnos ZFŘ Brno z 24. 9. 1869 (30)1869karton1
25113/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích politického okresu Litovel v říjnu a listopadu r. 1869. Výnos OH Litovel z 21. 10. 1869 (6)1869karton1
26121/ Stížnost učitelů Johanna Bartůňka z Konce a Ernsta Janosche z Klužínku na skandální chování kooperátora Karla Ptáčka z Konice. Dopis jmenovaných z 2. 11. 1869 (2)1869karton1
27127/ Výsledky policejní razie ze dne 8.11.1869. Četnická relace stanice Konice z 9. 11. 1869 (1)1869karton1
2810/ Zimmer Karl, berní asistent BÚ Uničov, odsouzení pro zpronevěru k 7 dnům vězení. Přípis okresního soudu v Uničově z 9. 1. 1870 (3)1870karton1
2914/ Zimmer Karl, berní asistent v Uničově, disciplinární řízení pro přestupky ve službě. Zpráva z 3. 2. 1870 (7)1870karton1
3017/ Stížnost Dr. Svozila z Litovle na nesprávný postup BÚ v Litovli. Zpráva z 31. 1. 1870 (2)1870karton1
3141/ Ubytování vojska v obcích na Uničovsku; organizační pokyny. Přípis vojenského intendanta Brno z 10. 3. 1870 (4)1870karton1
3261/ Vyšetření stížnosti Dr. Svozila z Litovle na nesprávný postup BÚ Litovel při zjišťování ročního zisku. Výnos ZFŘ Brno z 14. 4. 1870 (8)1870karton1
33106/ Volební řád pro volbu poslance do zemského sněmu v obvodu měst Uničova a Rýmařova. Přípis OH Rýmařov z 14.6.1870 (2)1870karton1
34107/ Stížnost Dr. Františka Svozila z Litovle na odepření BÚ Litovel nahlédnout do katastrálních operátů. Výnos ZFŘ Brno z 15. 4. 1870 (6)1870karton1
35131/ Stížnost Dr. Františka Svozila, advokáta v Litovli, na berního asistenta Frenzla z BÚ Litovel pro pokoutní písařství. Zpráva z 3. 8. 1870 (7)1870karton1
36178/ Koutný Vincenc z Bohuslavic, uvěznění pro urážku příslušníka panovnického rodu. Četnická relace stanice Konice z 23. 11. 1870 (1)1870karton1
3716/ Socha Augustin, farář a konsistoriální rada v Senici na Hané, udělení zlatého záslužného kříže s korunou. Výnos z 9. 2. 1871 (2)1871karton1
3826/ Disciplinární řízení proti bernímu asistentovi Ludwigu Frenzlovi z Litovle pro přestupky ve službě. Výnos ZFŘ Brno z 6. 3. 1871 (2)1871karton1
3986/ Zuffer Johann, nadučitel v Medlově, udělení zlatého záslužného kříže. Výnos z 31.8.1871 (2)1871karton1
4092/ Stížnost daňového výběrčího BÚ Uničov Felixe Seiferta na nekorektní chování berního kontrolora Ignaze Kuxe. Úřední záznam z 5. 8. 1871 (10)1871karton1
4196/ Schválení protestu 33 poslanců zemského sněmu ze dne 14. 9. 1871 městským zastupitelstvem v Uničově; upozornění starosty Uničova na překročení kompetence. Výnos z 9. 10. 1871 (2)1871karton1
42103/ Stížnost Felixe Seiferta, berního kontrolora BÚ Uničov, na arogantní chování ředitele zemského reálného gymnasia v Uničově Johanna Dahsenbachera. Dopis F. Seiferta z 5.11.1871 (4)1871karton1
4310/ Dr. Doubrava Ferdinand, starosta města Uničova, návrh na udělení vyznamenání. Zpráva z 10.2.1872 (2)1872karton1
4413/ Výsledky provedené policejní razie v noci z 26. na 27. 2. 1872. Četnická relace stanice Konice z 27. 2. 1872 (1)1872karton1
4526/ Dr. Doubrava Ferdinand, starosta města Uničova, udělení zlatého záslužného kříže s korunou. Výnos z 4. 4. 1872 (2)1872karton1
4629/ Ustavení litovelského okresního výboru při zemské výstavní komisi v Olomouci. Přípis uvedené komise v Olomouci z 2. 4. 1872 (3)1872karton1
4726/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích politického okresu Litovel v březnu a dubnu r. 1873. Výnos OH Litovel z 25. 3. 1873 (1)1873karton2
487/ Kux Ignaz, berní kontrolor v Uničově, zavedení disciplinárního řízení pro přestupky ve službě. Zpráva z 24. 1. 1874 (4)1874karton2
4923/ Zdrahal Josef, nadučitel v Chudobíně, návrh na udělení vyznamenání. Zpráva z 4. 5. 1874 (2)1874karton2
5027/ Gallina Anton, učitel v.v. ve Vilémově, návrh na udělení vyznamenání. Výnos z 10. 5. 1874 (7)1874karton2
5157/ Spolek vojenských vysloužilců v Dolní Dlouhé Loučce, žádost o udělení pojmenování spolku po korunním princi arcivévodovi Rudolfovi - vyjádření. Zpráva z 26. 10. 1874 (4)1874karton2
5216/ Úmrtí okresního hejtmana v Litovli Josefa Brosche. Výnos OH Litovel z 26. 6. 1876 (12)1876karton2
5317/ Vrácení vyznamenání po zemřelém Josefu Broschovi, okresním hejtmanovi v Litovli. Zpráva z 28.6.1876 (14)1876karton2
5420, 21/ Pokyny pro případ vyhlášení mobilizace (4)1876karton2
5526/ Zarda Heinrich, okresní komisař v Mor. Třebové, ustanovení okresním hejtmanem v Litovli. Výnos z 24. 7. 1876 (10)1876karton2
5629/ Volba poslance říšské rady, pro volební obvod měst Moravská Třebová, Jevíčko, Boskovice atd. Zpráva z 15. 8. 1876 (8)1876karton2
5730/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1876. Zpráva z 18. 8. 1876 (5)1876karton2
5851/ Konsignační tabulky četnictva všech stanic politického okresu Litovel. Úřední záznam z 20. 1. 1871 (11)1876karton2
5971/ Příjezd zemského hejtmana barona Vidmanna dne 10. 10. 1876 do Litovle. Zpráva z 8. 10. 1876 (20)1876karton2
6084/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích politického okresu Litovel v listopadu a prosinci r. 1876. Oběžníky, výnosy, zprávy a četnické relace z listopadu až prosince 1876 (152)1876karton2
6192/ Vyjádření k článku v č. 276 olomouckých novin "Neue Zeit" ze dne 2. 12. 1876 o vraždě na cestě u Uničova. Zpráva z 6. 12. 1876 (6)1876karton2
6293/ Horák Martin, četník na stanici v Uničově, potrestání osmidenním vězením pro opakovanou výtržnost. Přípis OČV Olomouc z 3. 12. 1876 (1)1876karton2
6314/ Konkurs na obsazení místa poštmistra v Uničově. Výnos OH Litovel z 18. 1. 1877 (45)1877karton3
6468/ Události kolem voleb do obecního zastupitelstva v Konici - vyšetřování námitek proti tendenčnímu jednání zeměpanského úředníka při volebním aktu. Zpráva z 12. 3. 1877 (34) 1877karton3
6583/ Sbor dobrovolných hasičů a čtenářský spolek v Konici, překračování oborů působnosti vymezených stanovami. Výnos OH Litovel z 6. 3. 1877, výtisk olomouckých novin "Našinec", č. 37 ze dne 30. 3. 1877 (29) 1877karton3
6687/ Honal Jan, Schuster Jan a Čikl Tomáš z Litovle, odsouzení pro přestupek zákona shromažďovacího k pokutě 5 zl. při agitaci k obecním volbám v Litovli. Přípis okr. soudu Litovel z 24. 5. 1877 (19)1877karton3
6788/ Vyjádření k článku "Z hejtmanství litovelského" uveřejněnému v "Moravské orlici", č. 62, roč. 1877 o nekorektním jednání velitele četnické stanice v Konici. Zpráva z 26. 3. 1877 (7)1877karton3
6896/ Organisační zajištění provozu telegrafní stanice v Litovli. Přípis telegrafního ředitelství pro Moravu a Slezsko v Brně z 30. 3. 1877 (4)1877karton3
69114/ Czerny Georg ze Šumvaldu, popis vlastních zásluh o obec a stát. Dopis téhož z 15. 4. 1877 (9)1877karton3
70122/ Juráš Jan, učitel obecné školy v Unčovicích, disciplinární řízení pro nesrovnalosti v žákovské knihovně. Výnos ZŠR Brno z 19. 3. 1877 (2)1877karton3
71137/ Pátrání po podvodníkovi Josefu Müllerovi z Brna, pohybujícím se v okolí Moravské Třebové. Zpráva z 2. 5. 1877 (3)1877karton3
72140/ Uloupení peněz v částce 20.000 zl. na poště v Uničově neznámými pachateli dne 10. 11. 1876. Sdělení OH Litovel z 20. 5. 1877 (43)1877karton3
73147/ Dotaz na výsledek disciplinárního řízení vedeného proti Josefu Žákovi, učiteli obecné školy v Uničově, žádajícímu o místo učitele na měšťanské škole dívčí v Uherském Hradišti - vyjádření. Sdělení OH Litovel z 10. 5. 1877 (3)1877karton3
74155/ Pátrání po podvodníkovi Josefu Milianovi, který se pohybuje na území okresů Brno, Moravská Třebová a Litovel. Přípis OH Mor. Třebová z 24. 4. 1877 (3)1877karton3
75161/ Zmenšení početního stavu četníků na stanici v Uničově z důvodu nutnosti zřízení jiné četnické stanice. Výnos z 15. 4. 1877 (4)1877karton3
76172/ Knispel C. F., divadelní podnikatel v Uničově, odmítnutí vydání povolení k provozování divadelní hry "Za živa pohřbená krakovská jeptiška". Výnos z 7. 6. 1877 (8)1877karton3
77173/ Odhalení pašování doutníků v oblasti na hranicích okresů Olomouc a Litovel. Zpráva z 15. 6. 1877 (6)1877karton3
78181/ Kristof Johann, řeznický mistr z Újezdu u Uničova, trestní řízení pro daňový přestupek. Výnos OH Litovel z 22. 8. 1877 (11)1877karton3
79185/ Dopadení bandy podloudníků z Příkaz. Výnos z 17. 6. 1877 (4)1877karton3
80194/ Stížnost nadučitele Josefa Poisla v Medlově na chování tamního prozatímního učitele Johanna Czerného - prošetření. Dopis Jos. Poisla z Medlova z 13. 8. 1877 (10)1877karton3
81198/ Župní tělocvičná slavnost konaná dne 24. 6. 1877 za účasti tělocvičných německých spolků z Moravy a Slezska a pořadatelství tělocvičného spolku (Turnverein) v Litovli. Zpráva z 26. 6. 1877 (10)1877karton3
82240/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví na školách v politickém okrese Litovel. Zpráva z 10. 8. 1877 (8)1877karton3
83251/ Honal Johann z Litovle a spol., trestní řízení pro přestupek jednacího řádu. Výnos OH Litovel z 27. 2. 1878 (7)1877karton3
84253/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. Zpráva z 19. 8. 1877 (11)1877karton3
85285/ Oslavy jmenin císaře Františka Josefa I. v Litovli. Zpráva z 7. 10. 1877 (6)1877karton3
86295/ Upozornění na činnost pašeráků; úřední zabavení soli a tabáku. Výnos OH Litovel z 18. 10. 1877 (1)1877karton3
87330/ Záložníci a vojáci na dovolené, sloužící u speciálních zbraní, zajištění jejich přímého nástupu k vojenským útvarům v případě mobilizace. Zpráva z 14. 12. 1877 (6)1877karton3
88336/ Nařízení k provedení policejní razie ve všech obcích politického okresu Litovel v prosinci r. 1877. Oběžníky, výnosy, zprávy a četnické relace z prosince 1877 až ledna 1878 (157)1877karton3
89342/ Vyjádření k upozornění na nedostatky ztěžující výuku náboženství na škole v Pasece. Výnos z 11. 12. 1877 (4)1877karton3
90345/ Situační hlášení o výchově k rakouskému vlastenectví ve školách na politickém okrese Litovel. Zpráva z 14. 12. 1877 (5)1877karton3
9152/ Volby do moravského zemského sněmu v r. 1878. Výnos OH Litovel z 26. 2. 1878 (26)1878karton4
9269/ Slavnostní uvítání arcivévody Karla Ludvíka na litovelském nádraží při jeho cestě z Olomouce do České Třebové dne 10. 3. 1878. Výnos OH Litovel z 5. 3. 1878 (30)1878karton4
9378/ Uzavření hranice s Ruskem pro dovoz hovězího dobytka - opatření. Zpráva z 22. 4. 1878 (18)1878karton4
94114/ Úmrtí okresního hejtmana v Prostějově Johanna Ruppa. Přípis OH Prostějov z 31. 5. 1878 (1)1878karton4
95143/ Kunst Franz, mlynář v Uničově, zachránění dítěte před utopením. Výnos OH Litovel z 31. 1. 1879 (9)1878karton4
96146/ Hrbek Jakub z Konice, rekurs proti zamítnutí povolení živnosti hostinské. Zpráva z 2. 7. 1878 (2)1878karton4
97159/ Obec Skřípov, nespokojenost obyvatel s hospodařením s obecním majetkem - opatření proti nepokojům. Zpráva z 27. 1. 1879 (21)1878karton4
98191/ Oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v r. 1878. Zpráva z 20. 8. 1878 (6)1878karton4
99209/ Ohlášení schůze představených obcí a volitelů z obcí Milkova, Javoříčka a Hvozdu svolané do Konice na den 1. 9. 1878 za účelem navržení kandidáta na poslance do zemského sněmu. Výnos OH Litovel z 29. 8. 1878 (2)1878karton4
100210/ Založení spolku "Geschwornen-Verein" v Olomouci. Sdělení OH Litovel z 21. 1. 1879 (4)1878karton4
Další