Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1938-1945
B. Spisy

12/ Pokyn státněbezpečnostním úřadům I. instance, aby se obracely s žádostmi o uveřejňování tiskových zpráv na ministerstvo vnitra. - Oběžník z 30. 12. 1937 (1)1938karton58
27/ Pátrání po totožnosti Františka Hlavny, který pronesl dne 26. 11. 1937 v Kolíně nad Rýnem přednášku o situaci německé menšiny v Československu. Oběžník z 3. 1. 1938, negativní zpráva (12)1938karton58
38/ Nařízení k důkladnějšímu provádění vyšetřování státoobčanské spolehlivosti. - Výnos z 3. 1. 1938 (1)1938karton58
49/ Pokyny k provádění policejního dozoru nad říšskoněmeckými turistickými výpravami do ČSR. - Oběžník z 4. 1. 1938 (1) 1938karton58
510/ Pátrání po Oskaru Metzke, udánlivém agentu Gestapa. Oběžník z 4. 1. 1938 (2)1938karton58
611/ Opatření proti hrozícímu přílivu emigrantů z Rumunska. - Oběžník z 5. 1. 1938 (1)1938karton58
714/ Výběr vhodné osoby na uprázdněné místo funkcionáře státního zastupitelství v Konici. - Přípis Státního zastupitelství Olomouc z 20. 12. 1937 (2)1938karton58
818/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti zásilkám zakázané propagační literatury vydávané knižním zasilatelstvím Buchgilde Guttenberg ve Vídni a posílané do ČSR z Německa. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
919/ Návrh PŘ Brno k odstranění vad, vyskytujících se při kontrole tiskopisů dovážených z ciziny. Oběžník z 7. 1. 1938 (3)1938karton58
1020/ Nařízení vyšetření, zda je používán příslušníky SdP závadný výraz Sudeten-Raum. - Výnos z 5. 1. 1938, negativní zpráva (4)1938karton58
1121/ Poděkování za blahopřejné projevy k státnímu svátku 28. října 1937. - Oběžník z 7. 1. 1938 (1)1938karton58
1224/ Zjištění údajů o trestné činnosti příslušníka NSDAP Waltera Schoupého. - Zpráva z 17. 1. 1938 (2)1938karton58
1325/ Pátrání po totožnosti osob, které uvádí čsl. velvyslanectví v Madridu jako československé dobrovolníky roty T.G. Masaryka. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
1429/ Zrušení přídavku při služebních cestách na Slovensko. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
1530/ Posudek na svaz "Deutscher Reichskriegerverband Kyffhäusen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1631/ Posudek na spolek "Sudetendeutscher Heimatbund" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1732/ Posudek na organizaci "Grenzschutz" (Grenzwacht) v Německu. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1833/ Posudek na spolek "Bunddeutscher Osten" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (2)1938karton58
1935/ Bezpečnostní opatření proti osobám, které jsou zaujaty proti nynějšímu režimu v Jugoslávii při příležitosti průjezdu jugoslávského ministerského předsedy Stojadinoviče čs. územím na cestě do Německa. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton58
2036/ Příkaz k zadržení novinářských zpráv o zatčení Josefa Kuhna a Františka Marxe, podezřelých ze zločinu vojenské zrady. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton58
2143/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti železničáře Josefa Vymazala z Choliny. - Přípis Ředitelství stát. drah Olomouc z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2244/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti Václava Zabloudila z Choliny. - Přípis Řed. stát. drah Olomouc z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2353/ Vyšetření pověsti Květoslavy Lehkoživové z Uher. Hradiště, která se uchází o místo v zemské kancelářské službě. - Zpráva z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2461/ Vyšetření pověsti absolvovaného právníka JUDr. Zdeňka Dokoupila z Rozvadovic. Zpráva z 26. 1. 1938 (2)1938karton58
2568/ Vyšetření pověsti Josefa Zapletala z Přemyslovic, který se uchází o místo účetního neb aktuárského eléva. - Zpráva z 1. 2. 1938 (2)1938karton58
2680/ Vyšetření pověsti Vladimíra Chytila z Hvozdu, který se uchází o místo u ZFŘ Brno. - Zpráva z 4. 2. 1938 (2)1938karton58
2788/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti říd. učitele Jiřího Axmana z Konice. - Zpráva z 29. 1. 1938 (3)1938karton58
2894/ Vyšetření pověsti Anny Kolářové z Konice, která se uchází o přijetí do pomocné kancelářské služby u politických úřadů. - Zpráva z 31. 1. 1938 (2)1938karton58
29108/ Vyšetření pověsti Dr. Vladimíra Dvořáka, asistenta lékař. fakulty Karlovy university Praha. Zpráva z 17. 2. 1938 (3)1938karton58
30140/ Vyšetření pověsti Dr. Jaroslava Pavelky ze Tří Dvorů, který se uchází o místo v politické službě správní. - Zpráva z 25. 2. 1938 (2)1938karton58
31202/ Vyšetření pověsti Františka Kalabise z Litovle, žádajícího o místo v cejchovní službě. Zpráva z 11. 3. 1938 (3)1938karton58
32287/ Posudek na berního podúředníka Aloise Svobodu, který má být ustanoven funkcionářem státního zastupitelství u okresního soudu v Konici. Zpráva z 1. 4. 1938 (2)1938karton58
33304/ Vyšetření pověsti Dr. Pavla Kaduly, který žádá o přijetí do kategorie právních úředníků státní policejní služby. - Zpráva z 6. 4. 1938 (2)1938karton58
34312/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti elektromechanika Jana Snášela z Litovle. - Zpráva z 9. 4. 1938 (2)1938karton58
35372/ Vyšetření pověsti Osvalda Nováka, čekatele stavu kněžského. - Zpráva z 10. 4. 1938 (1)1938karton58
36380/ Posudek na Františka Špundu, který žádá o přijetí do pomocné služby kancelářské u státní policejní služby. - Zpráva z 15. 4. 1938 (6)1938karton58
37385/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Františka Dohnala z Konice, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 23. 4. 1938 (2)1938karton58
38386/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Joachima Snášela z Konice, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 16. 4. 1938 (2)1938karton58
39411/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Dr. Viléma Komínka z Prahy. - Zpráva z 26. 4. 1938 (2)1938karton58
40454/ Posudek na Aloise Sležka z Červenky, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 16. 5. 1938 (2)1938karton58
41459/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Josefa Meitnera, oficiála u staničního úřadu ve Střeni. - Zpráva z 10. 5. 1938 (2)1938karton58
42475/ Vyšetření spolehlivosti Václava Ulricha z Choliny, zaměstnaného na vojenských pracích. - Četnická relace stanice Cholina z 14. 5. 1938 (1)1938karton58
43494/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jaromíra Zezuly z Pěnčína. - Zpráva z 1. 6. 1938 (2)1938karton58
44595/ Posudek na Josefa Šimka z Rakové, který se uchází o místo účetního nebo aktuárského eléva. - Zpráva z 27. 6. 1938 (2)1938karton58
45650/ Posudek na Františka Žváčka z obce Háčky. Přípis PŘ Brno z 23. 6. 1938 (2)1938karton58
46698/ Posudek na Otakara Hilgerta z Litovle, který se uchází o místo ve finanční službě. Zpráva z 16. 7. 1938 (2)1938karton58
47700/ Posudek na ing. Otakara Kráčmara z Litovle k jeho opětnému ustanovení asistentem na Vysoké škole technické v Brně. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)1938karton58
48710/ Posudek na Ludvíka Khýra, který se uchází o místo výpomocného dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
49730/ Posudek na pokryvačského mistra Antonína Prucka z Vilémova. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)1938karton58
50762/ Posudek na Josefa Doležela ze Střeně, který žádá o místo pomocného dělníka. - Zpráva z 29. 7. 1938 (2)1938karton58
51764/ Posudek na Ignáce Koupu z Nákla, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1968 (1)1938karton58
52765/ Posudek na Floriána Lukeše ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 21. 7. 1938 (2)1938karton58
53766/ Posudek na Jana Novotného, který žádá o místo pomocného železničního dělníka. Zpráva z 2. 8. 1938 (1)1938karton58
54767/ Posudek na Vojtěcha Nantla z Tří Dvorů, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
55768/ Posudek na Viléma Portische z Pňovic, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 30. 7. 1938 (2)1938karton58
56769/ Posudek na Aloise Strašila ze Střelic, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
57770/ Posudek na Vojtěcha Seichtera, který žádá o místo pomocného železničního dělníka. Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
58771/ Posudek na Josefa Zdražila ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938 (2)1938karton58
59772/ Posudek na Aloise Žatku ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938 (2)1938karton58
60777/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jana Krska, majitele stolařského závodu v Litovli. Zpráva z 28. 7. 1938 (2)1938karton58
61792/ Posudek na snoubenku npor. zdrav. služby MUDr. Vladimíra Prosického Miladu Zlámalovou. Zpráva z 1. 8. 1938 (3)1938karton58
62815/ Posudek na Miroslava Rozsívala z Březska, který se uchází o místo vědeckého pomocníka na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. - Zpráva z 9. 8. 1938 (2)1938karton58
63821/ Posudek na Františka Novotného z Přemyslovic, který se uchází o přijetí do služeb na železnici. - Zpráva z 2. 8. 1938 (2)1938karton58
64851/ Vyšetření státní a politické spolehlivosti Němce Norberta Fellnera, okresního soudce v Konici. - Zpráva z 20. 8. 1938 (2)1938karton58
6545/ Připomenutí, aby zprávám tupícím státní úřady a instituce byla věnována při tiskové prohlídce zvýšená pozornost. Oběžník z 13. 1. 1938 (19)1938karton58
6646/ Nařízení, aby zaměstnanci říšskoněmeckých firem v ČSR byli vedeni v nejpřísnější evidenci a aby bylo vždy zjišťováno, z jakých důvodů tyto podniky zaměstnance propouštějí. - Oběžník z 11. 1. 1938 (1)1938karton58
6747/ Informace o personálních změnách ve vedení SdP ve Lhotě u Konice. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 14. 1. 1938 (1)1938karton58
6848/ Zaslání opisů plánů na I. pololetí 1938, dotazníků a pozvání na schůzi, které obdržel okresní tajemník SdP Hans Walter ve Lhotě u Konice od okresního vedení v Šumperku. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 15. 1. 1938 (1)1938karton58
6949/ Sledování čsl. příslušníků, kteří by se zúčastnili schůzek členů býv. rakousko - uherské armády. - Výnosy z 27. 10. 1936 a 14. 1. 1938 (2)1938karton58
7052/ Informace o výsledku pátrání po polském státním příslušníku Alfredu Staszewiczovi, který údajně prováděl podezřelou činnost v pohraničí. Výnos z 12. 11. 1937, negativní zpráva (5)1938karton58
7154/ Opis údajů o činnosti opozice SdP-skupina Kasper a Dr. Jonak. - Četnická relace pohotovostního oddílu Šumperk z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
7256/ Doporučení kanceláři presidenta republiky, že je možno vyhovět žádosti Ladislava Šišmy z Nákla o získání podpisu presidenta republiky. - Zpráva z 18. 1. 1938 (2)1938karton58
7357/ Nařízení k věnování pozornosti schůzím a projevům KSČ, které budou pořádány k výročí 18. února 1938 jako demonstrace proti ústupkům Henleinově straně. Oběžník z 19. 1. 1938 (1)1938karton58
7458/ Upozornění na podezřelou činnost čsl. státního příslušníka Rudolfa Pansewanga v Německu. Oběžník z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
7562/ Informace o vzorech legitimací pro členy zastupitelských úřadů v ČSR. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7663/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti cestujícím do ČSR, opatřeným dánskými cestovními pasy. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7764/ Opatření proti rozšiřování štvavých brožur, které v ČSR rozšiřuje příslušník slovenské iredenty Jehliczka. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7865/ Podezřelé vyžadování informací Bayerische Vereinsbank v Mnichově o elektrárnách na Podkarpatské Rusi. - Oběžník z 23. 11. 1937 (2)1938karton58
7966/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti oslavám výročí úmrtí V.I. Lenina, pořádaným KSČ a jejími složkami. - Oběžník z 22. 1. 1938 (1)1938karton58
8069/ Sledování podezřelé činnosti československé stát. příslušnice Marie Smolové z Berlína. Výnosy z 22. 12. 1937 a 22. 1. 1938 (2)1938karton58
8171/ Opis zprávy o činnosti JUDr. Gustava Jonaka, představitele opozice vůči SdP. - Přípis stát. policej. úřadu v Morav. Třebové z 24. 1. 1938 (1)1938karton58
8279/ Připomenutí úředníkům OÚ, že spisy týkající se opevňovacích prací na státních hranicích je nutno převésti do presidiálního protokolu. Úřední záznam z 27. 1. 1938 (3)1938karton58
8383/ Vysvětlení použití výnosu ministerstva národní obrany "Pocty presidentu republiky". - Oběžník MV z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
8484/ Pokyn k potlačení poplašných a nepravdivých zpráv o prémiových propočtech a špatné hospodářské situaci Všeobecného penzijního ústavu, které dodal tisku prof. Rosmanith. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)1938karton58
8586/ Informace o čsl. státním příslušníku Kernigu-Jadrném, podezřelém z vyzvědačství. - Výnos z 4. 1. 1938, negativní zpráva (8)1938karton58
8689/ Nařízení k sledování protestní akce KSČ proti ústupkům Německu a zamezení demonstrací na veřejných místech. - Oběžník z 28. 1. 1938 (2)1938karton58
8791/ Upozornění na novou úpravu zpravodajského obvodu vojskových těles. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)1938karton58
8893/ Posudek na organizaci "Deutscher Reichsbund für Leibesübungen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 29. 1. 1938 (3)1938karton58
8995/ Informace o doplnění osobního stavu úřednictva nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Oběžník z 1. 2. 1938 (1)1938karton58
9096/ Příkaz k zabavení tiskových zpráv o počtu závodních výborů továren na výrobu válečného materiálu. - Výnosy z 10. 12. 1937 a 2. 2. 1938 (2)1938karton58
9197/ Nařízení k tiskové prohlídce chystané publikace bývalého poslance Kaděrky s názvem "Z temných zákoutí naší vnitřní politiky". Oběžník z 2. 2. 1938 (1)1938karton58
9298/ Eliminace z interpelace poslance Rudolfa Döllinga o konfiskační praxi. - Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
9399/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Š. Fencíka o zabavení č. 275 časopisu "Naš puť" vycházejícího v Užhorodě. - Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
94100/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o mimořádných přídavcích vyplácených na služební cesty pražských úředníků. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
95101/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o konfiskaci časopisu "Slovák". Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
96102/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka o cenzurování rezoluce okresní organizace Hlinkovy Ĺudové strany v Humenném. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
97104/ Předvolání Josefa Labounka z Ospělova jako svědka před kárný výbor 7. divize v Olomouci. Přípis velitelství 7. divize Olomouc z 16. 2. 1938 (4)1938karton58
98110/ Elaborát dat pro založení statistiky komunikací a jejich sjízdnosti. - Zpráva z 9. 2. 1938 (13)1938karton58
99114/ Nařízení k věnování pozornosti podezřelému fotografování pohraničních oblastí. Výnos z 8. 2. 1938 (1)1938karton58
100120/ Opatření k zabezpečení přepravy důležité státní korespondence. - Oběžník z 9. 2. 1938 (3)1938karton58
Další