Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
12/ Pokyn státněbezpečnostním úřadům I. instance, aby se obracely s žádostmi o uveřejňování tiskových zpráv na ministerstvo vnitra. - Oběžník z 30. 12. 1937 (1)1938karton58
27/ Pátrání po totožnosti Františka Hlavny, který pronesl dne 26. 11. 1937 v Kolíně nad Rýnem přednášku o situaci německé menšiny v Československu. Oběžník z 3. 1. 1938, negativní zpráva (12)1938karton58
38/ Nařízení k důkladnějšímu provádění vyšetřování státoobčanské spolehlivosti. - Výnos z 3. 1. 1938 (1)1938karton58
49/ Pokyny k provádění policejního dozoru nad říšskoněmeckými turistickými výpravami do ČSR. - Oběžník z 4. 1. 1938 (1) 1938karton58
510/ Pátrání po Oskaru Metzke, udánlivém agentu Gestapa. Oběžník z 4. 1. 1938 (2)1938karton58
611/ Opatření proti hrozícímu přílivu emigrantů z Rumunska. - Oběžník z 5. 1. 1938 (1)1938karton58
714/ Výběr vhodné osoby na uprázdněné místo funkcionáře státního zastupitelství v Konici. - Přípis Státního zastupitelství Olomouc z 20. 12. 1937 (2)1938karton58
818/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti zásilkám zakázané propagační literatury vydávané knižním zasilatelstvím Buchgilde Guttenberg ve Vídni a posílané do ČSR z Německa. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
919/ Návrh PŘ Brno k odstranění vad, vyskytujících se při kontrole tiskopisů dovážených z ciziny. Oběžník z 7. 1. 1938 (3)1938karton58
1020/ Nařízení vyšetření, zda je používán příslušníky SdP závadný výraz Sudeten-Raum. - Výnos z 5. 1. 1938, negativní zpráva (4)1938karton58
1121/ Poděkování za blahopřejné projevy k státnímu svátku 28. října 1937. - Oběžník z 7. 1. 1938 (1)1938karton58
1224/ Zjištění údajů o trestné činnosti příslušníka NSDAP Waltera Schoupého. - Zpráva z 17. 1. 1938 (2)1938karton58
1325/ Pátrání po totožnosti osob, které uvádí čsl. velvyslanectví v Madridu jako československé dobrovolníky roty T.G. Masaryka. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
1429/ Zrušení přídavku při služebních cestách na Slovensko. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton58
1530/ Posudek na svaz "Deutscher Reichskriegerverband Kyffhäusen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1631/ Posudek na spolek "Sudetendeutscher Heimatbund" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1732/ Posudek na organizaci "Grenzschutz" (Grenzwacht) v Německu. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton58
1833/ Posudek na spolek "Bunddeutscher Osten" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (2)1938karton58
1935/ Bezpečnostní opatření proti osobám, které jsou zaujaty proti nynějšímu režimu v Jugoslávii při příležitosti průjezdu jugoslávského ministerského předsedy Stojadinoviče čs. územím na cestě do Německa. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton58
2036/ Příkaz k zadržení novinářských zpráv o zatčení Josefa Kuhna a Františka Marxe, podezřelých ze zločinu vojenské zrady. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton58
2143/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti železničáře Josefa Vymazala z Choliny. - Přípis Ředitelství stát. drah Olomouc z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2244/ Prošetření státní a občanské spolehlivosti Václava Zabloudila z Choliny. - Přípis Řed. stát. drah Olomouc z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2353/ Vyšetření pověsti Květoslavy Lehkoživové z Uher. Hradiště, která se uchází o místo v zemské kancelářské službě. - Zpráva z 14. 1. 1938 (2)1938karton58
2461/ Vyšetření pověsti absolvovaného právníka JUDr. Zdeňka Dokoupila z Rozvadovic. Zpráva z 26. 1. 1938 (2)1938karton58
2568/ Vyšetření pověsti Josefa Zapletala z Přemyslovic, který se uchází o místo účetního neb aktuárského eléva. - Zpráva z 1. 2. 1938 (2)1938karton58
2680/ Vyšetření pověsti Vladimíra Chytila z Hvozdu, který se uchází o místo u ZFŘ Brno. - Zpráva z 4. 2. 1938 (2)1938karton58
2788/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti říd. učitele Jiřího Axmana z Konice. - Zpráva z 29. 1. 1938 (3)1938karton58
2894/ Vyšetření pověsti Anny Kolářové z Konice, která se uchází o přijetí do pomocné kancelářské služby u politických úřadů. - Zpráva z 31. 1. 1938 (2)1938karton58
29108/ Vyšetření pověsti Dr. Vladimíra Dvořáka, asistenta lékař. fakulty Karlovy university Praha. Zpráva z 17. 2. 1938 (3)1938karton58
30140/ Vyšetření pověsti Dr. Jaroslava Pavelky ze Tří Dvorů, který se uchází o místo v politické službě správní. - Zpráva z 25. 2. 1938 (2)1938karton58
31202/ Vyšetření pověsti Františka Kalabise z Litovle, žádajícího o místo v cejchovní službě. Zpráva z 11. 3. 1938 (3)1938karton58
32287/ Posudek na berního podúředníka Aloise Svobodu, který má být ustanoven funkcionářem státního zastupitelství u okresního soudu v Konici. Zpráva z 1. 4. 1938 (2)1938karton58
33304/ Vyšetření pověsti Dr. Pavla Kaduly, který žádá o přijetí do kategorie právních úředníků státní policejní služby. - Zpráva z 6. 4. 1938 (2)1938karton58
34312/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti elektromechanika Jana Snášela z Litovle. - Zpráva z 9. 4. 1938 (2)1938karton58
35372/ Vyšetření pověsti Osvalda Nováka, čekatele stavu kněžského. - Zpráva z 10. 4. 1938 (1)1938karton58
36380/ Posudek na Františka Špundu, který žádá o přijetí do pomocné služby kancelářské u státní policejní služby. - Zpráva z 15. 4. 1938 (6)1938karton58
37385/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Františka Dohnala z Konice, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 23. 4. 1938 (2)1938karton58
38386/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Joachima Snášela z Konice, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 16. 4. 1938 (2)1938karton58
39411/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Dr. Viléma Komínka z Prahy. - Zpráva z 26. 4. 1938 (2)1938karton58
40454/ Posudek na Aloise Sležka z Červenky, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 16. 5. 1938 (2)1938karton58
41459/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Josefa Meitnera, oficiála u staničního úřadu ve Střeni. - Zpráva z 10. 5. 1938 (2)1938karton58
42475/ Vyšetření spolehlivosti Václava Ulricha z Choliny, zaměstnaného na vojenských pracích. - Četnická relace stanice Cholina z 14. 5. 1938 (1)1938karton58
43494/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jaromíra Zezuly z Pěnčína. - Zpráva z 1. 6. 1938 (2)1938karton58
44595/ Posudek na Josefa Šimka z Rakové, který se uchází o místo účetního nebo aktuárského eléva. - Zpráva z 27. 6. 1938 (2)1938karton58
45650/ Posudek na Františka Žváčka z obce Háčky. Přípis PŘ Brno z 23. 6. 1938 (2)1938karton58
46698/ Posudek na Otakara Hilgerta z Litovle, který se uchází o místo ve finanční službě. Zpráva z 16. 7. 1938 (2)1938karton58
47700/ Posudek na ing. Otakara Kráčmara z Litovle k jeho opětnému ustanovení asistentem na Vysoké škole technické v Brně. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)1938karton58
48710/ Posudek na Ludvíka Khýra, který se uchází o místo výpomocného dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
49730/ Posudek na pokryvačského mistra Antonína Prucka z Vilémova. - Zpráva z 20. 7. 1938 (2)1938karton58
50762/ Posudek na Josefa Doležela ze Střeně, který žádá o místo pomocného dělníka. - Zpráva z 29. 7. 1938 (2)1938karton58
51764/ Posudek na Ignáce Koupu z Nákla, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1968 (1)1938karton58
52765/ Posudek na Floriána Lukeše ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 21. 7. 1938 (2)1938karton58
53766/ Posudek na Jana Novotného, který žádá o místo pomocného železničního dělníka. Zpráva z 2. 8. 1938 (1)1938karton58
54767/ Posudek na Vojtěcha Nantla z Tří Dvorů, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
55768/ Posudek na Viléma Portische z Pňovic, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 30. 7. 1938 (2)1938karton58
56769/ Posudek na Aloise Strašila ze Střelic, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
57770/ Posudek na Vojtěcha Seichtera, který žádá o místo pomocného železničního dělníka. Zpráva z 1. 8. 1938 (2)1938karton58
58771/ Posudek na Josefa Zdražila ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938 (2)1938karton58
59772/ Posudek na Aloise Žatku ze Střeně, který se uchází o místo pomocného železničního dělníka. - Zpráva z 26. 7. 1938 (2)1938karton58
60777/ Vyšetření státoobčanské spolehlivosti Jana Krska, majitele stolařského závodu v Litovli. Zpráva z 28. 7. 1938 (2)1938karton58
61792/ Posudek na snoubenku npor. zdrav. služby MUDr. Vladimíra Prosického Miladu Zlámalovou. Zpráva z 1. 8. 1938 (3)1938karton58
62815/ Posudek na Miroslava Rozsívala z Březska, který se uchází o místo vědeckého pomocníka na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. - Zpráva z 9. 8. 1938 (2)1938karton58
63821/ Posudek na Františka Novotného z Přemyslovic, který se uchází o přijetí do služeb na železnici. - Zpráva z 2. 8. 1938 (2)1938karton58
64851/ Vyšetření státní a politické spolehlivosti Němce Norberta Fellnera, okresního soudce v Konici. - Zpráva z 20. 8. 1938 (2)1938karton58
6545/ Připomenutí, aby zprávám tupícím státní úřady a instituce byla věnována při tiskové prohlídce zvýšená pozornost. Oběžník z 13. 1. 1938 (19)1938karton58
6646/ Nařízení, aby zaměstnanci říšskoněmeckých firem v ČSR byli vedeni v nejpřísnější evidenci a aby bylo vždy zjišťováno, z jakých důvodů tyto podniky zaměstnance propouštějí. - Oběžník z 11. 1. 1938 (1)1938karton58
6747/ Informace o personálních změnách ve vedení SdP ve Lhotě u Konice. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 14. 1. 1938 (1)1938karton58
6848/ Zaslání opisů plánů na I. pololetí 1938, dotazníků a pozvání na schůzi, které obdržel okresní tajemník SdP Hans Walter ve Lhotě u Konice od okresního vedení v Šumperku. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 15. 1. 1938 (1)1938karton58
6949/ Sledování čsl. příslušníků, kteří by se zúčastnili schůzek členů býv. rakousko - uherské armády. - Výnosy z 27. 10. 1936 a 14. 1. 1938 (2)1938karton58
7052/ Informace o výsledku pátrání po polském státním příslušníku Alfredu Staszewiczovi, který údajně prováděl podezřelou činnost v pohraničí. Výnos z 12. 11. 1937, negativní zpráva (5)1938karton58
7154/ Opis údajů o činnosti opozice SdP-skupina Kasper a Dr. Jonak. - Četnická relace pohotovostního oddílu Šumperk z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
7256/ Doporučení kanceláři presidenta republiky, že je možno vyhovět žádosti Ladislava Šišmy z Nákla o získání podpisu presidenta republiky. - Zpráva z 18. 1. 1938 (2)1938karton58
7357/ Nařízení k věnování pozornosti schůzím a projevům KSČ, které budou pořádány k výročí 18. února 1938 jako demonstrace proti ústupkům Henleinově straně. Oběžník z 19. 1. 1938 (1)1938karton58
7458/ Upozornění na podezřelou činnost čsl. státního příslušníka Rudolfa Pansewanga v Německu. Oběžník z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
7562/ Informace o vzorech legitimací pro členy zastupitelských úřadů v ČSR. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7663/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti cestujícím do ČSR, opatřeným dánskými cestovními pasy. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7764/ Opatření proti rozšiřování štvavých brožur, které v ČSR rozšiřuje příslušník slovenské iredenty Jehliczka. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton58
7865/ Podezřelé vyžadování informací Bayerische Vereinsbank v Mnichově o elektrárnách na Podkarpatské Rusi. - Oběžník z 23. 11. 1937 (2)1938karton58
7966/ Nařízení k věnování zvýšené pozornosti oslavám výročí úmrtí V.I. Lenina, pořádaným KSČ a jejími složkami. - Oběžník z 22. 1. 1938 (1)1938karton58
8069/ Sledování podezřelé činnosti československé stát. příslušnice Marie Smolové z Berlína. Výnosy z 22. 12. 1937 a 22. 1. 1938 (2)1938karton58
8171/ Opis zprávy o činnosti JUDr. Gustava Jonaka, představitele opozice vůči SdP. - Přípis stát. policej. úřadu v Morav. Třebové z 24. 1. 1938 (1)1938karton58
8279/ Připomenutí úředníkům OÚ, že spisy týkající se opevňovacích prací na státních hranicích je nutno převésti do presidiálního protokolu. Úřední záznam z 27. 1. 1938 (3)1938karton58
8383/ Vysvětlení použití výnosu ministerstva národní obrany "Pocty presidentu republiky". - Oběžník MV z 18. 1. 1938 (1)1938karton58
8484/ Pokyn k potlačení poplašných a nepravdivých zpráv o prémiových propočtech a špatné hospodářské situaci Všeobecného penzijního ústavu, které dodal tisku prof. Rosmanith. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)1938karton58
8586/ Informace o čsl. státním příslušníku Kernigu-Jadrném, podezřelém z vyzvědačství. - Výnos z 4. 1. 1938, negativní zpráva (8)1938karton58
8689/ Nařízení k sledování protestní akce KSČ proti ústupkům Německu a zamezení demonstrací na veřejných místech. - Oběžník z 28. 1. 1938 (2)1938karton58
8791/ Upozornění na novou úpravu zpravodajského obvodu vojskových těles. - Výnos z 27. 1. 1938 (1)1938karton58
8893/ Posudek na organizaci "Deutscher Reichsbund für Leibesübungen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 29. 1. 1938 (3)1938karton58
8995/ Informace o doplnění osobního stavu úřednictva nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Oběžník z 1. 2. 1938 (1)1938karton58
9096/ Příkaz k zabavení tiskových zpráv o počtu závodních výborů továren na výrobu válečného materiálu. - Výnosy z 10. 12. 1937 a 2. 2. 1938 (2)1938karton58
9197/ Nařízení k tiskové prohlídce chystané publikace bývalého poslance Kaděrky s názvem "Z temných zákoutí naší vnitřní politiky". Oběžník z 2. 2. 1938 (1)1938karton58
9298/ Eliminace z interpelace poslance Rudolfa Döllinga o konfiskační praxi. - Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
9399/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Š. Fencíka o zabavení č. 275 časopisu "Naš puť" vycházejícího v Užhorodě. - Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
94100/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o mimořádných přídavcích vyplácených na služební cesty pražských úředníků. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
95101/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o konfiskaci časopisu "Slovák". Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
96102/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka o cenzurování rezoluce okresní organizace Hlinkovy Ĺudové strany v Humenném. Oběžník z 4. 2. 1938 (1)1938karton58
97104/ Předvolání Josefa Labounka z Ospělova jako svědka před kárný výbor 7. divize v Olomouci. Přípis velitelství 7. divize Olomouc z 16. 2. 1938 (4)1938karton58
98110/ Elaborát dat pro založení statistiky komunikací a jejich sjízdnosti. - Zpráva z 9. 2. 1938 (13)1938karton58
99114/ Nařízení k věnování pozornosti podezřelému fotografování pohraničních oblastí. Výnos z 8. 2. 1938 (1)1938karton58
100120/ Opatření k zabezpečení přepravy důležité státní korespondence. - Oběžník z 9. 2. 1938 (3)1938karton58
101124/ Používání místních názvů ve zprávách ze sousedních států v jazyku příslušného státu, aby nedocházelo k nejasnostem. - Oběžník z 14. 2. 1938 (1)1938karton58
102125/ Sledování příjezdu nebo usazení se sovětských státních příslušníků vyhoštěných z Německa. Oběžník z 16. 2. 1938 (2)1938karton58
103126/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o zabavení č. 235 a 238 časopisu "Naš puť" v Užhorodě. - Oběžník z 15. 2. 1938 (1)1938karton58
104134/ Posudek úředního lékaře o zdravotním stavu odb. učitele Antonína Lakomého. Zpráva z 18. 2. 1938 (1)1938karton58
105135/ Předložení cestovního účtu vládního komisaře Antonína Geislera k realizaci. Zpráva z 19. 2. 1938 (1)1938karton58
106136/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné pro tisk. Oběžník z 18. 2. 1938 (1)1938karton58
107137/ Informace o přerušení silniční dopravy sněhovými závějemi pro velitelství IV. sboru v Olomouci. - Zpráva z 24. 2. 1938 (3)1938karton58
108138/ Upozornění na zprávy tisku o propouštění židovských zaměstnanců (zástupců říš.něm. firem) v ČSR na nátlak Německa. - Oběžník z 25. 1. 1938 - zpráva, že na okrese nejsou takovéto podniky ani jejich zástupci (4)1938karton58
109142/ Potlačení karikatur německého říš. kancléře a všech vedoucích osob dnešního Německa, jakož i zpráv, týkajících se Itálie, Ruska a států spřátelených s ČSR - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 2. 1938 (1)1938karton58
110144/ Eliminace závadné části projevu poslance Antonína Šaláta. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)1938karton58
111145/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Leona Wolfa z Českého Těšína. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)1938karton58
112148/ Upozornění na činnost agenta gestapa K.B. Feldmanna a příkaz sledování jeho cesty do ČSR. Oběžníky z 22. 11. 1937 a 21. 2. 1938 (3)1938karton58
113151/ Korespondenční lístek, který zaslala firma Paul Sollors Nacht z Liberce městské radě v Litovli se žádostí o adresář obyvatel města Litovle - předložení k nahlédnutí. Zpráva z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
114152/ Nařízení k zjišťování a přezkoumání státoobčanské spolehlivosti uchazečů při zadávání dodávek a veřejných prací. - Oběžník MV z 15. 2. 1938 (3)1938karton58
115154/ Eliminace z projevu poslance Jana Švermy, proneseného ve 131. schůzi poslanecké sněmovny dne 23. 2. 1938. - Oběžník z 25. 2. 1938 (2)1938karton58
116155/ Pokyny ministerstva národní obrany k žádosti Svazu čs. měst a obcí o podání zprávy o městské administrativní činnosti u nás obci Temešvár. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
117157/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné pro tisk. Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
118159/ Eliminace z projevu německého poslance F. Maye ve schůzi poslanecké sněmovny dne 22. 2. 1938. Oběžník z 24. 2. 1938 (1)1938karton58
119160/ Sledování rozšiřování neperiodických tiskovin slovenské iredenty "Der slowakische Rat an das tschechische Volk" a dalších akcí chystaných říšskoněmeckými kruhy. Oběžník z 23. 2. 1938 (1)1938karton58
120161/ Pokyny k tiskové prohlídce geopolitické a národnostní mapy ČSR vydané Slovenskou národní radou v Mnichově v rámci propagandy proti ČSR. Oběžník z 23. 2. 1938 (1)1938karton58
121162/ Příkaz k trvalému zesílení četnických stanic dislokovaných v bezprostřední blízkosti státní hranice. - Výnos MV z 19. 2. 1938 (1)1938karton58
122163/ Pokyny k provádění práva k nemovitostem v pohraničním pásmu podle §§ 49-54 zákona o obraně státu. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
123164/ Eliminace z projevu poslance Fr. Schwarze na zasedání poslanecké sněmovny dne 24. 1. 1938. Oběžník z 26. 2. 1938 (1)1938karton58
124165/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv italského časopisu "Giornale Italia" a k zabavení výtisků zmíněného listu. - Oběžník z 26. 2. 1938 (2)1938karton58
125166/ Pověření litovelského okresního hejtmana Antonína Geislera vedením okresního úřadu v Holešově. - Výnos z 26. 2. 1938 (1)1938karton58
126234/ Přeložení vrchního komisaře politické správy JUDr. Ferdinanda Jabůrka k ZÚ v Brně. Výnos z 12. 3. 1938 (4)1938karton58
127240/ Povýšení kancelářského oficiála u OÚ v Litovli Josefa Kolouška do hodnosti vrchního kancelářského oficiála. - Výnos z 15. 3. 1938 (2)1938karton58
128309/ Žádost o odklad vojenského cvičení pro komisaře politické správy Antonína Dusíka. Zpráva z 24. 3. 1938 (2)1938karton58
129323/ Zvýšení služného vrchnímu kancelářskému oficiantu Aloisu Pruckovi. Výnos z 1. 4. 1938 (2)1938karton58
130623/ Zamítnutí žádosti koncipisty Františka Vrtílka o odklad vojenského cvičení. Sdělení dělostř. pluku 303 ve Vys. Mýtě z 18. 6. 1938 (2)1938karton58
131170/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o konfiskaci časopisů "Slovenská pravda" a "Slovák". - Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
132171/ Eliminace z interpelace poslance Jana Vodičky o postupu komisaře policejního ředitelství na veřejné schůzi v Záběhlicích. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
133172/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označen za nezávadný pro tisk. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
134175/ Posudek na organizaci "Sudetendeutsche Flüchtlijngskontrollstelle" v Německu. Oběžník z 25. 2. 1938 (2) 1938karton58
135178/ Zákaz oslav výročí událostí, k nimž došlo v národnostně smíšeném území republiky dne 4. března 1919. - Oběžník z 2. 3. 1938 (1)1938karton58
136179/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o konfiskaci autonomistických novin. Oběžník z 2. 3. 1938 (1) 1938karton58
137189/ Vyšetření pověsti Aloise Spáčila z Konice, který se uchází o místo ve finanční strážní službě. Zpráva z 7. 3. 1938 (2)1938karton58
138193/ Údaje o podezřelé činnosti Norberta Melchera, stavitele z Vídně. - Oběžník z 2. 3. 1938 (2)1938karton58
139194/ Předložení údajů o úhrnném vydání za obstarávání kancelářských prací v r. 1938. Zpráva z 7. 3. 1938 (2)1938karton58
140195/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem předsednictva ministerské rady shledán nezávadným pro tisk. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
141196/ Eliminace z řeči senátora Vítězslava Mikulíčka v 101. schůzi senátu dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
142197/ Eliminace z projevu poslance E. Hirteho na 134. schůzi poslanecké sněmovny dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
143198/ Informace o polském vojenském zběhu Františku Mularczykovi, podezřelém z vyzvědačství. Zpráva z 5. 3. 1938 (5)1938karton58
144203/ Pokyny o tiskových zprávách o obchodním jednání se Spojenými státy americkými. Oběžník z 7. 3. 1938 (3)1938karton58
145204/ Pokyny k věnování pozornosti akci Rudých odborů za výplatu peněz ve prospěch nezaměstnaných. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
146207/ Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače; povolení mimořádné dovolené státním zaměstnancům, kteří patřili k Hanáckému pluku generála Janina. Oběžník z 9. 3. 1938 (1)1938karton58
147208/ Zavedení vojenských legitimací pro občanské zaměstnance vojenských správ a zvláštních legitimací pro důstojníky a rotmistry v činné službě. Oběžník MV z 4. 5. 1937 a 4. 3. 1938 (2)1938karton58
148210/ Pověření Josefa Zavadila z Českého Těšína ode dne 15. 3. 1938 stavebním dozorem nad přestavbou budovy finančních úřadů v Litovli. Výnos z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
149211/ Eliminace z řeči poslance Václava Kopeckého ve 136. schůzi poslanecké sněmovny dne 8. března 1938. - Oběžník z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
150212/ Eliminace z projevu poslance Rudolfa Smetánky, proneseného ve 137. schůzi poslanecké sněmovny dne 9. března 1938. - Oběžník z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
151213/ Podávání čtvrtletních zpráv o výkonu přípravné služby čekatelů právní služby. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
152215/ Žádost o propagaci publikace "Výkaz zaměstnanců politické správy v zemi Moravskoslezské", kterou hodlá vydat ZÚ v Brně. Oběžník z 3. 3. 1938 (3)1938karton58
153216/ Eliminace z projevu poslance Jána Iváka, proneseného ve 138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
154217/ Eliminace z řeči poslance Gustava Bauera, pronesené dne 10. března 1938 ve 138. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
155218/ Nařízení, aby tiskovým zprávám o událostech v Rakousku byla věnována zvýšená pozornost. Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
156219/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Gajdy, pronesené ve 138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
157227/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti k potlačování nepravdivých zpráv o současných událostech. - Oběžník z 12. 3. 1938 (1)1938karton58
158228/ Pokyn k zamezení demonstračním projevům KSČ proti připojení Rakouska k Velkoněmecké říši. Oběžník z 12. 3. 1938 (1)1938karton58
159232/ Příkaz ka zabavení brožury "Co chce Hitler?", vydané poslancem KSČ Josefem Krosnařem. Oběžník z 14. 3. 1938 (1)1938karton58
160233/ Upozornění, že některé rakouské časopisy vyšly s hákovým křížem v záhlaví a pokyn, aby prozatím nebyly zabaveny. - Oběžník z 14. 3. 1938 (1)1938karton58
161237/ Eliminace z interpelace poslance Esterházyho. Oběžník z 15. 3. 1938 (1)1938karton58
162238/ Příkaz k zadržení zpráv o zatčení bývalého rakouského presidenta Miklase a o událostech v Rakousku. - Oběžník z 15. 3. 1938 (1)1938karton58
163242/ Předložení pořadové listiny odborných úředníků u politických úřadů v zemi Moravskoslezské podle stavu ze dne 13. 12. 1937 k podpisu. Oběžník z 11. 3. 1938 (9)1938karton58
164247/ Urychlené vyřizování žádostí zemského finančního ředitelství o vyšetření státoobčanské spolehlivosti u uchazečů o službu ve finanční pohraniční stráži. - Oběžník z 16. 3. 1938 (1)1938karton58
165249/ Eliminace z projevu poslance K.H. Franka, proneseného 15. března 1938 ve 139. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
166250/ Eliminace z řeči senátora Emila Enhubera, pronesené ve 107. schůzi senátu dne 16. 3. 1938. Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
167251/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Appelta, pronesené ve 140. schůzi poslanecké sněmovny dne 16. března 1938. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
168252/ Pátrání po tom, zda byl jisté Bibianě Jurna vystaven čsl. cestovní pas a je-li o ní něco bližšího známo. - Oběžník z 16. 3. 1938, negativní zpráva (11)1938karton58
169253/ Upozornění na nepřípustnost uveřejňování novinářských zpráv o dislokacích a organizačních změnách v armádě. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
170256/ Tiskový pokyn k potlačení veškerých zpráv vzbuzujících pochybnosti, že by spojenci naší republiky (Francie, Rusko a státy malodohodové) v případě nutnosti nepřispěli na pomoc ČSR. Oběžník z 18. 3. 1938 (1)1938karton58
171257/ Příkaz k zabavení inzerátu "Verkaufen Sie Ihre Photo-Aufnahmen", který se objevil v československých časopisech. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
172258/ Předložení opisu letáku SdP a opisu oběžníku krajského vedení strany v Šumperku. Zpráva z 19. 3. 1938 (4)1938karton58
173262/ Eliminace z řeči poslance ing. Fr. Schwarze ve 142. schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3. 1938 (1)1938karton58
174263/ Eliminace z řeči poslance ing. W. Richtera ve 142. schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3. 1938 (1)1938karton58
175266/ Informace o nezávadnosti článků s vojenskou tématikou, které byly dodány do tisku. Oběžník z 18. 3. 1938 (4)1938karton58
176267/ Upozornění, aby telegram či dopis presidenta republiky Dr. E. Beneše zaslaný sjezdu německé sociální demokracie v Praze byl propuštěn jako nezávadný. - Oběžník z 20. 3. 1938 (1)1938karton58
177268/ Pokyny k úpravě a konkretizování zpravodajské činnosti v pohraničí. - Oběžník z 21. 3. 1938 (1)1938karton58
178272/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře obecní spořitelny v Konici. Zpráva z 22. 3. 1938 (1)1938karton58
179274/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře městské spořitelny v Litovli. Zpráva z 23. 3. 1938 (1)1938karton58
180276/ Posudek na německou organizaci "Landdienst des Hitlerjugend" v Německu. - Oběžník z 23. 3. 1938 (3)1938karton58
181277/ Upozornění, že průjezdní visum polských státních příslušníků projíždějících čs. státní území z Rakouska platí pouze pro směr Břeclav-Bohumín. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton58
182278/ Upozornění na změny v cestovních pasech polských státních příslušníků, vracejících se do Polska z Rakouska. - Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton58
183280/ Informace o možnostech telefonického spojení s úřady státní a vojenské správy. Zpráva z 26. 3. 1938 (2)1938karton58
184281/ Zadržení zpráv kritizujících presidenta republiky - tiskový pokyn. - Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
185282/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
186283/ Potlačení zpráv šířících negativní postoj Anglie k Československu - tiskový pokyn. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
187289/ Upozornění, že ministerstvo železnic vydalo pro svého úředníka Jana Huberta potvrzení, že je oprávněn fotografovat železniční objekty. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
188296/ Vyjádření k článku "Zwischenfäller bei einem Gebäudemarsch" z časopisu "Morgenpost" ze dne 28. 3. 1938, čís. 86. - Zpráva z 29. 3. 1938 (1)1938karton58
189298/ Povolení přeletu bez přistání německému letadlu, které letí z Berlína směrem na Vídeň dne 29. 3. 1938. - Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
190299/ Pátrání po totožnosti Antonína Pikouse a Antonína Stubny, vězněných ve Španělsku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
191300/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o přehmatech s učebnicemi ve školách na škol. okrese ťačovském. Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
192301/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o konfiskační praxi bratislavského cenzora. Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
193313/ Pokyny k věnování pozornosti nové letákové akci slovenského iredentisty Dr. Jehlicsky. Oběžník z 29. 3. 1938 (1)1938karton58
194314/ Pátrání po totožnosti misionáře Jakobse, který ve Švýcarsku přednáší o československých poměrech. - Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
195315/ Eliminace z projevu poslance Viliama Širokého ve 143. schůzi poslanecké sněmovny ze dne 29. 3. 1938. - Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
196316/ Opatření proti eventuální dopravě a rozšiřování tiskového materiálu, týkajícího se lidového hlasování v bývalém Rakousu dne 10. 4. 1938. Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
197319/ Konfiskace zpráv o zprostředkování některého státu (Anglie a Francie) mezi Československem a Německem - tiskový pokyn. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton58
198321/ Eliminace z řeči poslance Gustava Beuera na 144. schůzi poslanecké sněmovny ze dne 31. 3. 1938. - Oběžník z 1. 4. 1938 (1)1938karton58
199322/ Eliminace z projevu poslance Dr. Františka Hodiny ve 144. schůzi poslanecké sněmovny dne 31. 3. 1938. - Oběžník z 1. 4. 1938 (1)1938karton58
200326/ Pátrání po pobytu ustašovských teroristů Gustava Perčece & spol., kteří se zdržují v ČSR. Oběžník z 17. 3. 1938 (10)1938karton58
201327/ Předložení žádosti společnosti "Gesellschaft zur Förderung des Institutes für Statistik des Minderheitsvölker in Wien", zaslané městské radě v Litovli. - Zpráva z 2. 4. 1938 (1)1938karton58
202329/ Pokyny pro doručování telegramů s pozdravem "Heil Hitler!". - Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton58
203330/ Pátrání po funkcionáři SdP Heinrichu Braunerovi na základě zaslaných informací. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton58
204331/ Upozornění na nezávadnost článků s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton58
205332/ Upozornění na nezávadnost článků s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 2. 4. 1938 (1)1938karton58
206336/ Upozornění, že telefonní hovory a telegramy v zájmu obrany státu mají výhodu bezplatnosti a přednosti v dopravě. - Oběžník MV z 1. 4. 1938 (1)1938karton58
207338/ Potlačení zpráv o domnělém zbolševizování ČSR - tiskový pokyn. - Oběžník z 4. 4. 1938 (1)1938karton58
208339/ Propagační a jiné politické akce SdP v Brodku u Konice a okolí. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 2. 4. 1938 (14)1938karton58
209346/ Upozornění, že nejsou námitky proti povolení branného srazu Federace proletářské tělovýchovy dne 10. 4. 1938. - Oběžník z 6. 4. 1938 (1)1938karton58
210347/ Upozornění na nezávadné články s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 6. 4. 1938 (1)1938karton58
211348/ Oznámení, že v obcích německého ostrůvku na Konicku (Brodek, Dešná, Lhota, Runářov a Skřípov) bylo pozorováno zvýšené vybírání peněžních vkladů. - Zpráva z 27. 4. 1938 (12)1938karton58
212349/ Potlačení tiskové zprávy o havarii vojenského letounu v Uhřiněvsi dne 5. 4. 1938 - tiskový pokyn. - Oběžník z 6. 4. 1938 (1)1938karton58
213351/ Hlášení, že v předvečer plebiscitu a voleb v Německu nebyly v německé obci Runářově pořádány žádné politické schůze ani veřejné projevy. Četnická relace stanice Konice z 13. 4. 1938 (1)1938karton58
214356/ Upozornění na nezávadnost tiskového článku. Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
215357/ Eliminace z řeči poslance Ladislava Kopřivy, pronesené na 146. schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
216358/ Eliminace z řeči poslance Dr. Gustava Peterse pronesené ve 146. schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
217359/ Eliminace z řeči poslance Jana Vodičky pronesené na 146. schůzi poslanecké sněmovny dne 7. 4. 1938. - Oběnžík z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
218360/ Hlášení, že v obcích zdejšího obvodu fotografovali němečtí žurnalisté (redaktor časopisu "Die Zeit" Wagner aj.) obytné a tovární objekty. Četnická relace stanice Brodek u Konice ze dne 8. 6. 1938 (1)1938karton58
219361/ Pokyn věnování pozornosti osobám cestujícím do Itálie v době návštěvy říšského kancléře Adolfa Hitlera v Římě. - Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
220362/ Informace o označení říšskoněmeckých a rakouských letadel. - Oběžník MVP z 1. 4. 1938 (3)1938karton58
221364/ Upozornění četnickým stanicím okresu, aby byla věnována pozornost činnosti "Agence Télegraphique de la Presse", která slouží německé a maďarské propagandě. - Zpráva z 11. 4. 1938 (3)1938karton58
222365/ Instrukce k opatřením, která mají být učiněna v souvislosti s plebiscitem a volbami v Německu dne 9. 4. 1938. - Oběžník z 9. 4. 1938 (5)1938karton58
223366/ Eliminace z řeči senátora Hugo Liehma pronesené ve 113. schůzi senátu dne 8. 4. 1938. Oběžník z 9. 4. 1938 (1)1938karton58
224370/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka ve věci hrubého zneužívání úřední moci četnictvem v Parchovianech. - Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton58
225371/ Upozornění, že telefonní hovory a telegramy v zájmu obrany státu jsou bezplatné a mají přednost při dopravě. - Oběžník z 10. 4. 1938 (1)1938karton58
226373/ Pokyn k podávání čtvrtletních zpráv o výkonu přípravné služby úřednických čekatelů vyšší pomocné služby správní. - Oběžník z 9. 4. 1938 (1)1938karton58
227374/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 12. 4. 1938 (1)1938karton58
228375/ Pokyn k věnování pozornosti časopiseckým zprávám o osnově zákona o úpravě úvěrového trhu. Oběžník z 13. 4. 1938 (1)1938karton58
229376/ Proplacení výdajů zástupci okresního úřadu Antonínu Dusíkovi velitelstvím IV. sboru v Olomouci. Přípis z 6. 4. 1938 (3)1938karton58
230377/ Vyjádření k stížnosti rady politické správy JUDr. Aloise Schauera z Moravské Třebové. Zpráva z 9. 8. 1938 (1)1938karton58
231378/ Upozornění na možnost odposlouchávání telefonních hovorů a telegramů a na udržování kázně při hovorech. - Oběžník z 13. 4. 1938 (1)1938karton58
232379/ Upozornění na informační cestu britského novináře a publicisty J.D. Ewanse do ČSR a pokyn, aby mu bylo při eventuální návštěvě vycházeno vstříc. Oběžník z 14. 4. 1938 (2)1938karton58
233382/ Upozornění, že u příležitosti narozenin říšskoněmeckého kancléře Adolfa Hitlera je nutné, aby němečtí státní příslušníci vyvěsili vedle německé i československou vlajku. Oběžník z 15. 4. 1938 (1)1938karton58
234383/ Eliminace z interpelace poslance Aug. Klimenta o přijímání dělníků v československé zbrojovce ve Vsetíně. - Oběžník z 15. 4. 1938 (1)1938karton58
235384/ Žádost o souhlas k odvelení příslušníků četnictva do kurzu pro výcvik velitelů rot a čet v Šumperku. - Přípis důstojníků četnictva přidělených OÚ Šumperk z 15. 4. 1938 (1)1938karton58
236388/ Upozornění na zákaz rozšiřování cizozemských neperiodických tiskovin vydávaných tzv. "Slovenskou radou" v Ženevě. - Oběžník z 13. 4. 1938 (1)1938karton58
237389/ Pokyn k obezřetnému postupu u cizích státních příslušníků při trestních oznámeních a zatýkání pro podezření z trestných činů podle zákona na ochranu republiky. - Oběžník z 15. 4. 1938 (4)1938karton58
238392/ Upozornění, že v čs. pohraničí provozují rakouští státní příslušníci Amon Göth, Jan Martin Panek a Vilém Šimeček nezákonnou činnost. Oběžník z 14. 4. 1938 (1)1938karton58
239393/ Potlačení závadných článků v časopisech "Četnický obzor" a "Četnické listy" - tiskový pokyn. Oběžník z 19. 4. 1938 (1)1938karton58
240394/ Pátrání po maďarském státním příslušníku Bélovi Szabó-Steinerovi. - Oběžník z 15. 4. 1938 (5)1938karton58
241399/ Upozornění, že výbušniny rakouské výroby byly povoleny k volnému prodeji. - Oběžník z 15. 4. 1938 (3)1938karton58
242408/ Pokyn, aby při předkládání žádostí o povolování státních příspěvků k stavbám a přestavbám nestátních mostů bylo přihlíženo k stanovisku ministerstva národní obrany. - Oběžník z 20. 4. 1938 (1)1938karton58
243409/ Oznámení, že se státním zaměstnancům, kteří se chtějí účastnit eucharistického kongresu v Budapešti, uděluje mimořádná dovolená. Oběžník z 21. 4. 1938 (1)1938karton58
244410/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 22. 4. 1938 (1)1938karton58
245417/ Upozornění na chystanou akci KSČ v pohraničních oblastech pro případ napadení ČSR Německem. - Oběžník z 4. 4. 1938, negativní zpráva (2)1938karton58
246418/ Rozhodnutí o personálních změnách u městské spořitelny v Litovli. - Výnos z 15. 4. 1938 (9)1938karton58
247419/ Žádost o dobrozdání k návrhu na povýšení praporčíka Jana Svobody z Konice. - Přípis velitelství četnického oddělení v Prostějově z 26. 4. 1938 (1)1938karton58
248451/ Žádost o dobrozdání k povýšení výk. poručíka Bohuslava Havrana z Litovle. - Přípis velitelství četnického oddělení Prostějov z 7. 5. 1938 (1)1938karton58
249489/ Přeložení četnic. št. strážmistra Edmunda Hrbáče-oznámení, že ze strany OÚ není námitek. - Zpráva z 20. 5. 1938 (1)1938karton58
250422/ Zjištění vhodných skladištních prostor pro zbrojní materiál. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 26. 4. 1938 (2)1938karton58
251423/ Upozornění na závady v poštovním styku s okresním úřadem. - Přípis doplňovacího okresního velitelství Olomouc z 27. 4. 1938 (1)1938karton58
252433/ Potlačení zpráv týkajících se přemístění některých vojenských posádek. - Oběžník z 30. 4. 1938 (1)1938karton58
253434/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou daném do tisku. - Oběžník z 29. 4. 1938 (1)1938karton58
254435/ Upozornění na praxi při vydávání pasů účastníkům eucharistického kongresu v Budapešti v roce 1938. - Oběžník z 27. 4. 1938 (1)1938karton58
255438/ Hlášení o místních poměrech v německých obcích Brodek u Konice a Skřípov. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 13. 5. 1938 (4)1938karton58
256442/ Akce říšskoněmecké zpravodajské služby ve snaze o získání tajných dokumentů vojenského rázu. Oběžník z 3. 5. 1938 (2)1938karton58
257443/ Upozornění na zasílání iredentistických letáků ze Spojených států amerických na Slovensko a příkaz k jejich zabavení. - Oběžník z 3. 5. 1938 (1)1938karton58
258444/ Upozornění ministerstva zahraničních věcí na propouštění židovských zaměstnanců v Československu na nátlak Německa. Oběžník z 2. 5. 1938 (1)1938karton58
259445/ Opatření v souvislosti s nadcházejícími volbami obecních zastupitelstev v obcích. Oběžník z 5. 5. 1938 (1)1938karton58
260446/ Závady vyskytující se ve styku československých vnitrostátních úřadů s československými honorárními konsuláty. - Oběžník MV z 3. 5. 1938 (1)1938karton58
261449/ Zadržení zpráv o zatčení ing. Karla Thiela & spol. v Mor. Ostravě - tiskový pokyn. Oběžník z 7. 5. 1938 (1)1938karton58
262450/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 6. 5. 1938 (1)1938karton58
263452/ Kontrola frekvence při stavbě vojenských objektů v prostoru obce Jesenec. - Přípis velitelství IV. sboru-staveb. řed. v Olomouci z 7. 5. 1938 (1)1938karton58
264453/ Směrnice pro dozor a obsluhu zvláštních zařízení sloužících k znemožnění dopravy na silnicích a cestách. - Oběžník MV z 5. 5. 1938 (3)1938karton58
265456/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta. Oběžník z 9. 5. 1938 (1)1938karton58
266457/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta, že se železniční zaměstnanci v činné službě dopustili hanobení hlavy cizího státu. Oběžník z 9. 5. 1938 (1)1938karton58
267458/ Eliminace z interpelace poslance Jana Esterházyho. - Oběžník z 9. 5. 1938 (1)1938karton58
268466/ Šíření poplašných zpráv o současné vnitropolitické situaci a pokyny, jaký postoj je k nim nutno zaujmout. - Oběžník z 11. 5. 1938 (1)1938karton58
269467/ Upozornění ministerstva vnitra na zákaz dopravy periodického časopisu "Fliegende Blätter" vydávaného v Esslingenu a ve Vídni. Oběžník z 11. 5. 1938 (1)1938karton58
270468/ Upozornění, že ministerstvo vnitra zakázalo dopravu německým a rakouským periodickým tiskopisům a listu "Völkischer Beobachter". Oběžník z 11. 5. 1938 (1)1938karton58
271471/ Seznam československých inženýrů a jiných odborníků zaměstnaných v Německu a dotaz, zda některá z uvedených osob nepřísluší domovským právem do některé obce tamního správního obvodu. - Oběžník z 10. 5. 1938 (16)1938karton58
272472/ Eliminace z řečí poslanců pronesených dne 12. 5. 1938. - Oběžník z 13. 5. 1938 (2)1938karton58
273476/ Upozornění, že je dovoleno zdravit německým pozdravem, pokud se nejedná o očividnou provokaci. - Oběžník z 14. 5. 1938 (1)1938karton58
274479/ Eliminace z řeči senátora Vítězslava Mikulíčka pronesené ve 117. schůzi senátu dne 11. 5. 1938. Oběžník z 13. 5. 1938 (1)1938karton58
275480/ Upozornění na případy nesprávného označení Československa názvem Česko-Slovensko a příkaz k zákroku proti takovému způsobu psaní. Oběžník z 13. 5. 1938 (6)1938karton58
276481/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 14. 5. 1938 (1)1938karton58
277483/ Eliminace z interpelace poslanců Quido Kliebera a Rösslera. - Oběžník z 18. 5. 1938 (1)1938karton58
278484/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 18. 5. 1938 (1)1938karton58
279485/ Pokyn, aby v místech, kde jsou vypsány obecní volby, byla liberálně posuzována předvolební agitace. - Oběžník z 18. 5. 1938 (1)1938karton58
280506/ Eliminace z interpelace poslance Andora Jarosse o zabavení listu "Barázda-Magyar Néplap", číslo 15 z 10. 4. 1938. - Oběžník z 19. 5. 1938 (1) 1938karton58
281507/ Výklad vládního nařízení č. 155/1936 Sb.z.an. o elektrárnách a podnicích důležitých pro obranu státu. - Oběžník z 18. 5. 1938 (1)1938karton58
282508/ Opis dopisu správy Domova zpěváckého spolku slovenských učitelů v Trenčanských Teplicích. Oběžník z 17. 5. 1938 (2)1938karton58
283511/ Tiskový pokyn k zprávám o národnostních a politických incidentech na území státu a upozornění, že je přípustné uveřejňovat v tisku pouze úřední zprávy. - Oběžník z 20. 5. 1938 (1)1938karton58
284512/ Pokyny k podávání zpráv vojenským velitelstvím. - Oběžník z 20. 5. 1938 (1)1938karton58
285515/ Předložení 3 exemplářů letáků, které dne 20. 5. 1938 rozhazovalo neznámé auto v Brodku u Konice a Dešné. - Zpráva z 23. 5. 1938 (2)1938karton58
286516/ Seznam státních zaměstnanců, kteří se zúčastnili dne 1. 5. 1938 projevů pořádaných stranou SdP. - Zpráva z 23. 5. 1938 (13)1938karton58
287517/ Příkaz k potlačení zpráv o mobilizaci. Oběžník z 22. 5. 1938 (1)1938karton58
288520/ Odvolání zákazu průvodů a manifestací s platností od 23. 5. 1938. - Oběžník z 23. 5. 1938 (2)1938karton58
289521/ Potlačení zpráv o havarii letadla u Vejprt - tiskový pokyn. - Oběžník z 23. 5. 1938 (1)1938karton58
290524/ Zostřená prohlídka zpráv politického obsahu - tiskový pokyn. - Oběžník z 24. 5. 1938 (1)1938karton58
291526/ Eliminace z projevu senátora Kálmána Füsyho proneseného ve 119. schůzi senátu dne 18. 5. 1938. - Oběžník z 24. 5. 1938 (1)1938karton58
292527/ Potlačení zpráv o návštěvě jugoslávské vojenské komise v Československu - tiskový pokyn. Oběžník z 24. 5. 1938 (1)1938karton58
293529/ Eliminace z interpelace poslance Štěpána Haščíka ve věci zneužití úřední moci vrchním četnickým strážmistrem Rudolfem Pajerem ve Vinnej. - Oběžník z 25. 5. 1938 (1)1938karton58
294530/ Dispozice k oslavám narozenin presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Oběžník MV z 25. 5. 1938 (1)1938karton58
295532/ Telefonát OÚ Zábřeh o průjezdu auta vezoucího protistátní letáky. - Úřední záznam z 26. 5. 1938 (3)1938karton58
296534/ Úřední připomenutí o permanentní telefonní službě. - Úřední záznam z 27. 5. 1938 (1)1938karton58
297535/ Předložení opisu oběžníku, který byl zaslán dne 26. 5. 1938 okresnímu vedoucímu SdP Hansi Walterovi ve Lhotě u Konice. Zpráva z 28. 5. 1938 (3)1938karton58
298536/ Návštěva anglického pozorovatele Williama Stranga v ČSR-upozornění bezpečnostním orgánům, aby mu vycházely s ochotou vstříc. Oběžník z 27. 5. 1938 (1)1938karton58
299545/ Výstavy, na nichž jsou uveřejňovány plány administrativních, průmyslových a jiných středisek, musí být předem schváleny úřady ministerstva národní obrany. - Oběžník MV z 27. 5. 1938 (1)1938karton58
300546/ Upozornění, že hromadné výpisy a opisy z rejstříku motorových vozidel a z rejstříku řidičů smějí být povolovány jen po předchozím souhlasu ministerstva vnitra. - Oběžník z 30. 5. 1938 (2)1938karton58
301547/ Pokyny pro vstup orgánů pozemkového katastru do obvodu objektů a podniků důležitých pro obranu státu. - Oběžník MV z 28. 5. 1938 (2)1938karton58
302548/ Předložení opisu trestního oznámení četnické stanice v Litovli na Němce Alfréda Wedru z Litovle. - Zpráva z 1. 6. 1938 (6)1938karton58
303550/ Příkaz k přísnému zákroku proti zostuzujícím pověstem o ústavních činitelích. Oběžník z 31. 5.1938 (2)1938karton58
304551/ Eliminace z interpelace poslance Obrlika o obtěžování občanů při vydávání polních legitimací. - Oběžník z 31. 5. 1938 (1)1938karton58
305552/ Eliminace z projevu poslance K.H. Franka o bezuzdném způsobu psaní periodického tiskopoisu "Duch času" v čísle 76 ze dne 31. 3. 1938. Oběžník z 31. 5. 1938 (1)1938karton58
306555/ Předložení opisu trestního oznámení četnické stanice v Litovli na Jaroslava Utíkala. Zpráva z 1. 6. 1938 (7)1938karton58
307559/ Upozornění na spolupracovníky říšskoněmecké zpravodajské služby z řad pořadatelů SdP a informace o mimořádných opatřeních vojenské správy. - Oběžník z 1. 6. 1938 (3)1938karton58
308560/ Upozornění na podezřelou cestu dvou říšskoněmeckých automobilů do ČSR. Oběžník z 1. 6. 1938 (1)1938karton58
309563/ Potlačení zpráv o výbuchu ve vojenském skladišti v Jemnici, okr. Moravské Budějovice-tiskový pokyn. - Oběžník z 2. 6. 1938 (1)1938karton58
310565/ Vyšetření zpráv kolujících v Litovli o údajné vysílací stanici v domě německého hasičského sboru v Litovli č. 181. - Četnická relace stanice Litovel z 2. 6. 1938 (5)1938karton58
311568/ Potlačení novinářské zprávy časopisu "Times", kde se hovoří o odstoupení Sudet a Těšínska - tiskový pokyn. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)1938karton58
312569/ Oznámení, že v prostoru obce Bečov n. Teplou byla ztracena zpravodajská legitimace příslušníka hlavního štábu ministerstva nár. obrany a nařízení příslušných opatření proti pokusům o její zneužití. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)1938karton58
313570/ Zákaz průvodů a podobných podniků tam, kde by mohl být narušen veřejný klid a pořádek. Oběžník z 4. 6. 1938 (1)1938karton58
314573/ Zákaz prodeje látky na kravaty s malým státním znakem, kterou vyrobila tkalcovna Boleslav Martinů v Poličce. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)1938karton58
315574/ Příkaz k sledování nacistického kurýra Antonína Ehma z Vídně. - Oběžník z 7. 6. 1938 (1)1938karton58
316575/ Upozornění, že reprodukce vysílání rozhlasových projevů představitelů státní moci se má dít způsobem odpovídajícím významu vysílaného projevu. - Oběžník z 3. 6. 1938 (1)1938karton58
317579/ Upozornění, že při stavbách celostátních mostních a silničních objektů je možno použít náhradních amoneledkových trhavin. Oběžník z 7. 6. 1938 (1)1938karton58
318580/ Sledování cesty německého vyzvědače Georga Demuse do ČSR, který je spojkou mezi rakouskou centrálou SdP a jednotlivými ilegálními odbory v ČSR. - Oběžník z 8. 6. 1938 (1)1938karton58
319581/ Tiskový pokyn k incidentům v armádě v Chrasticích u Starého Města p. Sněžníkem a v Devíti Mlýnech, okr. Znojmo. Oběžník z 8. 6. 1938 (1)1938karton58
320586/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. území ve dnech 13.-16. června 1938. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)1938karton58
321587/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. území ve dnech 15.-20. června 1938. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)1938karton58
322588/ Upozornění na propagační mapy vydané německým ministerstvem propagandy, které jsou pašovány do ČSR. - Oběžník z 9. 6. 1938 (1)1938karton58
323589/ Oznámení, že ministerstvo financí odvolalo s okamžitou platností zákaz prodeje Rudého práva. Zákaz prodeje ostatních komunistických časopisů uvedených ve výnosu min. financí z roku 1929 zůstává i nadále v platnosti. Oběžník z 9. 6. 1938 (9)1938karton58
324590/ Seznam čs. odborníků, kteří jsou zaměstnáni v Německu se žádostí o údaje o jejich státoobčanské spolehlivosti. - Oběžník z 7. 6. 1938 (5)1938karton58
325591/ Informace o zločinu padělání cestovních pasů, kterého se dopustili Kurt Laske a spol. a příkaz k pátrání po těchto pachatelích. Oběžník z 13. 6. 1938 (1)1938karton58
326592/ Žádost o ponechání svobodných četníků na litovelské četnické stanici. - Zpráva z 18. 6. 1938 (2)1938karton58
327594/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, který byl dodán tisku. Oběžník z 14. 6. 1938 (1)1938karton58
328596/ Informace o firmě "Zentralverband der Auskunfteien, Informateure und Inkassobüros" se sídlem ve Vídni. - Oběžník z 13. 6. 1938 (3)1938karton58
329597/ Eliminace z interpelace poslance Adolfa Jobsta o šikanujícím zavedení trestního řízení. Oběžník z 14. 6. 1938 (1)1938karton58
330599/ Opis udání na Karla Valoucha z Litovle pro svedení ke smilstvu. - Četnická relace stanice Litovel z 10. 6. 1938 (1) 1938karton58
331603/ Zadržení zpráv o propouštění a povolávání záložníků k mimořádnému cvičení-tiskový pokyn. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)1938karton58
332606/ Upozornění na záměr SdP sestavit ilegální organizace všech německých důstojníků aktivních a záložních, sloužících v čs. armádě. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)1938karton58
333607/ Tiskový pokyn, aby zprávy o obchodně-politickém jednání s Německem nebyly z důvodu důležitých státních zájmů uveřejňovány. Oběžník z 15. 6. 1938 (1)1938karton58
334608/ Povolení pravidelných přeletů polského kurýrního letounu na trati Krakov-Brno-Vídeň. Oběžník z 15. 6. 1938 (1) 1938karton58
335612/ Udání na Jana Saparu, řídícího učitele z Olbramic, pro šíření nepravdivých zpráv o vnitropolitické situaci v ČSR. - Četnická relace stanice Vilémov z 15. 6. 1938 (4)1938karton58
336613/ Informace o vojenském zběhu Janu Pluháčkovi z Konice, který je ve vazbě ve vojenské trestnici v Terezíně. Sdělení OÚ Litoměřice z 15. 6. 1938 (2)1938karton58
337614/ Povolení přeletu říšskoněmeckého letadla přes čs. státní území ve dnech 15., 17. a 20. 6. 1938. Oběžník z 17. 6. 1938 (1)1938karton58
338616/ Zadržení zprávy o sebevraždě vojína Leonarda Drexlera v Brandýse n.L. - tiskový pokyn. Oběžník z 17. 6. 1938 (1)1938karton58
339617/ Potlačení zpráv o obsahu připravovaného národnostního statutu - tiskový pokyn. Oběžník z 17. 6. 1938 (1)1938karton58
340618/ Náhrada lesních a polních škod při zvláštním vojenském cvičení v r. 1938. Oběžník z 11. 6. 1938 (2)1938karton58
341619/ Povolení konání slavnosti slunovratu dne 21. 6. 1938. - Oběžník z 18. 6. 1938 (1)1938karton58
342620/ Potlačení zpráv o domnělé mobilizaci Německa - tiskový pokyn. - Oběžník z 18. 6. 1938 (1)1938karton58
343622/ Nařízení o zřizování přístavišť a uvazišť loděk v zájmu vojenské správy. - Oběžník z 18. 6. 1938 (3)1938karton58
344629/ Upozornění na činnost říšskoněmeckého zpravodajského agenta Karla Kohlera a příkaz k oznámení výsledků pátrání. - Oběžník z 20. 3. 1938, negativní zpráva (8)1938karton58
345633/ Upozornění na vyslání německých teroristů SS do Československa, kteří mají za úkol organizovat diverzi v pohraničí a příkaz k pátrání po nich. - Oběžník z 21. 6. 1938 (1) 1938karton58
346636/ Povinné vedení evidence veterinářů bydlících v obvodu OÚ. - Oběžník z 20. 6. 1938 (1)1938karton58
347637/ Účast německých dětí z německého ostrůvku na Konicku na prázdninových akcích v Německu. Četnické relace stanic Konice a Brodek u Konice z 22. 6. a 23. 6. 1938 (2)1938karton58
348642/ Protokol o komisionelním zničení výnosů ZÚ Brno. - Úřední záznam z 25. 6. 1938 (1)1938karton58
349643/ Upozornění, že železniční zaměstnanci mohou být zajišťováni pro osobní úkony politických úřadů jen se souhlasem příslušného ředitelství státních drah. - Oběžník MV z 15. 6. 1938 (1)1938karton58
350644/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 23. 6. 1938 (1)1938karton58
351652/ Potlačení tiskových zpráv o podporování čs. vývozu exportními prémiemi. - Oběžník z 23. 6. 1938 (1)1938karton58
352654/ Upozornění na zvýšenou říšskoněmeckou agitaci, kterou vyvíjí z Vídně "Sudetendeutsche Heimatbund" se zvlášním zaměřením na Slovensko. Oběžník z 24. 6. 1938 (1)1938karton58
353655/ Eliminace z interpelace poslance Endra Korlátha. - Oběžník z 24. 6. 1938 (1)1938karton58
354656/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, dodaném tisku. - Oběžník z 23. 6. 1938 (1)1938karton58
355657/ Bezpečnostní opatření podnikaná během X. všesokolského sletu v Praze ve dnech 3.-6. července 1938-příkaz k zvýšené bdělosti bezpečnostních orgánů. - Oběžník z 25. 6. 1938 (2)1938karton58
356658/ Předložení opisu letáku protistátního obsahu. Zpráva z 27. 6. 1938 (3)1938karton58
357664/ Upozornění na rakouské nacistické propagandisty Ervína a Elisu Jelenovy a Juliuse Pitschmanna, kteří se zdržují v ČSR. - Oběžník z 25. 6. 1938 (1)1938karton58
358665/ Upozornění, že některé zahraniční firmy bojkotují zboží a výrobky německých podnikatelů v ČSR, kteří se exponují pro hnutí SdP. Oběžník z 26. 6. 1938 (1)1938karton58
359666/ Eliminace z projevu poslance Adolfa Jobsta. Oběžník z 27. 6. 1938 (1)1938karton58
360671/ Eliminace z interpelace poslance K.H. Franka. Oběžník z 30. 6. 1938 (1)1938karton58
361672/ Upozornění na výzvědnou činnost o geologických poměrech v ČSR, kterou provádí Ústředí pro výzkum ložisek důležitých surovin v Berlíně. Oběžník z 30. 6. 1938 (1)1938karton58
362673/ Informace o tvoření tzv. sudetoněmeckých legií v Německu. - Oběžník z 26. 6. 1938 (3)1938karton58
363674/ Nařízení k utajení dislokace armády při ohláškách sňatků vojenských osob. Oběžník z 26. 6. 1938 (1)1938karton58
364677/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 1. 7. 1938 (1)1938karton58
365678/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Theodora Jilly o zhoršení zdravotních a sociálních poměrů ve státním území osídleném Němci. Oběžník z 1. 7. 1938 (1)1938karton58
366683/ Upozornění, že agenti říšskoněmecké zpravodajské služby používají při vstupu na území ČSR falešných dokumentů a vydávají se za uprchlíky z politických důvodů. - Oběžník z 4. 7. 1938 (2)1938karton58
367685/ Odvolání zákazu uveřejňování zpráv o obchodně politickém jednání mezi ČSR a Německem. Oběžník z 4. 7. 1938 (1)1938karton58
368686/ Upozornění na teroristickou činnost členů bývalého hnutí "Deutsche Sozialisten" (původně Aufbruchkreis) vedených Hermanem Markusem z Brna, který pracuje ve sopjení s Albertem Smagonem a posl. Krebsem z Vídně. Oběžník policejního ředitelství v Brně z 4. 7. 1938 (2)1938karton58
369690/ Úprava předpisů a nařízení o používání říšskoněmecké státní vlajky na německých soukromých autech přijíždějících do Československa. Oběžník z 4. 7. 1938 (15)1938karton58
370691/ Seznam čs. inženýrů a jiných odborníků zaměstnaných v Německu-příkaz k podání zprávy o jejich státní a občanské spolehlivosti, pokud náleží domovským právem do tamního správního obvodu. - Oběžník z 1. 7. 1938 (5)1938karton58
371694/ Oznámení, že ministerstvo národní obrany vydává pro důstojníky hlavního štábu nové zpravodajské legitimace. - Oběžník z 8. 7. 1938 (1)1938karton58
372695/ Žádost o úřední lékařskou prohlídku za účelem prodloužení zdravotní dovolené ředitele zem. reál. gymnasia v Litovli Dr. Josefa Fürsta. Dopis Dr. Josefa Fürsta z 22. 7. 1938 (5)1938karton58
373708/ Návrh na obsazení místa funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v Litovli. Zpráva z 30. 7. 1938 (2)1938karton58
374712/ Informace o návštěvě hradu Bouzova vyslancem SSSR S. Alexandrovským ve společnosti C. Alexandrovské a A. Fadějeva a Šitova z Moskvy dne 10. 7. 1938. - Četnická relace stanice Bouzov z 11. 7. 1938 (1)1938karton58
375714/ Upozornění na podezřelá říšskoněmecká auta, přijíždějící z německého pohraničí do ČSR s připevněnými československými vlajkami. Oběžník z 9. 7. 1938 (1)1938karton58
376715/ Pokyny o informaci úřadů o stavu vojenských posádek a utajení dislokačních změn. Oběžník z 7. 7. 1938 (1)1938karton58
377716/ Informace o možnosti rozšíření okresní silnice v prostoru obce Pňovice. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 8. 7. 1938 (1)1938karton58
378718/ Upozornění, že obchodní zástupce německé firmy IG Farben v Praze provádí zpravodajskou činnost ve prospěch Německa. - Oběžník z 9. 7. 1938 (3)1938karton58
379720/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, dodaném do tisku. Oběžník z 11. 7. 1938 (1)1938karton58
380721/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, dodaném do tisku. Oběžník z 12. 7. 1938 (1)1938karton58
381722/ Tiskový pokyn, aby nebyly uveřejňovány zprávy o obsahu jednání o národnostní samosprávě. Oběžník z 12. 7. 1938 (1)1938karton58
382723/ Informace o pověření MŠANO, které bylo vydáno pro Rudolfa Maximoviče za účelem inspekce a soupisu přírodních památek. - Oběžník z 11. 7. 1938 (1)1938karton58
383724/ Upozornění na činnost redaktora polského listu "Czas" Lucjana Rosciszewského a příkaz k jeho sledování. - Oběžník z 11. 7. 1938 (1)1938karton58
384725/ Nařízení, aby oprávněná výroba třaskavin a výbušnin byla neprodleně oznámena také důchodkovým kontrolním úřadem. - Oběžník z 12. 7. 1938 (1)1938karton58
385727/ Nález německého propagačního balonku s letákem ve Vilémově. - Četnická relace stanice Vilémov z 13. 7. 1938, opis letáku přiložen (3)1938karton58
386732/ Opatření proti dotazníkové akci, kterou podniká německá firma Karel Dürschmidt z Ústí n.L. Oběžník z 11. 7. 1938, negativní zpráva (3)1938karton58
387734/ Pátrání po německém státním příslušníku Louisi Löwenthalovi, který překročil neoprávněně státní hranice. - Oběžník z 13. 7. 1938 (1)1938karton58
388735/ Eliminace z interpelace senátora V. Patzaka. Oběžník z 13. 5. 1938 (1)1938karton58
389736/ Sběr hmyzu pro Dr. J.E. Mosse z anglického ústavu "Imperial Institute of Entomology" - vydání doporučujících listin pro sběratele. Oběžník z 13. 7. 1938 (4)1938karton58
390740/ Ustanovení dohledu na letištní plochu státního pomocného letiště Litovel. - Výnos ministerstva veřejných prací z 14. 7. 1938 (1)1938karton58
391742/ Pokyny týkající se zabránění přílivu německých emigrantů židovského vyznání do ČSR. Oběžník z 16. 7. 1938 (1)1938karton58
392745/ Informace o návštěvě anglické královské rodiny v Paříži. - Oběžník z 18. 7. 1938 (1)1938karton58
393752/ Turistický ruch v čsl. lázních-pokyn, aby lázeňští hosté nebyli během lázeňské léčby znepokojováni. - Oběžník z 18. 7. 1938 (4)1938karton58
394753/ Německá diplomatická intervence proti zpívání hanlivých písniček na kancléře Hitlera. Oběžník zemské školní rady v Brně z 19. 7. 1938 (1)1938karton58
395754/ Upozornění na nepřípustnou činnost německého emigranta F.W. Casierera, který provozuje odstřel drobného ptactva. - Oběžník z 11. 7. 1938 (1)1938karton58
396755/ Opis přípisu presidia krajinského úradu v Bratislavě týkajícího se rozšiřování iredentistických pohlednic na Slovensku. Oběžník z 18. 7. 1938 (1)1938karton58
397756/ Dotaz na praxi prodeje závadného tisku v nádražních knihkupeckých prodejnách. Oběžník z 20. 7. 1938 (1)1938karton58
398760/ Upozornění, že o neštěstích v armádě, zejména pak leteckých je dovoleno propouštět do tisku výlučně úřední zprávy. - Oběžník z 21. 7. 1938 (1)1938karton58
399778/ Pokyny k záležitosti fotografování a filmování cizími státními příslušníky-reportéry a novináři. Oběžník z 20. 7. 1938 (4)1938karton58
400779/ Vyžadování předchozího souhlasu vojenské správy s ustanovením cizinců za členy podnikových výborů při jejich opětném zvolení. Oběžník z 19. 7. 1938 (1)1938karton58
401780/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, dodaných do tisku. Oběžník z 20. 7. 1938 (1)1938karton58
402781/ Příkaz, aby v seznamech dárců jubilejního fondu na obranu státu byla vynechána data o vojenských posádkách. - Oběžník z 22. 7. 1938 (1)1938karton58
403782/ Informace o státní spolehlivosti kandidátů učitelství při žádostech o učitelské místo. Oběžník z 19. 7. 1938 (1)1938karton58
404783/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o připravované osnově zákona o ochraně československé měny. Oběžník z 22. 7. 1938 (1)1938karton58
405784/ Pokyny týkající se čsl. účastníků na turnerských tělocvičných slavnostech ve Vratislavi. Oběžník z 23. 7. 1938 (1)1938karton58
406785/ Tiskový pokyn týkající se jednání o národnostní samosprávě. - Oběžník z 23. 7. 1938 (1)1938karton58
407786/ Opis potupné písně na říšskoněmeckého kancléře Hitlera "V černých lesích na hranicích" a uložení opatření proti jejímu rozšiřování. Oběžník z 23. 7. 1938 (2)1938karton58
408787/ Údaje o zřizování oddílů FS a provádění soupisu dopravních prostředků v Brodku u Konice. Zpráva z 1. 9. 1938 (7)1938karton58
409795/ Hlášení o návštěvě argentinského vyslance Cloriude Freyre na hradě Bouzově. - Četnická relace stanice Bouzov z 27. 7. 1938 (1)1938karton58
410800/ Zdvořilostní návštěva význačných zahraničních činitelů v ČSR. - Oběžník z 20. 7. 1938 (1)1938karton58
411801/ Pověření britských státních příslušníků Reginalda Sutton-Pratta a Jana Leslie Hendersona anglickou vládou posláním diplomatických pozorovatelů v ČSR. - Oběžník z 26. 7. 1938 (4)1938karton58
412803/ Posudek na organizace "Oesterreichische Legion" v Německu. - Oběžník z 23. 7. 1938 (3)1938karton58
413804/ Nález třaskavin v zásilce portlandského cementu z Německa. - Oběžník z 28. 7. 1938 (1)1938karton58
414805/ Zastavení trestního řízení proti Dr. Lvu Mydlovskému & spol. na základě rozhodnutí presidenta republiky z 16. 4. 1938. Zpráva z 30. 7. 1938 (20)1938karton58
415809/ Zproštění úředního tajemství Jana Svobody, okresního hejtmana v Litovli. Zpráva z 1. 8. 1938 (1)1938karton58
416811/ Dotaz v záležitosti určení náhrady za osobní úkony. - Přípis velitelství IV. sboru Olomouc z 29. 7. 1938 (1)1938karton58
417818/ Předpis o plynové výzbroji policejních strážních sborů. - Oběžník MV z 31. 7. 1938 (7)1938karton58
418819/ Hlášení v záležitosti vydání pasu Aloisii Schusterové ze Skřípova. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 28. 7. 1938 (1)1938karton58
419825/ Sledování podezřelé činnosti majitelů produkčních licencí v pohraničním pásmu. Oběžník z 23. 7. 1938 (1) 1938karton58
420829/ Opatření týkající se přerušeného trestního řízení pro účast v cizích organizacích. Oběžník z 3. 8. 1938 (1)1938karton58
421831/ Návštěva britského zprostředkovatele lorda Waltera Runcimana v ČSR. - Oběžník z 4. 8. 1938 (1)1938karton58
422832/ Pokyny týkající se opatření proti vypovídání příslušníků finanční stráže z bytů v pohraničí. - Oběžník z 1. 8. 1938 (1)1938karton58
423833/ Pokyny k příjezdu bývalých rakouských státních příslušníků do ČSR. Oběžník z 1. 8. 1938 (1)1938karton58
424834/ Žádost o posudek v záležitosti nájemní smlouvy pro vojenské skladiště v Konici. Zpráva z 6. 8. 1938 (1)1938karton58
425838/ Upozornění na polskou státní příslušnici Veru Hantelmannovou, která je podezřelá z kurýrních služeb a vyzvědačství pro Německo. Oběžník z 29. 7. 1938 (1)1938karton58
426843/ Pokračování instrukčních kurzů branné výchovy pro příslušníky II. zálohy a starší. Oběžník z 5. 8. 1938 (1)1938karton58
427844/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 8. 8. 1938 (1)1938karton58
428845/ Eliminace z interpelace poslance ing. E. Peschky o protiústavním postupu při udělování koncesovaných živností. - Oběžník z 8. 8. 1938 (1)1938karton58
429847/ Prověření novinářské zprávy o továrně Rolný v Brodku u Konice. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 9. 8. 1938, výstřižek se záhlavím novin připojen (1)1938karton58
430849/ Nález nejvyššího soudu, že zamítnutí vydání cestovních pasů býv. příslušníkům NSDAP nelze odůvodňovat dřívějším členstvím ve straně, nýbrž jinými zjištěnými skutečnostmi (stanovisko a smýšlení vůči státu). Oběžník z 8. 8. 1938 (2)1938karton58
431850/ Tiskový pokyn k interpelaci poslance J. Esterházyho o nezákonné částečné mobilizaci, vyloučené z jednání poslanecké sněmovny. Oběžník z 9. 8. 1938 (1)1938karton58
432854/ Hlášení, že dne 10. 8. 1938 navštívil hrad Bouzov americký vyslanec John Wilburg Carr s chotí. - Četnická relace stanice Bouzov z 10. 8. 1938 (1)1938karton58
433858/ Opis telegramu obce Slavětína se žádostí, aby odesilatelům byly tlumočeny díky presidenta republiky. - Přípis kanceláře presidenta republiky z 5. 8. 1938 (1)1938karton58
434859/ Upozornění na povinnost vyhotovení ohlašovacích lístků o pobytu osob mužstva II. zálohy a náhradní zálohy téhož věku. - Přípis doplňovacího okresního velitelství v Olomouci z 12. 8. 1938 (1)1938karton58
435860/ Úprava zásilek státních úřadů adresovaných diplomatickým úřadům v Německu. Oběžník z 10. 8. 1938 (1)1938karton58
436862/ Posudek na Františka Vybírala z Přemyslovic, který žádá o místo výpomocného dělníka. Zpráva z 20. 8. 1938 (2)1938karton59
437874/ Posudek na Ladislava Svačinu, který se uchází o místo funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v Litovli. Zpráva z 20. 8. 1938 (2)1938karton59
438875/ Posudek na MUDr. Leopolda Bartoše, který žádá o místo ve zdravotním obvodu Březová, okr. Opava. - Zpráva z 20. 8. 1938 (1)1938karton59
439878/ Posudek na Richarda Hopjana z Ludmírova, který se uchází o místo zřízence u politických úřadů. - Zpráva z 25. 8. 1938 (2)1938karton59
440922/ Opis posudku zaměstnanců stavebního úseku v Mnichově Antonína a Jaroslava Balcárka. - Četnická relace stanice Cholina z 24. 8. 1938 (1)1938karton59
441923/ Posudek na ruského příslušníka Alexandra Lesenka ze Senice na Hané. Zpráva z 1. 9. 1938 (2)1938karton59
442936/ Posudek na Boženu Klapkovou ze Suchdola, která se uchází o místo v účetní nebo aktuárské službě. - Zpráva z 7. 9. 1938 (2)1938karton59
443946/ Posudek na Ondřeje Vysloužila z Hvozdečka, který se uchází o místo zřízence u politických úřadů. Zpráva z 16. 9. 1938 (2)1938karton59
444952/ Posudek na Dr. Ladislava Boreše z Litovle, který se uchází o přijetí do přípravné soudcovské služby. - Zpráva z 12. 9. 1938 (2)1938karton59
4451023/ Posudek na Františku Kollmannovou z Litovle k její žádosti o přijetí do státní služby. - Zpráva z 26. 9. 1938 (1)1938karton59
446865/ Potlačení tiskových zpráv o podloudné dopravě zbraní do ČSR za účelem ozbrojení obyvatelstva. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)1938karton59
447866/ Potlačování zpráv obsahujících údaje o poloze vojenských i soukromých letišť-tiskový pokyn. Oběžník z 12. 8. 1938 (1)1938karton59
448867/ Eliminace z interpelace poslance Antonína Šaláta o konfiskaci časopisu "Naše noviny" v Banské Bystrici. - Oběžník z 13. 8. 1938 (1)1938karton59
449868/ Eliminace z interpelace poslance Ernsta Kundta o tom, že vojenské osoby a učitelé rozšiřují provokační štvavé písně s protiněmeckým obsahem. Oběžník z 13. 8. 1938 (1)1938karton59
450869/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Suroviaka o stranickém jednání ředitelství státních drah v Košicích. - Oběžník z 13. 8. 1938 (1)1938karton59
451870/ Plán říšskoněmecké kontrašpionáže proti ČSR. Oběžník z 11. 8. 1938 (2)1938karton59
452871/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Martina Sokola. - Oběžník z 13. 8. 1938 (1)1938karton59
453872/ Upozornění, že z Prahy jsou poštou rozšiřovány protibolševické letáky. - Oběžník z 10. 8. 1938 (1)1938karton59
454879/ Předložení výkazů o trestních oznámeních, které učinily bezpečnostní orgány v době od 16. 4. do 10. 8. proti příslušníkům SdP, na MV. Oběžník z 18. 8. 1938 (6)1938karton59
455880/ Bezpečnostní opatření v době cesty maďarského říšského správce Horthyho do Německa. Oběžník z 18. 8. 1938 (1)1938karton59
456881/ Upozornění, že agenti Gestapa se pokouší vloudit se do řad uprchlíků rakouské levicové emigrace v ČSR. - Oběžník z 11. 8. 1938 (1)1938karton59
457882/ Pokyny a směrnice o pobytu rakouských státních příslušníků v ČSR. - Oběžník z 6. 8. 1938 (3)1938karton59
458883/ Dovolená okresního hejtmana Jana Svobody v době od 22. 8. - 13. 9. 1938. - Zpráva z 19. 8. 1938 (2)1938karton59
459979/ Svolení k žádosti koncipisty polit. správy Františka Vrtílka z Litovle o připuštění k ustanovovací zkoušce politické. Výnos z 13. 9. 1938 (1)1938karton59
4601007/ Žádost o odklad výjimečného vojenského cvičení pro úředníky OÚ Antonína Dusíka a Dr. Jana Jabůrka. - Zpráva z 19. 9. 1938 (1)1938karton59
4611058/ Žádost MUDr. Ferdinanda Spurného, obvodního lékaře v Konici, o zproštění vojenské služby za mobilizace. Zpráva z 26. 9. 1938 (1)1938karton59
4621207/ Povolání kancelářské oficiantky Terezie Havlenové z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4631208/ Povolání kancelářské oficiantky Anny Reichlové z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4641209/ Povolání kancelářského oficiála Antonína Horníčka z býv. stát. policej. úřadu v Mohelnici ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4651210/ Povolání vrch. kancel. oficiála Antonína Moszera z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4661211/ Povolání kancelářské oficiantky Marie Boxanové z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4671212/ Povolání pomocného zřízence Josefa Staňka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4681213/ Povolání kancelářského oficiála Františka Matějky z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. - Výnos z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
4691246/ Přidělení koncipisty politické správy JUDr. Roberta Obrusníka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Jihlavě. - Výnos z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
4701248/ Přidělení rady politické správy Vladimíra Šmída z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
4711252/ Přidělení účetního tajemníka Theodora Blahuta z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
4721253/ Přidělení aktuárského adjunkta Jana Ptáčka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Nové Město na Moravě. - Výnos z 21. 10. 1938 (1)1938karton59
4731254/ Přidělení účetního eléva Františka Machovce z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ Brno. Výnos z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
4741255/ Přidělení účetního eléva Františka Vavříka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Kroměříž. Výnos z 21. 10. 1938 (1)1938karton59
4751264/ Přidělení kancelářské pomocnice Kamily Gregorové z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Boskovice. - Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4761265/ Přidělení zřízence Josefa Kubelky z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Boskovice. Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4771266/ Přidělení zdravotního komisaře MUDr. Karla Poláčka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Kyjově. - Výnos z 23. 10. 1938 (1)1938karton59
4781267/ Přidělení komisaře politické správy Josefa Říčného z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Brno-venkov. - Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4791268/ Přidělení kancelář. oficiála Jaroslava Smetánky z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ ve Vyškově. - Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4801269/ Přidělení kancelář. pomocníka Karla Kociána z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ Boskovice. Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4811270/ Přidělení účetního adjunkta Ludvíka Mitáše z býv. OÚ Zábřeh ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
4821271/ Přidělení koncipisty polit. správy JUDr. Roberta Schwarze z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Hodoníně. - Výnos z 23. 10. 1938 (1)1938karton59
4831272/ Přidělení veterinárního komisaře MVDr. Julia Svítila z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Boskovicích. - Výnos z 21. 10. 1938 (1)1938karton59
4841276/ Přidělení okresního hejtmana Karla Buzka z býv. OÚ Zábřeh ke službě u OÚ v Uherském Hradišti. - Výnos z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
4851290/ Uvědomění o výpovědi ze služebního poměru kancelář. oficiantky Hildy Pravdové, provd. Rýparové. - Výnos z 25. 10. 1938 (1)1938karton59
4861295/ Přidělení kancelářského pomocníka Josefa Brázdy z býv. OÚ Zábřeh ke službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z 26. 10. 1938 (1)1938karton59
4871296/ Přidělení kancelářského pomocníka Václava Appla z Mohelnice ke službě u policejního ředitelství v Mor. Ostravě. Výnos z 26. 10. 1938 (1)1938karton59
4881297/ Přidělení kancelář. pomocnice Miloslavy Machátové z Mohelnice ke službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z 26. 10. 1938 (1)1938karton59
4891308/ Přidělení Antonína Košťanského, cejchovního revidenta bývalého cejchovního úřadu ve Šternberku, ke službě u cejchovního úřadu v Litovli. - Výnos z 27. 10. 1938 (2)1938karton59
4901329/ Přidělení Jana Goldy, kancelář. pomocníka v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně. - Výnos z 26. 10. 1938 (1) 1938karton59
4911355/ Pověření ing. Vladimíra Bronce, výpomocného technického zaměstnance v Litovli, stavebním dozorem nad stavbou silnice Litovel-Uničov-Rýmařov. - Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
4921436/ Přidělení Heleny Hankeové, kancelářské pomocnice v Šilperku, ke službě u policejního ředitelství v Olomouci. Výnos z 16. 11. 1938 (1)1938karton59
4931457/ Žádost o přijetí za okresního cestáře. Dopis Oldřicha Fialy z Pavlova z 19. 11. 1938 (6)1938karton59
4941474/ Přeložení Jana Svobody, okresního hejtmana v Litovli, ke službě u ZÚ v Brně. Výnos z 23. 11. 1938 (1)1938karton59
4951483/ Přidělení Ladislava Zbožínka, kancelářského oficianta v Litovli, ke službě u OÚ v Židlochovicích. - Výnos z 18. 11. 1938 (2)1938karton59
4961486/ Přidělení Víta Gregora, kancelářského pomocníka v Šilperku, ke službě u policejního ředitelství v Mor. Ostravě. Výnos z 23. 11. 1938 (1)1938karton59
4971529/ Přidělení okresního škol. inspektora v Zábřeze Františka Úlehly k OŠV Litovel. Výnos ZŠR Brno z 25. 11. 1938 (1)1938karton59
4981546/ Přidělení ing. Felixe Vacka, zemědělského rady v Litovli, ke službě u OÚ v Olomouci. Výnos z 16. 11. 1938 (3)1938karton59
4991662/ Přeložení Františka Úlehly, okres. škol. inspektora v Lošticích, do Frýdku. Výnos z 30. 12. 1938 (1)1938karton59
500884/ Potvrzení příjmu příspěvků z litovelského okresu věnovaných fondu na obranu státu. - Přípis Pracovního výboru pro jubilejní dar pro fond na obranu státu v Praze z 19. 8. 1938 (10)1938karton59
501885/ Oznámení, že zjišťování státní spolehlivosti u uchazečů o pilotní výcvik bude provádět ministerstvo národní obrany. - Oběžník MV z 11. 8. 1938 (2)1938karton59
502886/ Pokyn, aby občanům obcí Hluchov, Bohuslavice, Chudobín, Polomí a Litovel byly tlumočeny díky presidenta republiky za blahopřejný přípis k jeho narozeninám. - Výnos z 20. 8. 1938 (1)1938karton59
503887/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Haščíka ve věci zneužívání okresních náčelníků a obecních notářů politickými stranami k agitačním volebním úkonům. - Oběžník z 19. 8. 1938 (1)1938karton59
504888/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Leona Wolfa o nesnesitelném jednání státní policie v Českém Těšíně. - Oběžník z 19. 8. 1938 (1)1938karton59
505889/ Eliminace z interpelace poslance Štefana Haščíka ve věci politizování a zneužívání úřední moci velitele četnické stanice ve Snině. Oběžník z 19. 8. 1938 (1)1938karton59
506890/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 19. 8. 1938 (1)1938karton59
507891/ Nařízení, aby jakákoliv přeložení závodů a podniků z pohraničí do vnitrozemí byla hlášena presidiu MV. - Oběžník z 19. 8. 1938 (3)1938karton59
508892/ Vyšetření spolehlivosti personálu veřejné zprostředkovatelny práce v Litovli. Výnos z 19. 8. 1938 (1)1938karton59
509896/ Upozornění na agenta Gestapa ing. Hanse Helmholze. Oběžník z 14. 8. 1938 (1)1938karton59
510898/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány tisku. Oběžník z 22. 8. 1938 (1)1938karton59
511899/ Tiskový pokyn týkající se zpráv o zbězích cizích armád na našem území. - Oběžník z 22. 8. 1938 (3)1938karton59
512902/ Udání na P. Josefa Střídu, kaplana ze Senice na Hané, pro zneužití práv duchovenského úřadu. Četnická relace stanice Cholina z 7. 7.1938 (4)1938karton59
513903/ Opis výnosu MV, týkajícího se plynové výzbroje příslušníků četnictva ve výkonné službě. Oběžník z 20. 8. 1938 (3)1938karton59
514904/ Informace o činnosti německých zpravodajských agentů Rudolfa Franzkeho a Kurta Adloffa. Oběžník z 20. 8. 1938 (1)1938karton59
515906/ Opis ilegálního protižidovského plakátu-pátrání po jeho rozšiřovatelích. - Oběžník PŘ v Brně z 22. 8. 1938 (5)1938karton59
516911/ Zaslání 3 rejstříků řidičů motorových vozidel k nahlédnutí. - Zpráva z 8. 8. 1938 (3)1938karton59
517913/ Povolení přeletu a přistání na čs. území balonům účastnícím se soutěže o Gordon-Bennetův pohár, pořádané v belgickém Lutychu. Oběžník z 23. 8. 1938 (2)1938karton59
518914/ Povolení přeletu dvou maďarských letadel ve dnech 25. a 28. 8. 1938. - Oběžník z 24. 8. 1938 (1)1938karton59
519915/ Prověření Němce Evžena Nowaka, majitele osobního automobilu č. M 37191, který byl viděn s praporkem hákového kříže ve Vídni. Zpráva z 25. 8. 1938 (3)1938karton59
520916/ Upozornění, že na území býv. Rakouska je prováděna výměna rakouských cestovních pasů za cestovní pasy říšskoněmecké. K vstupnímu povolení pro majitele těchto pasů je nutný souhlas čs. generálního konzulátu. - Oběžník z 24. 8. 1938 (1)1938karton59
521924/ Prohlášení Němců z Československa, podepsané poslanci Frankem a Köllnerem, v lipském rozhlase. Oběžník z 26. 8. 1938 (1)1938karton59
522925/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti, týkající se zpráv o aktuálních politických otázkách. Oběžník z 26. 8. 1938 (1)1938karton59
523926/ Oznámení, že k dosavadním britským pozorovatelům v ČSR přibyl konzul Peter Pares. Oběžník z 26. 8. 1938 (1)1938karton59
524931/ Upozornění, že státním zaměstnancům se ponechává na vlastním uvážení, zda se připojí k projevu spisovatelů o odkazu Masarykově "Věrni zůstaneme". Oběžník z 26. 8. 1938 (1)1938karton59
525932/ Upozornění na nové formy říšskoněmeckého vyzvědačství, zvláště na fingovanou dezerci prostých vojínů do ČSR. - Oběžník z 26. 8. 1938 (1)1938karton59
526935/ Situační plány přespolního vedení a technického popisu elektráren v Litovli a v Březové. Zpráva z 20. 9. 1938 (2)1938karton59
527937/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, dodaném do tisku. - Oběžník z 30. 8. 1938 (1)1938karton59
528938/ Tiskový pokyn týkající se zprávy o nepokojích mezi českým obyvatelstvem a příslušníky SdP v obci Lipeč na okr. Trutnov. - Oběžník z 30. 8. 1938 (1)1938karton59
529939/ Potlačení veškerých zpráv o domnělém atentátu na říšskoněmeckého kancléře Adolfa Hitlera-tiskový pokyn. - Oběžník z 30. 8. 1938 (1)1938karton59
530940/ Informace o pobytu spolupracovníků Hooverovy knihovny ve Stanfordu (USA) Glena a Gisely Josephsonových v ČSR, kteří sem přijeli studovat současnou politickou situaci. Oběžník z 30. 8. 1938 (1)1938karton59
531941/ Provokativní chování tří německých studentů proti čsl. státním příslušníkům u Bouzova dne 29. 8. 1938. - Četnická relace stanice Bouzov z 31. 8. 1938 (21)1938karton59
532944/ Pokyny týkající se dopravného při bezplatné přepravě nezaměstnaných dělníků na opevňovací práce. Oběžník z 31. 8. 1938 (1) 1938karton59
533947/ Příkaz k urychlenému sdělení, u kterého vojenského útvaru koná službu kancelářský pomocník Josef Příkopa. - Výnos z 2. 9. 1938 (1)1938karton59
534948/ Upozornění, že do ČSR přijede známý jugoslávský terorista plukovník Ivo von Perčevič, spolupracovník německé vojenské zpravodajské služby. Oběžník z 30. 8. 1938 (1)1938karton59
535949/ Upozornění na pokyn ministerstva spravedlnosti o potlačování tiskových útoků na zahraniční představitele a instituce. - Oběžník z 2. 9. 1938 (1)1938karton59
536950/ Vyšetřování stížnosti Jana Petziny, cukráře v Litovli, na učitele a profesory v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 18. 7. 1938 (4)1938karton59
537953/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dodány do tisku. Oběžník z 5. 9. 1938 (1)1938karton59
538954/ Pokyn, aby na zprávy o slavnostech založení pluků prozrazující jejich nynější dislokaci, byl předem upozorněn státní zástupce. Oběžník z 3. 9. 1938 (1)1938karton59
539955/ Oznámení, že MZV vydalo americkému reportéru Juliu Jonahovi z New Yorku doporučující dopis pro jeho zpravodajskou činnost s platností do 31. 12. 1938. - Oběžník z 3. 9. 1938 (1)1938karton59
540956/ Směrnice MV o reorganizaci pohotovostních četnických oddílů. - Oběžník z 2. 9. 1938 (22)1938karton59
541960/ Nařízení permanentní telefonní služby u okresních a státně policejních úřadů. Oběžník z 9. 9. 1938 (2)1938karton59
542961/ Eliminace z interpelace poslance Jana Švermy ve věci protizákonné cenzurní praxe státního zastupitelství v Mostě. - Oběžník z 9. 9. 1938 (1)1938karton59
543967/ Osobní pokyn, aby zaměstnanci přidělení referátům vyřizujícím vojenskou agendu byli ve stavu naprosté připravenosti na svých pracovních místech. - Dopis zemského presidenta Černého z 10. 9. 1938 (2)1938karton59
544968/ Příkaz, aby se redakce novin při zprávách o národnostních incidentech vyvarovaly jakékoliv nápadnosti ve formě i v obsahu. Oběžník z 10. 9. 1938 (1)1938karton59
545969/ Eliminace z interpelace poslance Antona Šaláta o konfiskaci časopisu "Naše noviny" v Banské Bystrici. - Oběžník z 10. 9. 1938 (1)1938karton59
546971/ Žádost o vyšetření zdravotního stavu Roberta Měřila z Červenky k jeho žádosti o místo. - Přípis presidia hlavního finančního ředitelství v Užhorodě z 9. 9. 1938 (1)1938karton59
5471249/ Dotaz k ing. Felixi Vackovi z Litovle, zda jeho podání má být považováno za žádost o přeložení na trvalý odpočinek. Výnos z 18. 10. 1938 (2)1938karton59
5481430/ Vyjádření k udělení penze Aloisii Englicové, vdově po býv. smluvním učiteli tělocviku při zem. reál. gymnasiu v Litovli. Zpráva z 16. 11. 1938 (11)1938karton59
5491593/ Žádost o úřední prohlídku profesora Karla Sedláka. - Přípis zem. reál. gymnasia v Litovli z 11. 12. 1938 (1)1938karton59
550974/ Předložení určovacích lístků přednostů úřadů a mobilizačních referentů. - Zpráva z 13. 9. 1938 (3)1938karton59
551977/ Upozornění, že o incidentech v pohraničí lze propouštět pouze úřední zprávy. Oběžník z 13. 9. 1938 (1)1938karton59
552986/ Příkaz k urychlení rekonstrukcí silnic s ohledem na jejich použití v případě vojenských operací. Oběžník z 14. 9. 1938 (1)1938karton59
553987/ Instrukce o zabezpečení finančních nákladů vznikajících mimořádnými poměry. Oběžník z 15. 9. 1938 (2)1938karton59
554992/ Informace o protistátních letácích rozšiřovaných v srpnu 1938 v západních Čechách. Oběžník z 16. 9. 1938 (1)1938karton59
555995/ Nařízení, aby v případě mimořádných opatření byla zvláštní vydání periodických tiskopisů předkládána k tiskové prohlídce nejméně dvě hodiny před vyjitím. - Oběžník z 16. 9. 1938 (4)1938karton59
556999/ Zastavení činnosti SdP a provádění domovních prohlídek u jejích funkcionářů. Telefonát ZÚ z 17. 9. 1938 (10)1938karton59
5571001/ Pokyny o kontrole a dozoru u osob, které se vracejí do ČSR z Německa. - Oběžník z 18. 9. 1938 (1) 1938karton59
5581006/ Zabavení prohlášení německého poslance Kundta uveřejněného v časopise "Reichenberger Zeitung". Oběžník z 18. 9. 1938 (1)1938karton59
5591014/ Cenzurní pokyn týkající se londýnských porad britských a francouzských státníků. - Oběžník z 19. 9. 1938 (1)1938karton59
5601015/ Potlačení zpráv o domnělé osnově moratoria pro peněžní ústavy. - Oběžník z 19. 9. 1938 (1)1938karton59
5611017/ Pokyny týkající se přístupu do opevněného pásma. Přípis velitelství 7. divize Olomouc z 19. 9. 1938 (3)1938karton59
5621018/ Příkaz okresnímu četnickému velitelství v Litovli k soustředění četnictva za účelem provedení kontroly a domovních prohlídek u příslušníků SdP v Brodku u Konice. - Zpráva z 17. 9. 1938 (1)1938karton59
5631019/ Žádost o vrácení kola zabaveného četnickou stanicí v Brodku u Konice. - Dopis Adolfa Strnada z Runářova z 20. 9. 1938 (1)1938karton59
5641020/ Tiskový pokyn týkající se zamítavého postoje ČSR. Oběžník z 20. 9. 1938 (1)1938karton59
5651024/ Směrnice pro provádění některých ustanovení zákona o mimořádných opatřeních. Oběžník MV z 16. 9. 1938 (22)1938karton59
5661026/ Nařízení poštovním úřadům v Brodku u Konice a ve Skřípově k odposlouchávání telefonních hovorů a oznamování jejich obsahu. Zpráva z 26. 9. 1938 (3)1938karton59
5671027/ Zákaz vydávání zvláštních vydání periodických tiskopisů-tiskový pokyn. - Oběžník z 21. 9. 1938 (1)1938karton59
5681028/ Pokyny a směrnice týkající se evidence příslušníků II. zálohy a náhradní zálohy téhož věku. Oběžník z 14. 9. 1938 (1)1938karton59
5691030/ Informace o nařízení MNO o přerušení klasifikace občanských koní. - Přípis z 21. 9. 1938 (1)1938karton59
5701031/ Provádění urychlených opatření v záležitosti stálých zařízení k ničení objektů na státních silnicích. - Oběžník z 20. 9. 1938 (2)1938karton59
5711032/ Doručovací lístky výměru OÚ o zastavení činnosti SdP a účet od zabaveného motorového kola Adolfa Thona z Runářova. - Četnická relace stanice Konice z 21. 9. 1938 (8)1938karton59
5721036/ Podvratná činnost tzv. Sudetengaupropagandakanzlei v Praze, vedené tiskovým atašé von Gregorym. Oběžník z 22. 9. 1938 (1)1938karton59
5731039/ Upozornění na sdělení člena SdP obsahující přípravy k podvratným akcím proti republice. Oběžník z 23. 9. 1938 (4)1938karton59
5741040/ Instrukce k součinnosti státních úřadů s vojenskou správou po zpravodajské stránce. Oběžník z 23. 9. 1938 (1)1938karton59
5751042/ Oznámení, že z nařízení vojenské správy mají být ozbrojeny a zesíleny orgány střežící podniky důležité pro obranu státu. - Oběžník z 23. 9. 1938 (1)1938karton59
5761047/ Oznámení, že dosavadní zemský president Černý se ujal dnem 24. 9. 1938 úřadu ministra vnitra. Telefonát ZÚ z 25. 9. 1938 (1)1938karton59
5771051/ Upozornění na německého státního příslušníka Karla Fischera ze Saské Kamenice, který vyvíjí nepřátelskou činnost proti ČSR. Oběžník z 24. 9. 1938 (1)1938karton59
5781052/ Potlačení zprávy o zastavení vydávání novin "Rudé právo" a "Haló noviny" - tiskový pokyn. Oběžník z 24. 9. 1938 (1)1938karton59
5791054/ Příkaz k vyhledání vhodných prostor pro skladiště na uskladnění průmyslových surovin. Telegram MV z 25. 9. 1938 (2)1938karton59
5801056/ Sabotážní akce členů SdP - rozhazování skobek tvaru protitankového ježku. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 25. 9. 1938 (1)1938karton59
5811057/ Instrukce týkající se valutové a devizové kontroly pancéřových schránek nebo jiných uzavřených úschov u spořitelen. Oběžník MV z 24. 9. 1938 (2)1938karton59
5821058/ Seznam příslušníků zálohy a náhradní zálohy u OÚ, kteří byli navrženi k zproštění od činné vojenské služby za mobilizace. Zpráva z 26. 9. 1938 (5)1938karton59
5831060/ Potlačení tiskových zpráv o železničním neštěstí v Mor. Písku na okr. Uherské Hradiště dne 25. 9. 1938. - Oběžník z 25. 9. 1938 (1)1938karton59
5841061/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti, aby bylo při výkonu preventivní cenzury zamezeno jakýmkoliv projevům protistátní tendence ze strany opozičního tisku. - Oběžník z 25. 9. 1938 (1)1938karton59
5851062/ Žádost o podání zprávy, zda úřední lékař a primář v Litovli nastoupil činnou vojenskou službu. Výnos z 25. 9. 1938 (1)1938karton59
5861066/ Pokyny týkající se zprošťování za mobilizace a ve válce. - Výnos z 24. 9. 1938 (1)1938karton59
5871068/ Oznámení, že pro neuposlechnutí mobilizačního rozkazu byl 24. 9. 1938 zatčen Jan Willert z Runářova. - Zpráva z 28. 9. 1938 (5)1938karton59
5881071/ Přehled zaměstnanců OÚ, kteří v důsledku mobilizace nastoupili vojenskou službu. Zpráva z 28. 9. 1938 (3)1938karton59
5891073/ Pokyn k věnování zvýšené pozornosti zdravotní službě v okresech a zajištění náhrady za lékaře povolané k vojenské službě. - Oběžník ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy z 25. 9. 1938 (2)1938karton59
5901074/ Návrh na jmenování okresního poradního hospodářského sboru utvořeného pro případ branné pohotovosti státu. - Zpráva z 28. 9. 1938 (8)1938karton59
5911075/ Instrukce MV o povolávání železničních zaměstnanců-nevojáků a osob starších 40 let k činné vojenské službě. - Oběžník z 26. 9. 1938 (1)1938karton59
5921080/ Oznámení, že nelze odevzdat do úschovy radiový přijímač, jelikož pisatel žádný nevlastní. Dopis Karla Müllera z Runářova z 27. 9. 1938 (1)1938karton59
5931083/ Informace o příjezdu nacistického vyzvědače ing. Valdemara Kamareitha z Vídně do ČSR. Oběžník z 27. 9. 1938 (1)1938karton59
5941085/ Oznámení, že presidium MŠANO odvolalo své výnosy o osvědčení věrnosti Československé republice. Oběžník z 27. 9. 1938 (3)1938karton59
5951086/ Oznámení, že výdaje vzniklé z důvodu mobilizace se budou účtovat na zvláštní úvěr, který bude k tomu účelu ústavně povolen. Oběžník z 26. 9. 1938 (1)1938karton59
5961090/ Svolení k předčasnému vyplacení služebních požitků státním zaměstnancům. - Výnos z 28. 9. 1938 (1)1938karton59
5971091/ Oznámení o zřízení ústřední cenzurní komise. Oběžník z 28. 9. 1938 (1)1938karton59
5981092/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise o uveřejňování kursů čsl. zahraničních půjček. Oběžník z 28. 9. 1938 (1)1938karton59
5991095/ Vydání oficiální zprávy ČTK o jednání mnichovské konference. - Telefonát ZÚ z 30. 9. 1938 (1)1938karton59
6001096/ Zákaz ničení nebo poškozování jakéhokoliv veřejného zařízení a komunikací. Telefonát ZÚ z 30. 9. 1938 (1)1938karton59
6011097/ Zdravotní opatření učiněná pro civilní obyvatelstvo v okrese při branné pohotovosti státu. Zpráva z 12. 10. 1938 (6)1938karton59
6021098/ Prováděcí směrnice ministerstva financí týkající se platových poměrů vojenských osob z povolání a jiných státních a veřejných zaměstnanců po dobu branné pohotovosti státu. - Oběžník z 28. 9. 1938 (5)1938karton59
6031099/ Seznam volných stájí pro umístění hovězího dobytka ve služebním obvodě v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 26. 9. 1938 (4)1938karton59
6041100/ Zaslání tiskopisů vyčkávacího osvědčení. Oběžník z 30. 9. 1938 (1)1938karton59
6051101/ Povolání lékařů k osobním úkonům za branné pohotovosti státu. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6061102/ Potlačení jakýchkoliv výzev k demonstracím-tiskový pokyn. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6071103/ Upozornění, že říšskoněmečtí a sudetoněmečtí vyzvědači a agenti jsou vyškoleni v tom směru, aby v době mobilizace prováděli výzvědnou službu jako duchovní, řeholníci a jeptišky. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6081104/ Upozornění na agitaci KSČ mezi vojskem a rozšiřování letáků s výzvou, aby armáda nevyklizovala svá postavení a ani neuposlechla rozkazu k jejich opuštění. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6091105/ Zrušení výnosu MNO o organizaci oddílu dobrovolců a nařízení komisionelního pálení intimátu ZÚ č. 8079 Taj/1938. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1) 1938karton59
6101106/ Potlačení zpráv o tom, že v některých okresech nebo městech bylo vyhlášeno stanné právo-tiskový pokyn. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6111107/ Zajištění dodávky udržovacího štěrku pro správkování okresních silnic. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6121108/ Stanovisko MNO ke vstupu úředníků státní lesní služby do obvodu opevněných míst. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6131109/ Opatření ministerstva financí týkající se výplaty služebních platů civilním státním zaměstnancům za měsíc září, příp. za měsíc říjen. Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6141110/ Výplata služebních platů civilním státním zaměstnancům povolaným v důsledku mobilizace k výkonu činné vojenské služby nebo přiděleným k vojenským útvarům. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6151111/ Informace o výnosu MV, že okresní doplňovací velitelství Cheb přesídlilo dnem 19. září do Kralovic. - Oběžník z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6161112/ Oběžníky o součinnosti při provádění mimořádných opatření. - Přípis Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně z 29. 9. 1938 (3)1938karton59
6171113/ Směrnice o zproštění zaměstnanců státních policejních úřadů od činné vojenské služby v době mobilizace. - Přípis velitelství IV. sborové oblasti v Olomouci z 28. 9. 1938 (1)1938karton59
6181116/ Pokyny obecním radám k zajištění pracovních sil v zemědělství. - Zpráva z 2. 10. 1938 (8)1938karton59
6191122/ Směrnice týkající se zaměstnanců podniků důležitých pro obranu státu. Oběžník MV z 29. 9. 1938 (1)1938karton59
6201124/ Zřízení ústřední cenzurní komise. Oběžník z 1. 10. 1938 (1)1938karton59
6211126/ Zrušení výnosu o organizování oddílu dobrovolců a zrušení vlastního požadavku z 28. září 1938. Přípis posádkového velitelství Olomouc z 30. 9. 1938 (2)1938karton59
6221130/ Organizace opatření k zabezpečení důležitých objektů v jednotlivých služebních obvodech. Četnické relace jednotlivých stanic v okrese z 2.-3. 10. 1938 (10)1938karton59
6231131/ Rozkaz Veletoku Jirásek, aby byly uděleny dovolené vojenským osobám, které mají majetek v území, jež má být rozhodnutím vlády odstoupeno Německu a Polsku. - Přípis Veletoku Jaspis (krycí znak vojen. jednotky) z 2. 10. 1938 (5)1938karton59
6241138/ Pokyny k dalšímu umístění osob a majetku evakuovaného ze severní Moravy, pokud spadají do resortu ministerstva vnitra. Oběžník z 3. 10. 1938 (2)1938karton59
6251143/ Rozhodnutí presidia ZÚ, že zaměstnanci evakuovaných státních politických expozitur ve Starém Městě a Vizmberku byli přiděleni službou policejnímu ředitelství v Brně. - Fonogram ZÚ z 5. 10. 1938 (1)1938karton59
6261144/ Příkaz k okamžitému propuštění všech osob, které byly internovány v důsledku mimořádných opatření. Telefonát MV z 6. 10. 1938 (1)1938karton59
6271151/ Výnos ZÚ v Brně, týkající se organizace bezpečnostní, celní a finanční služby na státním území v oblasti demarkační linie. - Sdělení exponovaného úředníka hlavního úřadu v Šumperku se sídlem v Zábřeze z 6. 10. 1938 (1)1938karton59
6281152/ Upozornění na osobní vůz č. M-24905, u něhož je důvodné podezření, že je používán osobami provádějícími protistátní činnost. - Oběžník policejního ředitelství v Brně z 26. 9. 1938 (1)1938karton59
6291155/ Rozhodnutí o koncentraci personálu státních policejních úřadů a expozitur z vyklizeného území severní Moravy. - Výnos z 6. 10. 1938 (1)1938karton59
6301156/ Pokyny k provádění příslušných opatření při větším odvozu potravin a jiného zboží denní potřeby z ČSR do obsazeného území. Oběžník z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
6311157/ Seznam devíti okupovaných obcí okresu litovelského. - Zpráva z 11. 10. 1938 (3)1938karton59
6321163/ Příkaz k potlačení jakýchkoliv tiskových zpráv o cestě ministra zahraničí Chvalkovského do Berlína a o jednáních s cizími státy. Oběžník z 9. 10. 1938 (1)1938karton59
6331164/ Pokyn v záležitosti uveřejňování devisových kursů v tisku. - Oběžník z 10. 10. 1938 (1)1938karton59
6341165/ Pokyny k tiskovým prohlídkám a k potlačení článků napadajících odpovědné funkcionáře celonárodních organizací a institucí. Oběžník z 10. 10. 1938 (1)1938karton59
6351169/ Potlačení zpráv, v nichž jsou rozebírány hospodářské důsledky plynoucí z okleštění republiky - tiskový pokyn. - Oběžník z 11. 10. 1938 (1)1938karton59
6361170/ Seznamy mužů podléhajících branné povinnosti, kteří uprchli do Německa. Zpráva z 24. 10. 1938 (14)1938karton59
6371173/ Tiskový pokyn k schůzi Ústředí moravskoslezských měst, obcí a okresů, na níž bylo usneseno, že pro zemi Moravskoslezskou se žádají stejná práva jako mají jiné země. - Oběžník z 11. 10. 1938 (1)1938karton59
6381174/ Pokyny MV k odevzdání písemné agendy státní a církevní správy do území odstoupených Německu a Polsku. - Oběžník z 11. 10. 1938 (1)1938karton59
6391176/ Oznámení, že ze služby mohou vystoupit státní policejní zaměstnanci, zejména pak ti, kteří pocházejí z území obsazeného Německem nebo Polskem. - Oběžník z 12. 10. 1938 (1)1938karton59
6401178/ Spisový materiál o vyklizování severní Moravy (okupace území, evidence zaměstnanců vyklizených úřadů, prováděcí nařízení k evakuaci, rozdělovníky a výkazy ubytovacího prostoru, úprava obvodu politických okresů, seznamy majetku ponechaného v evakuovaném území). (62)1938karton59
6411179/ Interní pokyn týkající se stěhování civilního obyvatelstva z obsazeného území do území uvnitř demarkační čáry. - Oběžník z 12. 10. 1938 (1)1938karton59
6421184/ Potlačení jakékoliv zprávy podněcující k nenávisti, zášti nebo násilnostem proti Židům nebo popuzování proti rasové nebo náboženské příslušnosti-tiskový pokyn. - Oběžník z 13. 10. 1938 (1)1938karton59
6431185/ Nařízení, aby bylo předkládáno Ústřední cenzurní komisi po jednom výtisku ode všech tiskopisů, u nichž byl proveden cenzurní zákrok. Oběžník z 13. 10. 1938 (1)1938karton59
6441188/ Upozornění, že o cestě ministra zahraničí Chvalkovského do Německa mohou být uveřejňovány jen úřední zprávy. - Oběžník z 14. 10. 1938 (1)1938karton59
6451190/ Příkaz k předložení přehledu o rozsahu a druzích osobních úkonů v resortu ministerstva vnitra, předvídaných pro případ válečného konfliktu. - Oběžník z 14. 10. 1938 (8)1938karton59
6461195/ Nařízení, aby přednostové státních policejních úřadů, které byly evakuovány, předali protokolárně přidělené střelivo úřadu, kde se t.č. nacházejí. - Oběžník z 15. 10. 1938 (3)1938karton59
6471198/ Údaje o evidenci střeliva a zbraní. Zpráva z 19. 10. 1938 (3)1938karton59
6481199/ Tiskové pokyny k cenzuře novin a časopisů. Oběžník z 15. 10. 1938 (1)1938karton59
6491203/ Pokyny k provádění amnestie pro politické trestné činy spáchané státními občany polské a maďarské národnosti. - Oběžník z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
6501205/ Příkaz k věnování zvýšené pozornosti časopiseckým zprávám o tom, jak si počíná obyvatelstvo v obsazeném území. - Oběžník z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
6511221/ Potlačení zpráv obsahujících kritiku politiky Polska-tiskový pokyn. - Oběžník z 17. 10. 1938 (1)1938karton59
6521223/ Zřízení prozatímních četnických stanic v obcích Slavětín a Pňovice. - Četnická relace OČV Litovel z 18. 10. 1938 (3)1938karton59
6531225/ Nařízení, aby úřady upustily s okamžitou platností od vypovídání Němců, kteří přísluší do okupovaného území a byli propuštěni ze zaměstnání. - Telefonát ZÚ z 19. 10. 1938 (1)1938karton59
6541226/ Předložení výkazů spisů evakuovaných úřadů (OÚ Zábřeh, stát. polic. úřad v Mohelnici a stát. polic. úřad v Šilperku). Zpráva z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6551227/ Instrukce k opatření při hromadění uprchlíků z obsazeného území na demarkační čáře. Oběžník z 18. 10. 1938 (1)1938karton59
6561230/ Potlačení zpráv o jednáních ministerstva zahraničí, členů vlády nebo vládních zástupců s cizími státy. - Oběžník z 19. 10. 1938 (1)1938karton59
6571232/ Rozhodnutí ministerské rady, aby bylo upuštěno od oslav 20. výročí založení republiky. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6581233/ Připomenutí, že poštovní zásilky diplomatických a konzulárních úřadů nepodléhají cenzuře v poštovním provozu ve vnitřním styku. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6591234/ Tiskový pokyn týkající se uvádění jmen členů vlády v neúředních zprávách. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6601235/ Příkaz, aby pro evidenci pobytu uprchlíků z obsazeného území byli k okresním úřadům přiděleni zaměstnanci státní policejní služby. Oběžník z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6611238/ Opis vydaného rozkazu zem. četnického velitelství v Brně, jímž se zřizují dnem 18. 10. 1938 prozatímní četnické stanice v Pňovicích a ve Slavětíně. - Četnická relace OČV Litovel z 20. 10. 1938 (1)1938karton59
6621241/ Oznámení pokusu Rudolfa Krczmara z Brodku u Konice o zneužití propustky při přechodu demarkační linie s upozorněním, že propustky vydané jiným okresním úřadem nebudou uznávány. Přípis OÚ Jevíčko z 19. 10. 1938 (4)1938karton59
6631245/ Oznámení, že trestní řízení proti Josefovi Evženovi Krombholzovi z Antonínova pro vyzvědačství skončilo u krajského soudu v Olomouci dne 2. 11. 1938 osvobozujícím rozsudkem. Zpráva z 25. 10. 1938 (11)1938karton59
6641258/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o protižidovských výtržnostech. - Oběžník z 23. 10. 1938 (1)1938karton59
6651259/ Zákaz povolování převozu bytového zařízení a jiných svršků do říšskoněmeckého území. Oběžník MV z 21. 10. 1938 (2)1938karton59
6661261/ Oznámení příjezdu zástupce min. financí Dr. Bryndy do Boskovic a žádost o vyslání zástupce k účasti na poradě. - Fonogram exponovaného úředníka celní správy u OÚ Boskovice z 22. 10. 1938 (1)1938karton59
6671262/ Směrnice ministerstva zemědělství pro zemědělské poradnictví /-tisk/. (28)1938karton59
6681279/ Pokyny týkající se soupisu a přehledu československého soukromého majetku v území přivtěleném k Německu. - Oběžník z 21. 10. 1938 (1)1938karton59
6691280/ Dotaz na pravdivost zprávy, že v Brodku u Konice a v okolních německých obcích je nouze o cukr, šatstvo a obuv s příkazem o prošetření této zprávy. - Telefonát ZÚ z 25. 10. 1938, zpráva, že tato informace neodpovídá skutečnosti (1)1938karton59
6701283/ Oznámení, že podle vládního nařízení byl prohlášen 28. říjen 1938 - den státního svátku - za pracovní den. - Oběžník z 24. 10. 1938 (1)1938karton59
6711286/ Oznámení, že četnická stanice byla po vyklizení Bílé Lhoty německým vojskem dne 24. 10. 1938 přemístěna zpět. - Četnická relace stanice Bílá Lhota z 25. 10. 1938 (1)1938karton59
6721287/ Umístění a úkoly čsl. styčných důstojníků v sídlech okresních úřadů. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 25. 10. 1938 (2)1938karton59
6731288/ Hlášení, že dne 24. 10. 1938 zahájila činnost četnická stanice v Bílé Lhotě. - Četnická relace stanice Bouzov z 24. 10. 1938 (1)1938karton59
6741291/ Uvědomění o realizované finanční operaci (účty za cukr). - Zpráva z 27. 10. 1938 (1)1938karton59
6751299/ Opis odpovědí textilních továren, které měly zájem na evakuaci z pohraničí na území ČSR. Výnos z 22. 10. 1938 (3)1938karton59
6761301/ Potlačení zpráv o trestním stíhání bývalého ministra Brodyho-tiskový pokyn. Oběžník z 27. 10. 1938 (1)1938karton59
6771302/ Nařízení o vojenské výpomoci obyvatelstvu při zemědělských pracích a při zásobování. Oběžník MV z 25. 10. 1938 (2)1938karton59
6781303/ Nóta ministerstva železnic týkající se správného adresování přípisů určených ministerstvům železnic a pošt a telegrafů. Oběžník z 26. 10. 1938 (1)1938karton59
6791307/ Upozornění na nové přípravy SdP pro nacistické hnutí v nových hranicích republiky a příkaz k jejich sledování. - Oběžník z 28. 10. 1938 (2)1938karton59
6801309/ Instrukce k opatřením proti nepříznivým účinkům imigrace na území uvnitř demarkační čáry. Oběžník z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6811310/ Pátrání po vojenském materiálu, který zůstal po evakuaci uložen na neodpovídajících místech. Oběžník z 29. 10. 1938 (8)1938karton59
6821311/ Předání dopisu amerického ministra J. Carra JUDr. Jaroslavu Kunertovi, vrchnímu komisaři politické správy u OÚ v Litovli. Výnos z 29. 10. 1938 (1) 1938karton59
6831312/ Instrukce k úpravě terénu v oblasti III. sboru (uvedení pozemků do původního stavu). Oběžník z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6841319/ Potlačení zpráv o návštěvě ministra Vološína na německém vyslanectví-tiskový pokyn. Oběžník z 31. 10. 1938 (1) 1938karton59
6851320/ Potlačení zprávy o dislokaci vojenských útvarů a podniků důležitých pro obranu státu-tiskový pokyn. - Oběžník z 31. 10. 1938 (2)1938karton59
6861323/ Přidělení Jaroslava Březiny, strážníka neuniformovaného policejního sboru v Mohelnici, ke službě u politic. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6871324/ Přidělení Evžena Dostalíka, strážníka neunif. policej. sboru v Mohelnici, ke službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6881325/ Přidělení Štěpána Horáčka, strážníka neuniform. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6891326/ Přidělení Bohumila Mezuláníka, strážníka neunif. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6901327/ Přidělení Jaroslava Opletala, strážníka neunifor. polic. sboru v Mohelnici, kde službě u policejního ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6911328/ Přidělení Mojmíra Müllera, strážníka neunifor. policej. sboru v Mohelnici, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1) 1938karton59
6921330/ Přidělení Václava Vaculy, strážníka neunifor. policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6931331/ Přidělení Františka Kadlece, strážníka neunifor. policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6941332/ Přidělení Josefa Vajdy, strážníka neunif. policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Mor. Ostravě. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6951338/ Přidělení Františka Vrzáka, strážníka neunifor. policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Brně. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6961339/ Přeložení Karla Bednáře, inspektora II. tř. neunif. policej. sboru v Šilperku, ke službě u policej. ředitelství v Mor. Ostravě. Výnos z 29. 10. 1938 (1)1938karton59
6971410/ Přidělení Oldřicha Nováka, strážníka neuniform. policejního sboru v Mohelnici, ke službě u policejního úřadu v Jemnici. Výnos z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
6981428/ Přidělení Karla Strakoše, obvod. inspektora I. tř. neunif. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u OÚ ve Frýdku. Výnos z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
6991429/ Přidělení Otakara Malachty, strážníka neuniform. policej. sboru v Mohelnici, ke službě u OÚ ve Frýdku. Výnos z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7001437/ Přidělení Bohumíra Hadamčíka, obvodního inspektora I. tř. neuniform. polic. sboru v Mohelnici, ke službě u policejního ředitelství v Olomouci. Výnos z 16. 11. 1938 (1)1938karton59
7011620/ Žádost o dovolenou pro vrchního strážmistra Martina Cundrlu z Litovle. - Četnická relace stanice OČV Litovel z 20. 12. 1938 (2)1938karton59
7021621/ Žádost o úřední prohlídku štáb. strážmistra Aloise Hanuše. - Přípis velitelství četnického oddělení Olomouc z 19. 12. 1938 (1)1938karton59
7031624/ Žádost o úřední lékařskou prohlídku vrch. strážmistra Rudolfa Šíra z Hvozdu. - Přípis velitelství četnického oddělení Olomouc z 20. 12. 1938 (1)1938karton59
7041336/ Předložení k proplacení účtu za použití služebního vozu. - Četnická relace OČV Litovel z 2. 11. 1938 (3)1938karton59
7051344/ Opis rozkazu vydaného k soustředění četnictva v Brodku u Konice. - Četnická relace OČV Litovel z 3. 11. 1938 (1)1938karton59
7061346/ Pokyny ústřední cenzurní komise o potlačení tiskových zpráv (interview min. Chvalkovského s Gajdou a hospodářská jednání v Berlíně). Oběžník z 3. 11. 1938 (1)1938karton59
7071347/ Pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení tiskové zprávy o incidentu v Mor. Chrastové. Oběžník z 3. 11. 1938 (1)1938karton59
7081348/ Instrukce ředitelství státních drah o rychlém vykládání železničních vagonů. Oběžník z 3. 11. 1938 (1)1938karton59
7091349/ Potlačení zpráv o chystaných úpravách platů státních a veřejných zaměstnanců-tiskový pokyn. - Oběžník z 3. 11. 1938 (1)1938karton59
7101350/ Upozornění na říšskoněmecké agenty Körnera a Schmidta, kteří jsou podezřelí z vyzvědačské činnosti. - Oběžník z 2. 11. 1938 (1)1938karton59
7111351/ Upozornění na pravoslavného kněze Františka Víceníka ze Záhorovic, okr. Uherský Brod, který je podezřelý z podvratné činnosti. Oběžník z 3. 11. 1938 (2)1938karton59
7121354/ Postoupení přípisu zdejšího OÚ státnímu zastupitelství v Olomouci ve věci stíhání majora v.v. Josefa Schmida z Brodku u Konice pro dopis protistátního obsahu. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 2. 11. 1938 (1)1938karton59
7131357/ Pokyn k urychlenému zaslání podkladů pro úpravu nových státních hranic s hlediska silniční dopravy. - Výnos z 5. 11. 1938 (1)1938karton59
7141358/ Žádost o umístění exponovaného úředníka OÚ v Lošticích. - Zpráva Městského úřadu Loštice z 2. 11. 1938 (2)1938karton59
7151359/ Potlačení tiskové zprávy "Aktivní a záložní důstojníci za branné pohotovosti státu". Oběžník z 5. 11. 1938 (1)1938karton59
7161365/ Dotaz, zda mají být zaměstnanci Zemské odborné hospodářské školy v Zábřeze převzati Německem. - Výnos z 7. 11. 1938, zpráva o současném stavu školy (2)1938karton59
7171366/ Oznámení, že ministerstvo zahraničních věcí povolilo fotografování pracovníkům agentury Foto-Centropress z Prahy. Oběžník z 8. 11. 1938 (2)1938karton59
7181370/ Příkaz k nahlášení počtu služebních aut s přesným odůvodněním jejich potřeby a nezbytnosti. Oběžník z 7. 11. 1938, zpráva, že OÚ není přidělen žádný automobil (1)1938karton59
7191372/ Informace o oběžníku MV o intervencích v úřadech. Oběžník z 7. 11. 1938 (1)1938karton59
7201373/ Vydání nových průkazů pro čs. styčné důstojníky. Oběžník MV z 7. 11. 1938 (1)1938karton59
7211374/ Připomenutí, že k zveřejňování tiskových zpráv o uprchlících a emigraci do ciziny je nutný souhlas ústřední cenzurní komise. Oběžník z 8. 11. 1938 (1)1938karton59
7221375/ Žádost o přidělení služebního auta. - Zpráva z 10. 11. 1938 (1)1938karton59
7231377/ Údaje o čs. státním příslušníku Arnoldu Löwym, který je podzřelý z protistátní činnosti. Oběžník z 7. 11. 1938 (2)1938karton59
7241379/ Zadržení zprávy o stržení busty T.G. Masaryka tlupou studentů na filosofické fakultě v Praze - tiskový pokyn. - Oběžník z 9. 11. 1938 (1)1938karton59
7251383/ Předložení osobních spisů zaměstnanců z okupovaného území, kteří byli služebně přiděleni k ZÚ. - Zpráva z 12. 11. 1938 (2)1938karton59
7261388/ Upozornění na zostřené pronásledování Židů v Německu a nebezpečí jejich hromadného útěku do ČSR. - Oběžník z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7271389/ Odvolání tiskových pokynů ústřední cenzurní komise a upozornění na dodržování jejich instrukcí. - Oběžník z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7281390/ Potlačení zpráv kritizujících návrh na úspory v hospodářství státní správy-tiskový pokyn. Oběžník z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7291391/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o misi generála Hrabčíka v radvanickém úseku. Oběžník z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7301395/ Přesun zahájení činnosti četnických leteckých hlídek. - Oběžník z 11. 11. 1938 (1)1938karton59
7311397/ Předložení přípisu "Stillhaltekomissära für Organisation" z Liberce. Zpráva z 14. 11. 1938 (1)1938karton59
7321403/ Tiskový pokyn k zadržení zprávy o trestním řízení s funkcionáři býv. pojišťovny Phönix. Oběžník z 12. 11. 1938 (1)1938karton59
7331404/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o jednání koaličních stran a ministerské rady. Oběžník z 12. 11. 1938 (1)1938karton59
7341405/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o změně hranic, případně demarkační linie. Oběžník z 12. 11. 1938 (1)1938karton59
7351415/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o obsahu jednání deputace Chodů s předsednictvem ministerské rady. - Oběžník z 14. 11. 1938 (1)1938karton59
7361418/ Doplňky k tiskovému pokynu o uprchlících a emigraci do ciziny. - Oběžník z 14. 11. 1938 (1)1938karton59
7371422/ Směrnice k převzetí zaměstnanců státní policejní služby do obecních služeb. Oběžník z 11. 11. 1938 (3)1938karton59
7381423/ Pokyny k zvýšenému sledování současných politických poměrů a veřejného života. Oběžník z 14. 11. 1938 (1)1938karton59
7391425/ Sledování činnosti akčního výboru organizace "Mladá národní jednota" v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 30. 11. 1938, výňatek z programu organizace přiložen (4)1938karton59
7401431/ Žádost o vrácení písemného dokumentačního materiálu (evidence komunikací) z okupovaných oblastí. - Přípis Vojenského zeměpisného ústavu z 16. 11. 1938 (1)1938karton59
7411432/ Zákaz vypouštění poštovních holubů požadovaných vojenskou správou. - Oběžník z 15. 11. 1938 (4)1938karton59
7421434/ Nová úprava samostatného stěhování svršků z obsazeného území a zpět. Oběžník z 16. 11. 1938 (1)1938karton59
7431440/ Dobrovolné rozpuštění organizace FPTJ. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)1938karton59
7441441/ Upozornění, že do ČSR přicestoval jistý Radicij s určením provést útok na ministra Vološína. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)1938karton59
7451442/ Tiskový pokyn k zadržení zprávy o udělení dovolené plk. Emanuelu Moravcovi. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)1938karton59
7461443/ Příkaz, aby pasové záležitosti osob německé národnosti, které se chtějí vystěhovat do Německa, byly projednávány s urychlením. Oběžník z 16. 11. 1938 (1)1938karton59
7471444/ Dočasné zastavení přijímání nových sil do státní služby. - Oběžník z 2. 11. 1938 (2)1938karton59
7481445/ Postoupení četnické relace o Alfrédu Dostálovi z Brodku u Konice. - Přípis OÚ Boskovice z 16. 11. 1938, přiložena žádost o podporu adresovaná vedení SdP v Liberci psaná jmenovaným (3)1938karton59
7491448/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o cestě vysl. Heidricha a generála Husárka. Oběžník z 17. 11. 1938 (1)1938karton59
7501449/ Hrazení výloh vzniklých při odstraňování praporu s hákovým křížem v obci Dešná. - Četnická relace stanice Brodek u Konice z 18. 11. 1938 (1)1938karton59
7511450/ Upozornění na vypovídání a nucené vystupování a překládání Němců ze služeb čs. státu. Oběžník z 6. 11. 1938, negativní zpráva (1)1938karton59
7521452/ Potlačení tiskových zpráv zesměšňujících nebo zlehčujících pracovní útvary. Oběžník z 19. 11. 1938 (1)1938karton59
7531454/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z 20. 11. 1938 (1)1938karton59
7541456/ Směrnice k zajištění dopravních prostředků. Zpráva z 21. 11. 1938 (3)1938karton59
7551468/ Provedení oprav a doplňků v seznamech obcí odstoupených Německu. - Výnos z 22. 11. 1938 (1)1938karton59
7561469/ Dotaz, zda byly uskutečněny dne 17. listopadu 1938 akce Národní obce fašistické, směřující k vynucení rehabilitace R. Gajdy. Oběžník z 22. 11. 1938, negativní zpráva (3)1938karton59
7571473/ Opis rozkazu o soustředění četnictva v Litovli, Lošticích a Pňovicích. - Četnická relace OČV Litovel z 22. 11. 1938 (1)1938karton59
7581487/ Příkaz, aby byl při vstupu na čs. území odebrán Dr. Kurtu Bayerovi diplomatický pas. Oběžník z 24. 11. 1938 (1)1938karton59
7591490/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení zpráv o zákroku německé vlády u Maďarska ve prospěch Podkarpatské Rusi. Oběžník z 24. 11. 1938 (1)1938karton59
7601495/ Instrukce k zákazu projevů a představení ochotnických divadel. - Oběžník z 25. 11. 1938 (1)1938karton59
7611496/ Pokyn, aby byla dodržována platná nařízení o dopravování Židů z Německa do ČSR. Oběžník z 25. 11. 1938 (1)1938karton59
7621498/ Přehled majitelů evidenčních koní a selské vozby. Zpráva z 5. 12. 1938 (24)1938karton59
7631499/ Potlačení zpráv o tom, že při obsazování Chodska nebyl zachován klid - tiskový pokyn. Oběžník z 26. 11. 1938 (1)1938karton59
7641500/ Uvědomění o komisionálním zničení spisů OÚ Litovel. - Přípis velitelství IV. sboru v Olomouci z 23. 11. 1938 (5)1938karton59
7651508/ Žádost o organizaci opatření na ochranu bývalého německého starosty obce Střelice Vogta. Přípis Landrata ve Šternberku z 24. 11. 1938 (1)1938karton59
7661515/ Nařízení, aby v den volby presidenta republiky (30. listopadu 1938) byly na všech státních budovách vyvěšeny státní vlajky. Oběžník z 28. 11. 1938 (1)1938karton59
7671516/ Potlačení tiskové zprávy o domnělém sňatku presidenta nejvyššího správního soudu Dr. Háchy na okresním úřadě v Poděbradech. Oběžník z 28. 11. 1938 (1)1938karton59
7681526/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z 30. 11. 1938 (1)1938karton59
7691527/ Dotaz, ve kterých obcích je starostou příslušník KSČ a kde mají členové KSČ většinu, případně značný vliv. - Oběžník z 30. 11. 1938, negativní zpráva (1)1938karton59
7701532/ Hlášení o zahájení činnosti dnem 29. 11. 1938. Četnická relace prozatímní stanice Pavlov z 30. 11. 1938 (1)1938karton59
7711537/ Hlášení o zahájení činnosti počínaje dnem 29. 11. 1938. - Četnická relace stanice Jednov z 29. 11. 1938 (1)1938karton59
7721541/ Pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení tiskových zpráv o jménech kandidátů navržených na ministerská křesla. - Oběžník z 1. 12. 1938 (1)1938karton59
7731542/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení zpráv o sbírkách pro španělské děti. Oběžník z 1. 12. 1938 (1)1938karton59
7741547/ Potlačení tiskových zpráv o technickém nedopatření při vysílání volby presidenta republiky rozhlasem. - Oběžník z 1. 12. 1938 (1)1938karton59
7751551/ Nařízení, aby ve věci kárného řízení s Rudolfem Gajdou byly v tisku propouštěny pouze úřední zprávy. - Oběžník z 3. 12. 1938 (1)1938karton59
7761556/ Oznámení, že četnická stanice na Stražisku nebude zrušena ani přeložena. Přípis ZČV Brno z 13. 12. 1938 (4)1938karton59
7771560/ Příkaz k předložení seznamu členů policejního sboru slovenské národnosti. Oběžník z 3. 12. 1938 (1)1938karton59
7781561/ Dotaz po katastru zeměděl. dělníků bývalé okresní nemocenské pojišťovny v Zábřeze, která má být předána v rámci spisové rozluky Německu. Výnos z 5. 12. 1938, pozitivní zpráva (1)1938karton59
7791564/ Tiskové pokyny k dopisu poslance Kundta a interview předsedy vlády se zástupcem francouzského listu "Petite Parisienne". Oběžník z 5. 12. 1938 (1)1938karton59
7801566/ Instrukce MNO týkající se informací o spojovacím zařízení v okupovaném území. Oběžník z 6. 12. 1938 (1)1938karton59
7811568/ Potlačení zpráv o jednání delimitačních komisí o korektuře hranic - tiskový pokyn. Oběžník z 6. 12. 1938 (1)1938karton59
7821582/ Oznámení změny výnosu MNO o evidenci motorových vozidel. - Oběžník z 29. 11. 1938 (1)1938karton59
7831584/ Povolení uveřejňování a prodávání map s nynějšími hranicemi. - Oběžník z 9. 12. 1938 (1)1938karton59
7841585/ Informace o inspekční cestě kulturního referenta německého velvyslanectví v Praze po německých krajích v ČSR. - Oběžník z 7. 12. 1938 (1)1938karton59
7851586/ Schůze německé menšiny v Litovli dne 3. 12. 1938 za přítomnosti poslance SdP Kundta. - Četnická relace z 10. 12. 1938 (1)1938karton59
7861587/ Příkaz k součinnosti bezpečnostních orgánů při potírání nežádoucích vlivů mezi příslušníky pracovních útvarů. - Oběžník z 5. 12. 1938 (1)1938karton59
7871594/ Oznámení tří tiskových pokynů ministerstva vnitra. Oběžník z 12. 12. 1938 (1)1938karton59
7881595/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv o jednání rozhraničovací komise. - Oběžník z 12. 12. 1938 (1)1938karton59
7891596/ Informace o nezávadném článku s vojenskou tématikou, který byl dán do tisku. Oběžník z 12. 12. 1938 (1)1938karton59
7901604/ Opis ujednání mezi plk. gen. št. Bartošem a vládním presidentem Rüdigerem v Opavě týkajícího se úprav v malém pohraničním styku. - Přípis generála pověřeného delimitačními pracemi a stykem s okupační armádou z 13. 12. 1938 (4)1938karton59
7911606/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv obsahujících útoky na SSSR a Polsko. - Oběžník z 14. 12. 1938 (1)1938karton59
7921611/ Tiskové pokyny k uveřejňování zpráv o zmocňovacím zákoně a anglické půjčce ČSR. Oběžník z 15. 12. 1938 (1)1938karton59
7931613/ Tiskový pokyn ke zprávám o definitivní úpravě hranic. - Oběžník z 16. 12. 1938 (1)1938karton59
7941616/ Pátrání po domnělé protipolské tajné vysílací stanici "Finis Polonie". - Oběžník z 17. 12. 1938, negativní zpráva (10)1938karton59
7951617/ Informace o nezávadném článku daném do tisku. Oběžník z 17. 12. 1938 (1)1938karton59
7961618/ Šíření poplašných zpráv na Konicku o záboru části okresu říšskoněmeckým vojskem. - Přípis velitelství 7. divize v Olomouci z 17. 12. 1938, vysvětlující zpráva (1)1938karton59
7971622/ Informace o postupu při vyřizování podání docházejících presidentu republiky nebo jeho kanceláři. - Oběžník z 16. 12. 1938 (1)1938karton59
7981625/ Eliminace z projevů poslanců ing. Františka Schwarze a Zápotockého ze dne 14. 12. 1938. Oběžník z 21. 12. 1938 (2)1938karton59
7991626/ Konfiskace zpráv o propouštění státních zaměstnanců a personálních opatřeních - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 12. 1938 (1)1938karton59
8001627/ Potlačení zpráv obsahujících kritiku zamýšlené stavby autostrády - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 12. 1938 (1)1938karton59
8011632/ Žádost o intervenci u německých úřadů, aby byl propuštěn Alois Svoboda z Konice, zaměstnanec berní správy. - Přípis berního úřadu v Litovli z 23. 12. 1938, zpráva, že dotyčný byl propuštěn (2)1938karton59
8021634/ Potlačení novinářských zpráv o Ukrajinském hnutí-tiskový pokyn. - Oběžník z 22. 12. 1938 (1)1938karton59
8031635/ Tiskový pokyn ústřední cenzurní komise k potlačení zpráv o domnělém nedostatku zboží denní potřeby. - Oběžník z 22. 12. 1938 (1)1938karton59
8041643/ Informace o evidenčních číslech aut presidenta republiky. - Oběžník z 24. 12. 1938 (2)1938karton59
8051644/ Sledování W. Bohnerta, člena říšskoněmecké zpravodajské služby. - Oběžník z 22. 12. 1938 (1)1938karton59
8061648/ Potlačení zpráv o změnách v organizaci československé armády-tiskový pokyn. Oběžník z 28. 12. 1938 (1)1938karton59
8071651/ Opatření vrchního inspektorátu finanční stráže v Boskovicích z 28. 12. 1938 v pohraničním styku na hranici československo-německé. - Přípis prozatímního vrchního inspektorátu finanční stráže v Boskovicích z 28. 12. 1938 (2)1938karton59
8081655/ Vyšetření státoobčanské a politické bezúhonnosti bohoslovců pro zajištění titulu mensae. Výnos z 22. 12. 1938 (4)1938karton59
8091664/ Směrnice pro výplatu výpomocí na provedené stavby, práce nebo dodávky státem nebo státním silničním fondem subvencované a vztahující se na obsazené území. - Oběžník z 26. 12. 1938 (3)1938karton59