Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
187711/ Přeložení Václava Říhy, hospodář. adjunkta, k OÚ v Litovli. - Zpráva z 3. 1. 1941 (3)1941karton65
1878131/ Ustanovení ing. Otakara Telce smluvním úředníkem v oboru hospodářsko-technické služby u politických úřadů na Moravě. Výnos z 6. 1. 1941 (8)1941karton65
1879143/ Předložení kvalifikačního výkazu pomocného zřízence Vladimíra Drozda z Litovle. Zpráva z 3. 2. 1941 (1)1941karton65
1880291/ Předložení osobního výkazu Františka Dohnala, aktuárského adjunkta u OÚ. Zpráva z 13. 3. 1941 (2)1941karton65
1881302/ Přeložení Miroslava Drlíka, kancelářského oficianta u OÚ. - Výnos z 8. 3. 1941 (3)1941karton65
1882306/ Přeložení Ladislava Šálka, zemědělského eléva u OÚ. - Výnos z 8. 3. 1941 (2)1941karton65
1883436/ Převedení Martina Sadílka, zaměstnance okresu litovelského, do služeb MV. Výnos z 12. 4. 1941 (1)1941karton65
1884500/ Přidělení Františka Opletala, vrchního aktuár. tajemníka z Litovle, k OÚ Olomouc. Výnos z 2. 5. 1941 (2)1941karton65
1885512/ Přeložení Bohuslava Kotrby, vrchního respicienta finanční stráže z Litovle, ke službě u OÚ. - Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z 8. 3. 1941 (2)1941karton65
1886560/ Převedení Františka Grulicha, vrch. kanc. oficianta, do oboru MV. Výnos z 17. 5. 1941 (2)1941karton65
1887639/ Oznámení nástupu dovolené JUDr. Jana Chmela, vrch. komisaře politické správy z Litovle. - Výnos z 6. 6. 1941 (2)1941karton65
1888665/ Přeložení Jaromíra Vyhnánka, aktuárského adjunkta, k OÚ Přerov. - Výnos z 9. 6. 1941 (2)1941karton65
1889684/ Přeložení Karla Volkmanna, účetního adjunkta z Litovle, k ZÚ Brno. Výnos z 6. 6. 1941 (2)1941karton65
189040/ Osobní stavy policejních strážních sborů. Oběžník z 2. 1. 1941, zpráva přiložena (3)1941karton65
189167/ Služební příjmy německých zaměstnanců. Výnos z 10. 1. 1941 (2)1941karton65
189271/ Odběr Věstníku nařízení říšského protektora obcemi jednotlivých okresů. Oběžník z 3. 1. 1941 (1)1941karton65
189395/ Odchod a přeložení německých zaměstnanců z území Protektorátu. - Oběžník z 20. 1. 1941 (1)1941karton65
1894100/ Úřední návštěvy členů vlády u podřízených úřadů. - Oběžník z 14. 1. 1941 (2)1941karton65
1895102/ Účet Emila Scholze, kancel. oficianta, za vedení dvojí domácnosti. Zpráva z 24. 1. 1941 (1)1941karton65
1896112/ Zjišťování údajů o bývalých zaměstnancích vojenské správy. - Výnos z 20. 1. 1941 (1)1941karton65
1897114/ Pracovní schůze zástupců politické správy. Oběžník MV z 24. 1. 1941 (4)1941karton65
1898124/ Zacházení s hasičskými motorovými stříkačkami při silných mrazích. - Přípis šéfa pořádkové policie z Berlína z 13. 1. 1941 (8)1941karton65
1899139/ Administrativní opatření požadovaná Oberlandratem Olomouc. - Úřední záznam z 31. 1. 1941 (1)1941karton65
1900141/ Zaslání 4 map okresu Litovel Oberlandratu Olomouc. - Zpráva z 5. 2. 1941 (1)1941karton65
1901142/ Hlášení o revizi v učitelské knihovně v Litovli. - Zpráva z 4. 2. 1941 (1)1941karton65
1902147/ Účtování zálohových plateb na administrativní závazky. - Oběžník z 29. 1. 1941 (4)1941karton65
1903152/ Upozornění na výnos říšského protektora o služebních příjmech německých zaměstnanců obcí, okresů a zemí. - Výnos z 30. 1. 1941 (2)1941karton65
1904162/ Disciplinární řízení proti civilnímu strážníkovi Vilému Šimberovi z Litovle. - Četnic. relace, zprávy, přípisya sdělení od 22. 7. 1940 do 24. 1. 1941 (82)1941karton65
1905167/ Úřední zjištění Jakuba Finkajsla, ředitele měšťanské školy z Bouzova, po stránce státně policejní. - Zpráva z 17. 2. 1941 (4)1941karton65
1906363/ Přeložení Antonína Košťanského, cejchovního revidenta v Litovli, do trvalé výslužby. - Výnos z 25. 3. 1941 (2)1941karton65
1907364/ Přeložení Matouše Doubravského, přednosty stanice ve Střeni, do Prostějova. Přípis ředitelství drah v Olomouci z 26. 3. 1941 (2)1941karton65
1908539/ Žádost Aloise Sležka z Brna o převedení do oboru ministerstva vnitra-k vyjádření. Výnos z 12. 5. 1941 (1)1941karton65
1909547/ Vystěhování učitele Ladislava Bendy z Bouzova. - Úřední záznam z 23. 5. 1941 (2)1941karton65
1910611/ Přiznání nadace pro dceru vrch. respic. finanční stráže Františka Zapletala. Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z 23. 5. 1941 (1)1941karton65
1911613/ Změna pobytu židovského veterináře MVDr. Bertholda Druckera z Bouzova. Výnos z 29. 5. 1941 (5)1941karton65
1912618/ Žádost Josefa Koláře o náhradu výloh spojených s výcvikem pro funkci obecních tajemníků. - Zpráva z 16. 6. 1941 (2)1941karton65
1913176/ Evidence zaměstnanců-legionářů u politických úřadů. - Oběžník z 7. 2. 1941, seznam připojen (15)1941karton65
1914177/ Personál zkušeben pro zkoušení půdy. - Oběžník z 24. 1. 1941 (3)1941karton65
1915178/ Používání němčiny v písemném styku cestovní kanceláře Čedok. - Oběžník z 4. 2. 1941 (1)1941karton65
1916189/ Rozšiřování nepravdivých a pobuřujících zpráv ze spiritistických seancí. Oběžník z 31. 1. 1941 (2)1941karton65
1917190/ Zřízení telefonní stanice pro okresní úřad v Litovli. - Přípis telegrafního stavebního úřadu Olomouc z 28. 2. 1941 (1)1941karton65
1918191/ Vzdávání pocty protektorátním strážním sborem vyšším vedoucím a velitelům policie při jejich služebních jízdách. Oběžník z 1. 4. 1941 (8)1941karton65
1919196/ Svolání porady okresních ovocnářských instruktorů. - Oběžník z 11. 2. 1941 (2)1941karton65
1920203/ Prováděcí pokyny k nařízení říšského protektora ze dne 30. 12. 1940. Oběžník z 14. 2. 1941 (5)1941karton65
1921204/ Zastavení vydávání časopisu "Národní výzva". Fonogram ZÚ z 15. 2. 1941, negativní četnická relace (23)1941karton65
1922208/ Pneumatiky pro služební vozidla protektorátní policie. - Oběžník z 15. 2. 1941 (1)1941karton65
1923217/ Finanční zpronevěra pomocného zřízence OÚ Vendelína Hejla. - Výnos z 12. 2. 1941 (56)1941karton65
1924218/ Zkoušky strážníků neuniformovaného policejního sboru. - Oběžník z 13. 2. 1941 (3)1941karton65
1925219/ Uprchnutí tří studentů reál. gymnasia v Litovli z domova. - Četnická relace stanice Litovel z 16. 2. 1941, hlášení o jejich návratu (2)1941karton65
1926232/ Situační zprávy o zásobování obyvatelstva. Oběžník MV z 14. 2. 1941, zpráva přiložena (3)1941karton65
1927234/ Úmrtí zemského presidenta Dr. Jaroslava Cahy dne 23. 1. 1941. - Výnos z 16. 2. 1941, přiloženo úmrtní oznámení (8)1941karton65
1928242/ Zastavení vydávání periodického tiskopisu "Posel Božského Srdce Páně". - Oběžník z 19. 2. 1941, negativní četnické relace (18)1941karton65
1929247/ Kursy účetnictví a bilanční pro orgány dozorčí služby cenové. - Oběžník z 19. 2. 1941 (3)1941karton65
1930255/ Pátrání po zmizelém Vojtěchu Navrátilovi z Litovle. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)1941karton65
1931263/ Převedení zaměstnanců do oboru ministerstva zemědělství. - Oběžník z 25. 2. 1941 (2)1941karton65
1932274/ Zatčení pěti osob Gestapem v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)1941karton65
1933275/ Návrat Rudolfa Daňka z Litovle z koncentračního tábora. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 2. 1941 (2)1941karton65
1934278/ Změna sídla OÚ v Brně, oddělení Židlochovice. Oběžník z 2. 3. 1941 (1)1941karton65
1935289/ Přidělení psacího stroje. - Výnos z 1. 3. 1941 (7)1941karton65
1936290/ Psaní hákového kříže na zeď domku Jana Švece v Čuníně. - Četnická relace stanice Stražisko z 7. 3. 1941 (2)1941karton65
1937300/ Odevzdání vlajky býv. čs. republiky. - Přípis obecné školy v Křemenci z 21. 3. 1941 (3)1941karton65
1938311/ Seznam úředníků pastvinářsko-lukařské služby. Oběžník z 10. 3. 1941 (2)1941karton65
1939324/ Výkon soukromé praxe úředních lékařů při politických úřadech. - Oběžník z 10. 3. 1941 (2)1941karton65
1940327/ Převedení zaměstnanců pro zemědělský ústav účetnické správovědy. - Oběžník z 11. 3. 1941 (1)1941karton65
1941328/ Průkazní povinnost v trestním řízení. Oběžník MV z 28. 2. 1941 (2)1941karton65
1942339/ Převedení bývalých vojenských gážistů (započitatelná doba pro penzionování). Oběžník MV z 10. 3. 1941 (2)1941karton65
1943344/ Opatření proti kočujícím obchodníkům. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 18. 3. 1941 (3)1941karton65
1944346/ Osobní (služební) výkazy protektorátních zaměstnanců. - Oběžník z 17. 3. 1941 (4)1941karton65
1945351/ Změny v obstarávání agendy cejchovních úřadů na Moravě. - Výnos z 22. 3. 1941 (2)1941karton65
1946353/ Zastavení vydávání týdeníku "Rakovnické noviny". - Fonogram ZÚ z 25. 3. 1941, negativní četnické relace (24)1941karton65
1947354/ Ustanovovací zkouška strážníků Tomáše Matušky a Karla Koláře z Litovle. - Přípis policejního ředitelství Olomouc z 22. 3. 1941 (4)1941karton65
1948381/ Převedení Martina Sadílka, bývalého čet. délesloužícího do služeb okresu. Výnos MV z 25. 3. 1941 (2)1941karton65
1949359/ Dotazník po redaktorech "Okresního věstníku pro správní okres litovelský". - Výnos předsednictva ministerské rady z 26. 3. 1941 (2)1941karton65
1950360/ Kurs pro výcvik úředníků v pastvinářské službě. Oběžník z 26. 3. 1941 (1)1941karton65
1951361/ Zrušení osvobození od poštovného (podklady pro rozpočtování na rok 1942). Oběžník z 17. 3. 1941 (2)1941karton65
1952391/ Zastavení dovolené příslušníkům uniformovaných strážních sborů. - Fonogram ZÚ z 5. 4. 1941 (2)1941karton65
1953394/ Omezení dovolených o velikonočních svátcích. Oběžník z 2. 4. 1941 (2)1941karton65
1954398/ Zjištění politické spolehlivosti prof. Karla Sedláka. - Zpráva z 10. 4. 1941 (3)1941karton65
1955407/ Zjištění státní spolehlivosti Leopolda Šmahlíka, kandidáta na místo inspektora v Litovli. - Zpráva z 11. 4. 1941 (5)1941karton65
1956414/ Příkazy vzešlé z rozhovoru s Oberlandratem Olomouc. - Zpráva z 22. 4. 1941 (5)1941karton65
1957417/ Zákaz prodeje gramofonových desek (písně "Zvedněme hlavy" a "Píseň mládí"). Oběžník z 5. 4. 1941 (2)1941karton65
1958418/ Vyrozumívání lesnicko-technických oddělení okresních úřadů o výnosech ministerstva zemědělství, vnitra, zemských úřadů ap. Oběžník z 2. 4. 1941 (5)1941karton65
1959422/ Nouzové přistání německého cvičného letadla u Nasobůrek. - Zpráva z 17. 4. 1941 (2)1941karton65
1960424/ Ustanovování zřízeneckých čekatelů z řad gážistů stráž. sborů definitivními zřízenci. Oběžník z 15. 4. 1941, seznam gážistů přiložen (9)1941karton65
1961426/ Vládní nařízení z 26. 9. 1940 o pomocné finanční službě výkonné. - Výnos zem. finančního ředitelství Brno z 11. 4. 1941 (2)1941karton65
1962427/ Disciplinární udání na učitele Josefa Bursu z Vrahovic. - Přípis OŠV Prostějov z 24. 4. 1941 (1)1941karton65
1963430/ Výzkum vodohospodářských a energetických poměrů na území Čech a Moravy, prováděný německou vysokou školou technickou v Praze. Oběžník z 15. 4. 1941 (3)1941karton65
1964438/ Úřednické konference u okresních (vládních policejních) úřadů. - Oběžník z 10. 4. 1941 (3)1941karton65
1965442/ Praktický výcvik zaměstnanců určených pro funkci obecních (obvodních) tajemníků. Oběžník z 15. 4. 1941 (20)1941karton65
1966451/ Nepřípustnost používání hákového kříže českými organizacemi. - Oběžník z 11. 4. 1941 (4)1941karton65
1967454/ Stanovisko k odstřelu zvěře v litovelském okrese. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 22. 4. 1941 (1)1941karton65
1968465/ Zjištění potřeby tkanin na služební stejnokroje. - Oběžník z 22. 4. 1941 (4)1941karton65
1969477/ Rozvržení agendy zemského úřadu v Brně. Oběžník z 26. 4. 1941 (3)1941karton65
1970488/ Služební příjmy německých zaměstnanců obcí, okresů a zemí. - Výnos z 25. 4. 1941 (2)1941karton65
1971492/ Pokyny pro provádění leteckého poplachu místními sirénami. - Zpráva z 7. 5. 1941 (4)1941karton65
1972516/ Šetření o nepovolené schůzi ve Střelicích dne 19. 4. 1941. - Zpráva z 1. 5. 1941 (4)1941karton65
1973521/ Zákaz vydávání čestných uznání při pensionování veřejných zaměstnanců. Oběžník MV z 7. 5. 1941 (2)1941karton65
1974524/ Potřeba služebních automobilů na rok 1941 a 1942. - Oběžník z 10. 5. 1941 (2)1941karton65
1975525/ Zrušení osvobození od poštovného (placení přihrádečného). - Oběžník z 9. 5. 1941 (2)1941karton65
1976530/ Záležitosti vystěhovalců z vyklizeného vojenského prostoru na Vyškovsku. - Dopis ministra vnitra gen. Ježka z 12. 5. 1941 (2)1941karton65
1977534/ Odměna učitelům kursů němčiny pro zaměstnance politické správy. - Výnso z 6. 5. 1941 (1)1941karton65
1978537/ Cestovní deník Karla Volkmanna, uč. adjunkta z Litovle-předložení. - Výnos z 9. 5. 1941 (1)1941karton65
1979538/ Zastavení autobusové dopravy na trati Litovel-Loštice. - Přípis ředitelství drah Olomouc z 4. 6. 1941 (7)1941karton65
1980540/ Myslivecké dohlédací okresy a jejich stanovení. - Oběžník z 13. 5. 1941 (2)1941karton65
1981544/ Zjišťování statistických dat. - Oběžník z 16. 5. 1941, zpráva přiložena (2)1941karton65
1982555/ Zrušení osvobození od poštovného (placení přihrádečného). - Výnos z 15. 5. 1941 (1)1941karton65
1983559/ Přeložení svátků Nanebevstoupení Páně a Božího Těla. - Oběžník z 20. 5. 1941 (1)1941karton65
1984561/ Stížnost chovanců sociálně-výchovného ústavu v Bílsku. - Četnická relace OČV Litovel z 9. 6. 1941 (6)1941karton65
1985562/ Obsazení místa starosty v Nákle, trestní řízení pro předražování trávy. - Četnická relace stanice Unčovice z 21. 5. 1941 (3)1941karton65
1986563/ Informace k žádosti ředitelství lesů královské kanonie premonstrátů na Strahově o přidělení lesního odborníka. - Oběžník z 20. 5. 1941, negativní zpráva (1)1941karton65
1987567/ Zaslání tiskopisů "Příkaz k úřední cestě". Oběžník z 22. 5. 1941 (1)1941karton65
1988570/ Náhrada výloh pro Ladislava Poliána, vrch. aktuárského tajemníka z Litovle. Zpráva z 27. 5. 1941 (1)1941karton65
1989571/ Úprava činnosti úředních veterinářů. - Oběžník z 21. 5. 1941 (1)1941karton65
1990572/ Služební cesty dle vládního nařízení č. 379/40. Oběžník z 21. 5. 1941 (1)1941karton65
1991578/ Zjištění protektorátních příslušníků, kteří po zřízení Protektorátu odcestovali ilegálně do ciziny a později se zase vrátili. Oběžník z 27. 5. 1941 (3)1941karton65
1992587/ Pochvala bezpečnostním orgánům Protektorátu za vzornou službu při průjezdu německých vojsk. Oběžník z 10. 5. 1941 (2)1941karton65
1993593/ Odstoupení částí obcí sudetskému území. Zpráva z 31. 5. 1941 (3)1941karton65
1994597/ Seznam obcí, které mají jen německý jednací jazyk. - Oběžník z 28. 5. 1941 (8)1941karton65
1995600/ Skácení lípy Svobody v Konici členy Hitlerjugend dne 1. 6. 1941. - Četnická relace OČV Litovel z 1. 6. 1941 (9)1941karton65
1996604/ Poškození květinového záhonu s hákovým křížem v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 5. 1941 (10)1941karton65
1997607/ Inkamerace okresních silnic (přesuny okresních cestářů). - Oběžník z 29. 5. 1941 (1)1941karton65
1998608/ Vysvětlení, proč nebylo podáno hlášení Oberlandratu Olomouc o výtržnostech Hitlerjugend v Konici. - Zpráva z 5. 6. 1941 (6)1941karton65
1999609/ Závady v označení nápisů a ukazatelů v Nákle. Zpráva z 7. 6. 1941 (3)1941karton65
2000625/ Hlášení, že v okrese se nevyskytují žádní spiritisté ani "Wahrsager" (hlasatelé slova Božího? - pozn. archiv.). - Zpráva z 7. 6. 1941 (1)1941karton65
2001633/ Doporučení souboru platných zákonů a nařízení v oboru práva spolkového a shromažďovacího. Oběžník z 5. 6. 1941 (1)1941karton65
2002640/ Potírání řetězového a pokoutního obchodu. Četnická relace OČV Litovel z 12. 6. 1941 (3)1941karton65
2003643/ Odměny protektorátním úředníkům za výkon funkce vládních komisařů. Oběžník z 6. 6. 1941 (2)1941karton65
2004653/ Podloudný obchod (obchod pod rukou). - Oběžník MV z 9. 6. 1941, zpráva přiložena (2)1941karton65
2005659/ Vládní nařízení o úpravě poměrů v českém tisku (vydávání a změny ve vydávání časopisů). Oběžník MV z 3. 6. 1941 (2)1941karton65
2006663/ Přidělení úředníků pro účetní a administrativní službu na odborných hospodářských školách. Oběžník z 11. 6. 1941 (1)1941karton65
2007668/ Fotografická soutěž spolku "Radost ze života" v Brně. - Oběžník z 5. 6. 1941 (3)1941karton65
2008672/ Citování nebo odvolání se na nařízení, pokyny nebo přání říšského protektora. Oběžník z 12. 6. 1941 (1)1941karton65
2009674/ Pátrání po Zdeňku Hanušovi, aktuárském adjunktu ze Slaného. - Oběžník z 12. 6. 1941, negativní zpráva (2)1941karton65
2010686/ Nálada obyvatelstva nepřátelská německému vojsku. - Oběžník z 20. 6. 1941, negativní zpráva (1)1941karton65
2011687/ Organizace hospodářsko-technické služby u politických úřadů. - Oběžník z 16. 6. 1941, připojena zpráva o současném stavu (4)1941karton65
2012703/ Sbírka pro Německý Červený kříž. - Oběžník z 23. 6. 1941 (12)1941karton66
2013709/ Připevnění výstražných silničních praporků neznámými pachateli. - Četnická relace stanice Cholina z 23. 6. 1941 (6)1941karton66
2014713/ Posudek k žádosti Františka Zatloukala, cestáře z Litovle, o přijetí do pomocné kancelářské služby. - Zpráva z 27. 6. 1941 (2)1941karton66
2015715/ Postup Bohuslava Kotnaře, respic. finanč. stráže u OÚ, do vyšší platové stupnice. Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z 16. 5. 1941 (1)1941karton66
2016958/ Posudek na Emilii Neutzmerovou z Litovle k její žádosti o přijetí do protektorátní služby. - Zpráva z 22. 8. 1941 (3)1941karton66
20171166/ Posudek na Jana Votavu z Loštic. - Zpráva z 11. 10. 1941 (2)1941karton66
20181545/ Žádost o umístění Karla Barona, obecního tajemníka z Čeladné-k vyjádření. Výnos z 28. 11. 1941 (1)1941karton66
2019716/ Poškození buku na květinovém záhoně v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 28. 6. 1941 (2)1941karton66
2020719/ Nošení závadných kravat s nápisem "Vlasti zdar". - Oběžník z 24. 6. 1941, negativní četnické relace (12)1941karton66
2021720/ Vládní nařízení o zákazu novostaveb (funkce protektorátních techniků jako poradců úřadů práce). - Oběžník z 26. 6. 1941 (4) 1941karton66
2022733/ Rozdělení propagandistických letáků. - Oběžník z 28. 6. 1941, výtisk letáku přiložen (2)1941karton66
2023737/ Přihláška Jana Gongola z Loštic o příspěvek na úhradu stěhovacích výloh. Výnos z 24. 6. 1941 (2)1941karton66
2024764/ Dotaz po majetkových poměrech Adolfa Veisera z Pateřína. - Přípis rozhodčího soudu pro nemocen. pojištění veřej. zaměstnanců z 4. 7. 1941 (2)1941karton66
20251457/ Úhrada odškodného pro Františka Škrabala, vrch. kancelář. oficianta v Litovli. Zpráva z 6. 8. 1941 (6)1941karton66
20261600/ Hlášení o nemoci Františka Kubelky, akt. adjunkta z Loštic. Zpráva MÚ Loštice z 6. 12. 1941 (3)1941karton66
20271610/ Výplata pracovních příjmů Josefa Mikeše, okresního cestmistra v Litovli. Zpráva z 15. 12. 1941 (37)1941karton66
2028738/ Oslavy svátku Mistra Jana Husa. - Oběžník MV z 30. 6. 1941, negativní četnické relace (13)1941karton66
2029755/ Vyjádření o charakteru a schopnostech tajemníků Národního souručenství. - Přípis generálního sekretariátu Národního souručenství z 5. 7. 1941, negativní zpráva (2)1941karton66
2030758/ Odměny zaměstnancům OÚ za mimořádné výkony při agendě živelního fondu v letech 1939-1940. Oběžník z 5. 7. 1941 (2)1941karton66
2031759/ Zákaz nošení stejnokrojových součástek rozpuštěného spolku "Junák". Oběžník z 9. 7. 1941 (2)1941karton66
2032766/ Spolupráce Českomoravských svazů s okresními úřady ve věcech zásobovacích. - Výnos ministerstva zemědělství z 10. 7. 1941 (3)1941karton66
2033771/ Přijetí síly pro právní službu České zemědělské rady. - Oběžník z 3. 7. 1941 (1)1941karton66
2034776/ Porada okresních hejtmanů na MV v Praze dne 16. 7. 1941. - Úřední záznam z 14. 7. 1941 (1)1941karton66
2035777/ Účast finančních prokuratur při trestním řízení. - Oběžník z 9. 7. 1941 (4)1941karton66
2036779/ Seznam úředníků okresního úřadu, členů okresního výboru a okresního zastupitelstva. Zpráva z 15. 7. 1941 (2)1941karton66
2037782/ Výzvědná služba použitím poštovních holubů. Přípis Oberlandrata Olomouc z 15. 7. 1941 (1)1941karton66
2038783/ Fotografické snímky památek lidového umění. Fonogram ZÚ z 13. 7. 1941 (2)1941karton66
2039790/ Zatčení Josefa Nemeráda z Polomí Gestapem dne 5. 7. 1941. - Četnická relace stanice Hvozd z 16. 7. 1941 (1)1941karton66
2040816/ Zatčení Arnošta Korčáka ze Suchdola Gestapem dne 29. 8. 1941. - Četnická relace stanice Jednov z 31. 8. 1941 (2)1941karton66
2041817/ Dovolené dělnictva v době žní. - Oběžník z 14. 7. 1941 (5)1941karton66
2042818/ Dočasné uzavření německé obecné školy ve Vranové Lhotě. - Výnos MŠANO z 16. 7. 1941 (2)1941karton66
2043820/ Zatčení veřejných zaměstnanců (dotazy u tajné státní policie, vrch. zemských radů apod.). Oběžník MV z 16. 7. 1941 (1)1941karton66
2044853/ Opatření odborných sil pro Českou zemědělskou radu v Praze a Českou zemědělskou radu v Brně. Oběžník z 22. 7. 1941 (1)1941karton66
2045856/ Přeložení Dr. Miroslava Vlčka, policejního komisaře v Litovli. - Výnos z 16. 7. 1941 (2)1941karton66
2046957/ Souhlas s přemístěním četnic. strážmistra Jana Nestroje. - Zpráva z 21. 8. 1941 (2)1941karton66
20471294/ Přemístění Leopolda Flodra, neuniform. policejního strážníka z Litovle. Výnos z 9. 6. 1941 (3)1941karton66
20481295/ Přeložení Viléma Šimbery, neuniformovaného policejního strážníka z Litovle. Výnos z 9. 6. 1941 (4)1941karton66
20491296/ Přeložení Josefa Hořínka, neuniformovaného policejního strážníka z Litovle. Výnos z 22. 10. 1941 (3)1941karton66
20501336/ Souhlas s návrhem na povýšení četnic. praporčíka Jana Dočkala z Přemyslovic. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)1941karton66
20511337/ Souhlas s povýšením četnic. praporčíka Josefa Kunerta z Mladče. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)1941karton66
20521338/ Souhlas s povýšením četnic. praporčíka Antonína Švába z Bouzova. Zpráva z 30. 10. 1941 (2)1941karton66
20531386/ Přeložení Josefa Nováčka, neuniformovaného policejního strážníka z Litovle. Výnos z 1. 11. 1941 (2)1941karton66
20541387/ Přeložení Karla Koláře, neuniformovaného policejního strážníka z Litovle. Výnos z 1. 11. 1941 (2)1941karton66
20551513/ Přeložení Tomáše Matušky, neuniformovaného policejního strážníka z Litovle. Výnos z 19. 11. 1941 (7)1941karton66
2056859/ Příspěvek na obnovu stejnokroje pro Dr. Josefa Rýpara, komisaře politické správy. Zpráva z 25. 7. 1941 (1)1941karton66
2057860/ Návrh na systemizaci služebních míst na četnických stanicích. - Zpráva z 26. 7. 1941 (1)1941karton66
2058863/ Užívání pojmu "Vůdce" v české řeči. - Oběžník MV z 22. 7. 1941 (2)1941karton66
2059865/ Seznam zaměstnanců s vyšším předběžným vzděláním, než je zapotřebí pro kategorii, v níž jsou zařazeni. - Oběžník z 14. 7. 1941 (2)1941karton66
2060867/ Najímání budov a místností pro protektorátní úřady, podniky a fondy. Oběžník z 30. 6. 1941 (2)1941karton66
2061868/ Dovolené zaměstnancům na žně. - Oběžník z 24. 7. 1941 (2)1941karton66
2062874/ Doručování vyřízení osobám české národnosti prostřednictvím německých úřadů. Oběžník z 24. 7. 1941 (1)1941karton66
2063878/ Oznámení zrušení OÚ v Moravské Ostravě. Oběžník z 26. 7. 1941 (1)1941karton66
2064880/ Doplnění stavu policejních důstojníků. Výnos z 2. 7. 1941 (6)1941karton66
2065886/ Žádost Richarda Dorazila, kancelářského oficianta z Litovle, o převod do MV-vyjádření. Výnos z 29. 7. 1941 (2)1941karton66
2066928/ Převod do oboru MV Jiřího Handla, kanc. oficianta ministerstva obchodu. Výnos z 2. 8. 1941 (1)1941karton66
2067960/ Přeložení Vojtěcha Rouše, aktuárského tajemníka z Litovle, k OÚ Olomouc. Výnos z 16. 8. 1941 (2)1941karton66
20681073/ Vyjádření k žádosti Emilie Neutznerové o přijetí do protektorátní služby. Výnos z 8. 9. 1941 (1)1941karton66
20691168/ Přeložení Adolfa Karšulína, kancel. pomocníka z Litovle. Výnos z 4. 10. 1941 (3)1941karton66
20701652/ Žádost o místo u zdejšího OÚ. - Dopis Heleny Sedlářové z Litovle z 18. 12. 1941 (9)1941karton66
20711708/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Radislava Webera z Litovle z 30. 12. 1941 (2)1941karton66
2072897/ Fonogram Warnzentrale z 4. 8. 1941 (utržený uzávěrový balon). - Úřední záznam z 3. 8. 1941 (1)1941karton66
2073898/ Uprchnutí dvou anglických zajatců. - Četnická relace stanice u Oberlandrata v Olomouci z 4. 8. 1941 (2)1941karton66
2074902/ Pracovní knížky - přikazování protektorátních zaměstnanců okresním i jiným nemocenským pojišťovnám. - Oběžník MV z 31. 7. 1941 (5)1941karton66
2075907/ Provádění staveb německých škol a německých žákovských domovů. - Oběžník z 1. 8. 1941 (1)1941karton66
2076912/ Jazyková úprava úředních tiskopisů. - Oběžník MV z 1. 8. 1941, četnické relace přiloženy (83)1941karton66
2077921/ Udání na Aloise Stejskala z Litovle pro výroky nepřátelské Říši. - Četnická relace stanice Litovle z 8. 8. 1941 (1)1941karton66
2078922/ Zákaz uveřejňování statistických dat. - Oběžník z 1. 8. 1941 (3)1941karton66
2079923/ Odvedení zbraní neuniformovaných civilních strážníků. - Výnos z 27. 2. 1941 a zpráva z 9. 8. 1941 (13)1941karton66
2080926/ Nepřípustnost odvolávání se v záporných rozhodnutích na úřad Oberlandrata. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 9. 8. 1941 (2)1941karton66
2081932/ Nález ostrých nábojů a granátu v Runářově. Četnická relace stanice Konice z 9. 8. 1941 (1)1941karton66
2082936/ Spínací stanice Středomoravských elektráren, a.s. v Mladči. - Přípis Středomoravských elektráren, a.s. Přerov z 16. 8. 1941 (9)1941karton66
2083959/ Úprava dovolených policejních strážních sborů v r. 1941. - Oběžník z 20. 8. 1941 (2)1941karton66
2084963/ Plakáty o odsouzení Osvalda Stratila z Lubné u Kroměříže. - Fonogram ZÚ z 22. 8. 1941 (1)1941karton66
2085974/ Účinnost povýšení zaměstnanců, která se provádějí na podnět říšského protektora. Oběžník MV z 22. 8. 1941 (2)1941karton66
2086976/ Udání na Richarda Huláka z Loštic pro demonstrativní chování v hostinci. - Četnická relace stanice Loštice z 23. 8. 1941 (1)1941karton66
2087981/ Zákaz rozšiřování písně "Hoši od Zborova" od Karla Hašlera. - Oběžník z 21. 8. 1941 (1)1941karton66
2088984/ Přechod neznámých zajatců u Senice na Hané. Četnická relace stanice Cholina z 27. 8. 1941 (2) 1941karton66
2089989/ Oběžníky všeobecné povahy (předkládání vrchním zemským radům). - Oběžník z 7. 8. 1941 (3)1941karton66
2090996/ Porada okresních hejtmanů o stíhání přestupků ve věcech zásobovacích a cenových. Oběžník z 2. 9. 1941 (1)1941karton66
20911003/ Neplnění povinných dodávek jatečného dobytka okresem Litovel. - Výnos MV z 4. 9. 1941 (2)1941karton66
20921006/ Zabavení časopisu "Arijský boj". - Negativní četnická relace stanice Loštice z 8. 9. 1941 (3)1941karton66
20931007/ Povinné dodávky dobytka. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 4. 9. 1941 (2)1941karton66
20941009/ Zákaz rozšiřování tiskopisů ohrožujících mládež. - Oběžník MV z 4. 9. 1941 (3)1941karton66
20951012/ Zatčení Polykarpa Zatloukala a Františka Trundy ze Suchdola Gestapem 3. 9. 1941. - Četnická relace stanice Jednov z 5. 9. 1941 (7)1941karton66
20961024/ Žádost o přidělení úředníka vyšší pomocné správní služby. - Zpráva z 10. 9. 1941 (1)1941karton66
20971026/ Povolení k vylepování plakátu Národního souručenství. - Oběžník z 10. 9. 1941 (2)1941karton66
20981030/ Policejní opatření k výročí úmrtí T.G. Masaryka. - Fonogram ZÜ z 11. 9. 1941 (3)1941karton66
20991037/ Pracovní schůze zástupců politické správy. Oběžník MV z 6. 9. 1941 (7)1941karton66
21001038/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 8. 9. 1941 (2)1941karton66
21011042/ Prosba Jindřišky Korčákové ze Suchdola o podporu na výživu v důsledku uvěznění jejího manžela. - Četnická relace stanice Jednov z 12. 9. 1941 (5)1941karton66
21021050/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů v zemi Moravské - směrnice. Oběžník z 13. 9. 1941 (2)1941karton66
21031057/ Nařízení k odstraňování protiněmeckých nápisů židovskými skupinami pod dozorem policejních orgánů. - Oběžník z 19. 9. 1941 (2)1941karton66
21041060/ Pořádání svatováclavských oslav v r. 1941. Oběžník MV z 17. 9. 1941 (31)1941karton66
21051061/ Zavedení statkového archu a statkového výkazu. - Oběžník z 19. 9. 1941 (2)1941karton66
21061062/ Poškození hadice vlakové brzdy v Července neznámým pachatelem dne 19. 9. 1941. - Četnická relace stanice Litovel z 21. 9. 1941 (4)1941karton66
21071063/ Zřízení referátu IV/9 b. - Oběžník z 15. 9. 1941 (1)1941karton66
21081067/ Poškození vlakových brzd v Července neznámým pachatelem dne 24. 12. 1941 (4)1941karton66
21091069/ Zásobování úřadů a útvarů MV palivem v roce 1941-1942. - Oběžník z 10. 9. 1941 (1)1941karton66
21101082/ Hospodářsko-technická služba u politických úřadů (přeškolovací kursy). Oběžník z 19. 9. 1941 (1)1941karton66
21111092/ Vyhláška o výbuchu v hotelu Lamplota v Letovicích. - Zpráva z 26. 9. 1941, plakát s vyhláškou přiložen (3)1941karton66
21121093/ Nouzové přistání říšskoněmeckého letadla v prostoru obce Jednov. - Četnická relace stanice Jednov z 25. 9. 1941 (1)1941karton66
21131105/ Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření brambor na zásobovací období 1941-1942. - Oběžník MV z 27. 9. 1941 (5)1941karton66
21141107/ Výkon trestů uložených německými soudy protektorátním příslušníkům. Oběžník MV z 14. 8. 1941 (1)1941karton66
21151118/ Příkaz k zabavení obrázkového týdeníku "Letem světem". - Úřední záznam z 4. 10. 1941 (1)1941karton66
21161121/ Zákaz veřejného provozování a rozšiřování židovské hudby. - Oběžník z 27. 9. 1941 (3)1941karton66
21171123/ Příkaz k zvýšenému střežení železničních objektů. - Fonogram ZÚ z 4. 10. 1941 (1)1941karton66
21181139/ Poškození brzdové hadice železničního nákladního vozu v Moravičanech dne 1. 10. 1941. Četnická relace stanice Loštice z 2. 10. 1941 (1)1941karton66
21191148/ Poznávací značky některých motorových vozidel. Oběžník MV z 3. 10. 1941 (2)1941karton66
21201149/ Umístění a jiné zaopatření zaměstnanců vojenské správy a délesloužících. Oběžník z 1. 10. 1941 (1)1941karton66
21211151/ Porada Oberlandrata Hradec Králové s okresními hejtmany v Hradci Králové dne 22. 4. 1941. Oběžník z 11. 8. 1941 (2)1941karton66
21221154/ Zatčení Jana Dvořáka z Choliny Gestapem. Četnická relace stanice Cholina z 5. 10. 1941 (2)1941karton66
21231159/ Povolení odškodného pro vedení dvojí domácnosti na dobu delší než 6 měsíců. Oběžník MV z 27. 9. 1941 (3)1941karton66
21241162/ Plakáty a letáky proti podloudnému obchodu. Oběžník MV z 8. 10. 1941 (2)1941karton66
21251167/ Doporučení odborné literatury. - Oběžník z 4. 10. 1941 (1)1941karton66
21261172/ Zatčení Josefa Jemelky, řídícího učitele ze Suchdola, Gestapem dne 9. 10. 1941. - Četnická relace stanice Jednov z 9. 10. 1941 (1)1941karton66
21271177/ Nedostatečné plnění povinných dodávek jatečného dobytka. - Výnos MV z 9. 10. 1941 (3)1941karton66
21281178/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců. - Výnos z 7. 10. 1941 (2) 1941karton66
21291187/ Opatření proti sabotážím v oboru telekomunikačního provozu. - Přípis telegrafního stavebního úřadu v Olomouci z 11. 10. 1941 (5)1941karton66
21301190/ Úřední titul říšského protektora Reinharda Heydricha. - Oběžník z 10. 10. 1941 (1)1941karton66
21311191/ Doručování správních vyřízení. - Oběžník z 3. 10. 1941 (2)1941karton66
21321192/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců (učitel Rudolf Dvíže). Výnos z 10. 10. 1941 (2)1941karton66
21331208/ Zostření dozoru na vyživovací a zásobovací agendu. - Oběžník MV z 15. 10. 1941 (1)1941karton66
21341211/ Přísné stíhání neoprávněného vkročení do železničního obvodu. - Oběžník MV z 14. 10. 1941 (4)1941karton66
21351216/ Prohlídka německých veřejných knihoven, německých nakladatelství a knihkupectví protektorátními úřady. Oběžník MV z 1. 9. 1941 (1)1941karton66
21361229/ Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření brambor na zásobovací období 1941-1942. - Oběžník z 13. 10. 1941 (1)1941karton66
21371230/ Zrušení osvobození od poštovného. - Oběžník z 13. 10. 1941 (7)1941karton66
21381238/ Paušální náhrada za krátkodobé úřední cesty. Oběžník MV z 14. 10. 1941 (8)1941karton66
21391240/ Prováděcí pokyny k vlád. nař. o právním postavení židů ve veřejném životě. - Oběžník zem. finanč. ředitelství Brno z 16. 10. 1941 (1)1941karton66
21401242/ Zpráva o stavu policie v obcích, které mají 5000 a více obyvatel. - Fonogram ZÚ z 18. 10. 1941 (1)1941karton66
21411244/ Zrušení přechodného zákazu topení. - Oběžník MV z 17. 10. 1941 (2)1941karton66
21421245/ Cestovní výlohy komisí pro odvoz dříví. Oběžník z 14. 10. 1941 (1)1941karton66
21431251/ Doplnění kategorie gážistů neuniformovaného policejního strážního sboru. Výnos z 17. 10. 1941 (2)1941karton66
21441254/ Provádění spisové rozluky s Maďarskem. - Oběžník z 14. 10. 1941, negativní zpráva (4)1941karton66
21451274/ Poměr státní tajné policie (Gestapo) k okresním úřadům. - Oběžník z 21. 10. 1941 (1)1941karton66
21461275/ Ocelové skříňky pro kartotéky motorových vozidel a řidičů u okresních úřadů. Oběžník MV z 20. 10. 1941 (2)1941karton66
21471291/ Nález písku v ložiskách železničních vagonů v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 24. 10. 1941 (5)1941karton66
21481305/ Písemný styk s úřady práce a jejich pobočkami po jazykové stránce. Oběžník MV z 18. 10. 1941 (2)1941karton66
21491316/ Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana - ilegální tiskovina. Oběžník z 22. 10. 1941 (2)1941karton66
21501319/ Podezřelý požár na elektrickém vedení. - Fonogram Warnzentrale Brno z 28. 10. 1941 (1)1941karton66
21511321/ Závady při vnějším označování (odstraňování pomníků T.G. Masaryka, legionářských obrazů, odznaků a pamětních desek). - Oběžníky, zprávy, četnické relace z obcí okresu 1940 až 1941 (172)1941karton66
21521358/ Bezpečnostní opatření k svátku Všech Svatých. - Oběžník z 31. 10. 1941 (1)1941karton66
21531360/ Úprava služebního a platového poměru smluvních zaměstnanců politické správy. Výnos z 31. 10. 1941 (3)1941karton66
21541373/ Pozvání k služební poradě. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 3. 11. 1941 (1)1941karton66
21551382/ Oficielní hostiny a oficielní slavnosti. Oběžník MV z 31. 10. 1941 (1)1941karton66
21561384/ Vybavení hospodářsko-technické služby u politických úřadů motorovými vozidly. Oběžník z 1. 11. 1941 (5)1941karton66
21571385/ Provolání protektorátní vlády nadepsané "Čeští spoluobčané". - Úřední záznam z 5. 11. 1941, plakát s provoláním přiložen (6)1941karton66
21581388/ Použití úředníků služby pastvinářsko-lukařské, rybářské a pro chov drobných hospodářských zvířat. - Oběžník z 1. 11. 1941 (4)1941karton66
21591394/ Poškození brzdové hadice u železničního vagonu v Července. - Četnická relace stanice Litovel z 6. 11. 1941 (7)1941karton66
21601396/ Výzva k veřejným zaměstnancům Protektorátu Čechy a Morava. - Oběžník MV z 4. 11. 1941 (2)1941karton66
21611416/ Převedení zaměstnanců z jiných oborů protektorátní správy pro půdní zkušebny a zemědělské výzkumnictví. Oběžník z 31. 10. 1941 (3)1941karton66
21621418/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní protektorátní správy-resort ministerstva zemědělství. Oběžník z 10. 11. 1941 (8)1941karton66
21631420/ Dohoda mezi Německem a Protektorátem ze dne 4. 10. 1941 o státním majetku a vnitřním státním dluhu býv. Československé republiky. - Oběžník z 6. 11. 1941 (7)1941karton66
21641427/ Dohled na výkon hospodářské kontroly. Oběžník MV z 22. 10. 1941 (3)1941karton66
21651430/ Oznamovací povinnost a schvalování statistických šetření. - Oběžník z 4. 11. 1941 (6)1941karton66
21661435/ Postup při nálezech předmětů tajné povahy. Oběžník MV z 8. 11. 1941 (2)1941karton66
21671437/ Personální změny u ZÚ v Brně. - Oběžník z 8. 11. 1941 (1)1941karton66
21681438/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní správy. - Oběžník z 7. 11. 1941 (1)1941karton66
21691461/ Pátrání po parašutistech. - Oběžník z 7. 11. 1941 (1)1941karton66
21701462/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců státní správy. - Oběžník z 14. 11. 1941, zpráva připojena (11)1941karton66
21711474/ Srážka dvou nákladních vlaků v Července. Četnická relace stanice Litovel z 21. 11. 1941 (3)1941karton66
21721490/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců autonomní protektorátní správy. - Výnos min. sociální a zdravotní správy z 6. 11. 1941 (4)1941karton66
21731492/ Personální změny v ministerstvu zemědělství. - Oběžník z 6. 11. 1941 (3)1941karton66
21741523/ Spolupráce úřadů v cenové a zásobovací službě. - Úřední záznam z 24. 11. 1941 (4)1941karton66
21751525/ Hlášení o radiovém přijímači na četnické stanici v Konici. - Četnická relace stanice Konice z 10. 12. 1941 (1)1941karton66
21761527/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k lóžím svobodných zednářů. - Oběžník z 24. 11. 1941, negativní zpráva (9)1941karton66
21771528/ Převedení administrativních úředníků do resortu ministerstva obchodu. Oběžník z 7. 11. 1941 (2)1941karton66
21781532/ Stanovení návštěvních hodin pro židy u úřadů. Oběžník MV z 25. 11. 1941 (5)1941karton66
21791541/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců protektorátní správy. - Oběžník z 28. 11. 1941 (4)1941karton66
21801553/ Trestní řízení proti Adolfu Škrabalovi, řídícímu učiteli z Nasobůrek, pro nepřístojné chování. - Zpráva OŠV Litovel z 14. 11. 1941 (13)1941karton66
21811564/ Přidělení zdravotních referentů k politickým úřadům jako decernentů. Oběžník z 20. 11. 1941 (1)1941karton66
21821577/ Požadavek, aby přípisy ministerstva zemědělství byly opatřeny také českým zněním. Zpráva z 8. 12. 1941 (1)1941karton66
21831586/ Zákaz prodeje gramofonové desky "Plavé dámy". Oběžník MV z 5. 12. 1941 (2)1941karton66
21841591/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k zednářským lóžím. - Oběžník z 9. 12. 1941 (2)1941karton66
21851596/ Služební příjmy německých protektorátních zaměstnanců. - Výnos z 6. 12. 1941 (1)1941karton66
21861611/ Informační zkoušky kancelářských pomocníků. Oběžník z 6. 12. 1941 (6)1941karton66
21871613/ Zeměpisný a politický přehled okresu ze dne 7. 2. 1941 (49)1941karton66
21881646/ Znalost němčiny u veřejných zaměstnanců protektorátní správy. - Výnos min. sociální a zdravotní zprávy z 16. 12. 1941 (1)1941karton66
21891671/ Kontroly žní obilí. - Výnos MV z 15. 12. 1941 (6)1941karton66
21901672/ Děkovný dopis Českomoravského svazu pro mléko a tuky z 20. 12. 1941 (1)1941karton66
21911688/ Děkovný dopis Ústředí moravských obcí a měst v Brně z 23. 12. 1941 (1)1941karton66
21921689/ Služba o vánočních svátcích - směrnice. Oběžník MV z 23. 12. 1941 (3)1941karton66
21931690/ Rozšiřování nepřátelských letáků v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 23. 11. 1941 (1)1941karton66
524Presidiální protokol1941