Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
219414/ Řízení vyživovací, zaopatřovací a cenové služby. - Výnos z 2. 1. 1942 (1)1942karton67
219521/ Žádost o místo u zdejšího OÚ. - Dopis Radomíra Chrudiny z Litovle z 5. 1. 1942 (4)1942karton67
219631/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Růženy Helekalové z Litovle z 6. 1. 1942 (2)1942karton67
219746/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jaroslava Kopřivy z Litovle z 10. 1. 1942 (2)1942karton67
219875/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jana Maulera z Litovle z 16. 1. 1942 (2)1942karton67
2199107/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Josefa Klose z 25. 1. 1942 (4)1942karton67
2200191/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Otto Kalvody z Olešnice z 15. 2. 1942 (1)1942karton67
2201302/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Jindřicha Voráče z Litovle z 24. 3. 1942 (2)1942karton67
2202344/ Žádost o přijetí do služeb zdejšího OÚ. Dopis Miloše Pavelky z Litovle z 6. 4. 1942 (1)1942karton67
220336/ Personální stav policejního strážního sboru. Oběžník z 6. 1. 1942 (2)1942karton67
220437/ Doplnění počtu obcí, které mají německé úřadování. - Oběžník z 5. 1. 1942 (1)1942karton67
220542/ Nepřítomnost ve službě Rudolfa Oliveria, kancelářského pomocníka z Prahy. - Oběžník z 6. 1. 1942, negativní zpráva (2)1942karton67
220679/ Představení něm. důstojníků vládní a obecní policie na Moravě generálporučíku Riegemu v Brně dne 20. 1. 1942. - Oběžník z 17. 1. 1942 (1)1942karton67
220782/ Plakáty s prohlášením nové protektorátní vlády. - Fonogram ZÚ z 20. 1. 1942, výtisk plakátu připojen (3)1942karton67
220894/ Životopis Josefa Eisenmaiera, majitele papírny v Litovli. - Zpráva z 23. 1. 1942 (2)1942karton67
2209604/ Vyplácení podpory pro rodinu Josefa Mrňky ze Střeně. - Přípis policejního ředitelství v Brně z 8. 6. 1942 (9)1942karton67
2210121/ Odběr časopisu "Bezpečnostní služba" na rok 1942. - Oběžník z 27. 1. 1942 (5)1942karton67
2211123/ Oznámení o nezvěstných osobách. - Oběžník z 27. 1. 1942 (3)1942karton67
2212151/ Zaslání kvalifikačního výkazu a tabulky Josefa Nováčka, policejního agenta z Olomouce. Přípis policejního ředitelství Olomouc z 5. 2. 1942 (1)1942karton67
2213152/ Zaslání kvalifikačního výkazu a tabulky Karla Koláře, policejního strážníka z Olomouce. Přípis policejního ředitelství Olomouc z 5. 2. 1942 (1)1942karton67
2214153/ Pensionování a propuštění zaměstnanců německé státní příslušnosti. Oběžník MV z 3. 2. 1942 (6)1942karton67
2215159/ Kvalifikační zkoušky příslušníků neuniformovaného policejního strážního sboru. - Přípis policejního ředitelství Brno z 5. 2. 1942 (2)1942karton67
2216160/ Předložení kvalifikační tabulky Tomáše Matušky, neuniform. strážníka z Litovle. Zpráva z 11. 2. 1942 (1)1942karton67
2217171/ Poděkování za konání jazykových kursů pro učitelstvo. - Přípis ředitelství reálného gymnasia Litovel z 13. 2. 1942 (1)1942karton67
2218172/ Souhlas s přemístěním četnic. št. strážm. Josefa Klubala z Litovle. Zpráva z 13. 2. 1942 (1)1942karton67
2219762/ Souhlas s přemístěním Rudolfa Čemerky, četnic. vrch. strážm. ze Střelic. Zpráva z 10. 9. 1942 (1)1942karton67
2220878/ Dobrozdání na Vojtěcha Urbánka, velitele četnické stanice ve Hvozdě. Zpráva z 28. 10. 1942 (1)1942karton67
2221174/ Předložení průkazu o státní příslušnosti německými zaměstnanci Protektorátu. Oběžníkz 12. 2. 1942 (4)1942karton67
2222197/ Zatčení Stanislava Korhoně a Ignáce Dostála z Dubčan Gestapem dne 19. 2. 1942. - Četnická relace stanice Cholina z 20. 2. 1942 (2)1942karton67
2223215/ Zaslání kvalifikačních tabulek za r. 1940. Zpráva z 2. 3. 1942 (1)1942karton67
2224216/ Opatření proti rozšiřování závadných letáků a tiskovin. - Oběžník z 24. 2. 1942 (6)1942karton67
2225221/ Vyslýchání příslušníků bývalé politické a státně-policejní služby a příslušníků četnictva služebnami Gestapa. Oběžník MV z 19. 2. 1942 (5)1942karton67
2226225/ Vládní usnesení o jednorázovém mimořádném příspěvku protektorátním a jiným veřejným zaměstnancům. - Oběžník MV z 25. 2. 1942 (2)1942karton67
2227240/ Oslavy 3. výročí Protektorátu Čechy a Morava. Fonogram ZÚ z 7. 3. 1942 (1)1942karton67
2228242/ Zajištění mobilizačních podkladů. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 5. 3. 1942, četnické relace připojeny (73)1942karton67
2229251/ Výcvik úřednických čekatelů německé státní příslušnosti. - Oběžník MV z 6. 3. 1942 (13)1942karton67
2230269/ Určení kvalifikace okresních škol. inspektorů pro rok 1941. - Oběžník zem. škol. rady Brno z 10. 3. 1942 (1)1942karton67
2231273/ Dotace pro telegrafní poplatky a služební známky. - Výnos z 11. 3. 1942 (1)1942karton67
2232274/ Zřízení vojenského cvičiště u Benešova. Oběžník MV z 12. 3. 1942 (4)1942karton67
2233277/ Policejní nařízení o označování židů. - Oběžník MV z 14. 3. 1942 (8)1942karton67
2234283/ Dozor nad českými středními školami. - Oběžník z 12. 3. 1942 (2)1942karton67
2235288/ Refundace stěhovacích výloh okresního hejtmana. - Zpráva z 19. 3. 1942 (3)1942karton67
2236293/ Zvýšení služného Antonínu Buzkovi, respicientu finanční stráže v Litovli. - Výnos zem. finanč. ředitelství v Brně z 2. 3. 1942 (1)1942karton67
2237299/ Přeložení Vojtěcha Andreáše, kancelář. oficianta z Litovle. - Přípis výzkumné stanice zemědělství v Olomouci z 20. 3. 1942 (4)1942karton67
2238389/ Návrh na zápočet aspirantské služby Karla Kozáka a Pavla Veselého z Litovle. Výnos z 16. 4. 1942 (1)1942karton67
2239465/ Přeložení MVDr. Rudolfa Konečného, veterinárního komisaře z Litovle. Výnos z 19. 5. 1942 (2)1942karton67
2240479/ Přeložení Antonína Poláčka, vrch. kanc. oficianta z Litovle. Výnos z 22. 5. 1942 (2)1942karton67
2241543/ Odškodnění výdajů pro Vojtěcha Andreáše, kancelářského oficianta z Litovle. Výnos z 3. 6. 1942 (2)1942karton67
2242559/ Určení Eduarda Jílka, kancelář. pomocníka OÚ, na práci v Německu. Výnos z 10. 6. 1942 (4)1942karton67
2243724/ Náhrada stěhovacích výloh a odlučného okresnímu hejtmanovi Friedrichu Jahnovi. Výnos z 4. 8. 1942 (9)1942karton67
2244806/ Přeložení Vojtěcha Šedivého, zemědělského adjunkta z Litovle. Výnos z 10. 9. 1942 (2) 1942karton67
2245950/ Přeložení Rudolfa Vodičky, kancelářského pomocníka z Litovle. Výnos z 17. 11. 1942 (3)1942karton67
2246958/ Onemocnění Josefa Hrabčíka, vrch. kanc. oficianta OÚ. - Přípis ředitelství zem. ústavů v Olomouci z 3. 12. 1942 (4)1942karton67
2247975/ Přeložení Františka Blaťáka, kancelář. pomocníka z Litovle. Výnos z 30. 11. 1942 (3)1942karton67
2248976/ Přeložení Josefa Příkopy, kancelářského pomocníka u OÚ. - Výnos z 30. 11. 1942 (2)1942karton67
2249981/ Přeložení Václava Rumlera, účetního adjunkta OÚ. - Zpráva z 3. 12. 1942 (2)1942karton67
2250991/ Přeložení Františka Foltýnka, aktuárského adjunkta u OÚ. Výnos z 7. 11. 1942 (2)1942karton67
22511019/ Přeložení Václava Rumlera, účetního adjunkta u OÚ. - Výnos z 5. 12. 1942 (1)1942karton67
22521020/ Přeložení Františka Foltýnka, aktuár. adjunkta u OÚ. - Výnos z 5. 12. 1942 (1)1942karton67
22531059/ Zvýšení platu Rudolfu Vodičkovi, kancel. pomocníku OÚ. - Zpráva z 5. 1. 1943 (1)1942karton67
2254297/ Výkazy uniformované vládní policie. - Oběžník z 21. 2. 1942 (10)1942karton67
2255301/ Zřízení samostatného referátu pro veřejné dodávky a práce v zemi Moravské. Oběžník z 18. 3. 1942 (3)1942karton67
2256312/ Opatření k zamezení demonstrativních pohřbů. Oběžník z 21. 3. 1942 (2)1942karton67
2257321/ Stížnosti na vyšetřovací metody ing. Hrycenka při povinných dodávkách dobytka. Zpráva z 3. 4. 1942 (4)1942karton67
2258323/ Návrh na převod úředníků OÚ do soukromých služeb. - Zpráva z 31. 3. 1942 (1)1942karton67
2259325/ Zaměstnanci vládní policie německé příslušnosti a české státní příslušnosti s německými manželkami. - Oběžník z 30. 3. 1942 (7)1942karton67
2260327/ Seznam veškerých objektů, zařízení a podniků důležitých pro válku. - Výnos z 31. 3. 1942, seznam připojen (2)1942karton67
2261329/ Omezení cestovního styku o velikonočních svátcích. - Oběžník z 31. 3. 1942 (3)1942karton67
2262334/ Užívání jazyků ve styku se služebními místy s agendou vedenou německy. Oběžník z MV z 31. 3. 1942 (3)1942karton67
2263339/ Evidence osobního stavu zaměstnanců veřejné správy. - Oběžník z 3. 4. 1942, zprávy z obcí okresu připojeny (129)1942karton67
2264353/ Označení veřejných budov písmenem "V". Oběžníky MV z 19. 7. 1941 a ZÚ z 11. 4. 1942, četnické relace připojeny (89)1942karton67
2265354/ Nález protiněmeckých letáků v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 12. 4. 1942 (1)1942karton67
2266365/ Inspekční zpráva o oslavě 3. výročí Protektorátu na měšťanské škole v Litovli. Zpráva z 5. 5. 1942 (2)1942karton67
2267367/ Nález protiněmeckých letáků v Litovli. Četnická relace stanice Litovel z 15. 4. 1942 (1)1942karton67
2268370/ Vlajková výzdoba k narozeninám A. Hitlera. Oběžník MV z 14. 4. 1942 (18)1942karton67
2269381/ Zastavení činnosti organizace Vlajka. - Fonogram ZÚ z 18. 4. 1942 (1)1942karton67
2270390/ Šetření papírem. - Oběžník z 21. 4. 1942 (3)1942karton67
2271394/ Evidence dodávek a prací z ciziny. - Oběžník z 21. 4. 1942 (6)1942karton67
2272401/ Požár vagonu nákladního vlaku v Července. Četnická relace stanice Litovel z 27. 4. 1942 (1)1942karton67
2273411/ Rozeslání časopisu "Raumordnung und Raumvorschung". - Oběžník z 24. 4. 1942 (3)1942karton67
2274422/ Příslušnost veřejných zaměstnanců k zednářským lóžím. - Výnos MV z 29. 4. 1942 (44)1942karton67
2275429/ Přesídlení protektorátních zaměstnanců do služebního působiště v Protektorátě. Oběžník z 1. 5. 1942 (9)1942karton67
2276434/ Uniformovaný policejní strážní sbor-doplnění stavu. - Oběžník z 7. 5. 1942 (10)1942karton67
2277436/ Nové rozčlenění presidia ZÚ v Brně. - Oběžník z 7. 5. 1942 (2)1942karton67
2278446/ Hlášení o nálezu podezřelých předmětů. - Oběžník MV z 9. 5. 1942 (3)1942karton67
2279453/ Pochvala udělená policej. strážníkovi Janu Vondrovi z Prahy za zadržení tří francouzských zajatců. - Oběžník z 14. 5. 1942 (2)1942karton67
2280456/ Obsazení místa v účetní službě u obce Bystřice, okr. Benešov. - Oběžník z 14. 5. 1942 (1)1942karton67
2281458/ Přeložení Petra Plachty, úředníka města Brna. Oběžník z 13. 5. 1942 (1)1942karton67
2282470/ Jízdní průkazy protektorátních zaměstnanců (cestovní styk o svatodušních svátcích). Oběžník MV z 21. 5. 1942 (1)1942karton67
2283473/ Pátrání po uprchlých válečných zajatcích. Úřední záznam z 23. 5. 1942 (2)1942karton67
2284484/ Udělení dovolené k jarním pracím Pavlu Doleželovi, účetnímu adjunktu z Brna. Výnos z 23. 5. 1942 (2)1942karton67
2285487/ Nález ručního granátu v Litovli. - Četnická relace stanice Litovel z 28. 5. 1942 (1)1942karton67
2286511/ Střežení důležitých objektů četnictvem a vládní policií. - Oběžník MV z 26. 5. 1942 (3)1942karton67
2287512/ Zastavení pátrání po Ladislavu Staňkovi z Velkého Meziříčí. - Oběžník z 29. 5. 1942 (4)1942karton67
2288516/ Poskytování záloh protektorátním zaměstnancům na opatření paliva pro zimní období 1942-1943. - Oběžník z 30. 5. 1942 (2)1942karton67
2289541/ Záloha k nákupu paliva na zimní období 1942-1943. - Oběžník z 4. 6. 1942 (19)1942karton67
2290544/ Příspěvek na úřední uniformu úředníků vládní policejní služby. - Oběžník z 2. 6. 1942 (1)1942karton67
2291556/ Převedení dvou býv. automobilních důstojníků do personálního stavu pořádkové služby. Oběžník z 10. 6. 1942 (1)1942karton67
2292623/ Obsazení služebních míst v kategorii úředníků vyšší strážní služby neuniformované policie. - Oběžník z 2. 6. 1942 (1)1942karton67
2293634/ Dohled nad výkonem služby uniformované policie v Protektorátě. - Oběžník z 4. 7. 1942 (10)1942karton67
2294643/ Rozšiřování letáků ve formě tiskovin zasílaných poštou (proklamace Moravské nacionální strany v Brně). - Četnická relace stanice Bílá Lhota z 13. 7. 1942 (17)1942karton67
2295644/ Potrestání št. strážmistra Josefa Kubína z Terezína uvržením do koncentračního tábora. Oběžník z 9. 7. 1942 (1)1942karton67
2296659/ Zadržení dvou francouzských válečných zajatců ve Vilémově. - Četnická relace stanice Vilémov z 7. 7. 1942 (1)1942karton67
2297660/ Suspense a výplata služebních platů zatčeným veřejným zaměstnancům protektorátní správy. - Oběžník MV z 20. 7. 1942 (59)1942karton67
2298665/ Zadržení pokusného balonu v Cholině. - Četnická relace stanice Cholina z 25. 7. 1942 (3)1942karton67
2299675/ Umisťování bývalých zaměstnanců vojenské správy a délesloužících v soukromých službách. - Oběžník z 20. 7. 1942 (18)1942karton67
2300677/ Dosazení inspektorů neuniformované protektorátní policie. - Oběžník z 28. 7. 1942 (3)1942karton67
2301682/ Účast revidentů Českomoravského svazu pro obilí na jazykových kursech pořádaných OÚ. Oběžník MV z 27. 7. 1942 (2)1942karton67
2302684/ Upozornění na nepřátelské balony se zápalnými náložemi. - Přípis Oberlandrata Olomouc z 30. 7. 1942 (1)1942karton67
2303685/ Pátrání po vozidle WH-284612. - Fonogram četnického oddělení Olomouc z 23. 7. 1942 (1)1942karton67
2304687/ Nález balonu v Dětřichově. - Četnická relace stanice Dětřichov z 30. 7. 1942 (1)1942karton67
2305688/ Zostření bezpečnostních opatření při leteckých náletech. - Přípis OÚ Olomouc z 30. 7. 1942 (3)1942karton67
2306691/ Pátrání po zajatých britských důstojnících. Oběžník z 2. 8. 1942 (1)1942karton67
2307697/ Telefonní přípoje úřadů. - Oběžník říšského protektora z 28. 7. 1942 (2)1942karton67
2308703/ Předkládání právních předpisů a správních nařízení říšskému protektorovi a vrchním zemským radům. - Oběžník MV z 4. 8. 1942 (3)1942karton67
2309705/ Převedení Františka Procházky z Prahy do politické správní služby na Moravě. Výnos z 4. 8. 1942 (1)1942karton67
2310709/ Jazykové zkoušky z němčiny. - Oběžník MV z 1. 8. 1942 (2)1942karton67
2311710/ Seznam zaměstnanců žádajících o zálohu na příděl brambor na zás. období 1942-1943. Zpráva z 16. 9. 1942 (6)1942karton67
2312713/ Nález balonu (Störballon) v Hrochově. - Četnická relace stanice Jednov z 14. 8. 1942 (2)1942karton67
2313718/ Nález nepřátelského rušícího (Störballon) balonu v Řimicích. - Četnická relace stanice Bílá Lhota z 15. 8. 1942 (1)1942karton67
2314719/ Nález balonu v Březsku-Michnově. - Četnická relace stanice Konice z 15. 8. 1942 (1)1942karton67
2315725/ Instrukce o hlášení nálezů balonů. - Přípis Gestapa Olomouc z 22. 8. 1942 (2) 1942karton67
2316727/ Instrukce o hlášení výskytu balonů. - Úřední záznam z 25. 8. 1942 (1)1942karton67
2317728/ Opatření v telefonním styku německých úřadů. Výnos říšského protektora z 13. 8. 1942 (1)1942karton67
2318732/ Zřízení tzv. komisařů pro šetření (úsporu) v oblasti působnosti MV. Oběžník z 18. 8. 1942 (1)1942karton67
2319735/ Zdravení zaměstnanců veřejné správy. - Oběžník z 25. 8. 1942 (3)1942karton67
2320739/ Bezpečnostní opatření na objektech a zařízeních železniční a poštovní správy. - Oběžník MV z 16. 4. 1941 a četnické relace (59)1942karton67
2321766/ Ustanovení stálého zástupce generálního inspektora správy v úřadě říšského protektora. Oběžník z 4. 9. 1942 (1)1942karton67
2322767/ Nová organizace protektorátní kriminální služby. - Oběžník z 4. 9. 1942 (8)1942karton67
2323784/ Zaslání dotazníků zaměstnancům finanční stráže. - Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z 17. 9. 1942 (2)1942karton67
2324793/ Směrnice o nošení služební šavle pro příslušníky uniformované vládní policie. Oběžník z 19. 9. 1942 (5)1942karton67
2325815/ Ubytování policie. - Oběžník z 24. 9. 1942 (1)1942karton67
2326821/ Předložení matričních dokladů Leopolda Leibnera, přísl. finanční stráže v Litovli. Výnos z 26. 9. 1942 (1)1942karton67
2327829/ Upozornění na nařízení týkající se práv příslušníků branné moci ve správním řízení. Oběžník z 2. 10. 1942 (1)1942karton67
2328834/ Pracovní plány okresních úřadů (doplnění týkající se stavební policie). Výnos MV z 5. 10. 1942 (12)1942karton67
2329879/ Zákaz odchodu ze služby u protektorátních zaměstnanců. - Oběžník MV z 23. 10. 1942 (1)1942karton67
2330899/ Pověření okresního hejtmana vedením správy OÚ v Prostějově. - Výnos z 30. 10. 1942 (2)1942karton67
2331912/ Zatčení Františka Laštůvky z Myslechovic. Četnická relace stanice Cholina z 7. 11. 1942 (1)1942karton67
2332937/ Vyloučení firmy F. Brázdilová & Co. z veřejných dodávek. - Oběžník z 13. 11. 1942 (1)1942karton67
2333945/ Výplata penzí internovaným osobám, jejichž rodinní příslušníci se nacházejí v nepřátelském území. - Oběžník MV z 19. 11. 1942 (1)1942karton67
2334959/ Osvobození určitých obecních domů od domovní daně. - Přípis Moravského ústředí měst, obcí a okresů z 18. 11. 1942 (2)1942karton67
2335972/ Zakoupení psacího stroje. - Zpráva z 9. 10. 1942 (8)1942karton67
23361000/ Trestní agenda vyživovací, zásobovací a cenové služby. - Oběžník z 30. 11. 1942, zprávy z kontrol pěstitelů obilovin v okresu přiloženy (174)1942karton67
23371013/ Hlášení nástupu služby u zaměstnanců vyživovací agendy. - Oběžník z 10. 12. 1942 (1)1942karton67
23381014/ Nedovolená peněžní sbírka a rozšiřování plakátu organizací "Vlajka". Oběžník z 9. 12. 1942 (4)1942karton67
23391015/ Nouzové přistání německého letadla u obce Želechovice. - Úřední záznam z 12. 12. 1942 (1)1942karton67
23401017/ Potravinové dávky pro vládní vojsko.- Výnos generálního inspektorátu vládních vojsk z 10. 12. 1942 (5)1942karton67
23411023/ Kontrola poštovních a železničních zásilek. Oběžník MV z 14. 12. 1942 (1)1942karton67
23421031/ Rozpuštění bývalé české pravoslavné eparchie (výplata odpočivných a zaopatřovacích požitků). - Výnos z 14. 12. 1942 (1)1942karton67
23431034/ Směrnice pro stíhání a trestání nepořádků v dodávkách mléka. - Oběžník z 16. 12. 1942 (1)1942karton67
23441040/ Úprava služby mezi vánočními svátky a Novým rokem. - Oběžník MV z 19. 12. 1942 (1) 1942karton67
23451044/ Hlášení nástupu služby zaměstnanců vyživovací kontrolní agendy. Oběžník z 21. 12. 1942 (1)1942karton67
23461052/ Nedostatky při provádění výnosu ministerstva zemědělství. - Oběžník z 24. 12. 1942 (1)1942karton67
525Presidiální protokol1942