Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
24162/ Přeložení Aloise Kollera, vrch. respicienta finanční stráže. - Výnos zem. finanč. ředitelství Brno z 25. 1. 1944 (2)1944karton68
241728/ Přeložení Jiřího Kodýtka, aktuárského adjunkta OÚ. Výnos z 13. 1. 1944 (2)1944karton68
241833/ Přeložení Bohuslava Budíka, zemědělského sekretáře OÚ. Výnos z 19. 1. 1944 (2)1944karton68
241986/ Přeložení Antonína Klajna, vrch. aktuár. sekretáře OÚ. - Výnos z 25. 5. 1944 (2)1944karton68
242091/ Přeložení Františka Šmídy, vrch. kancelářského oficianta v Litovli. Výnos z 17. 5. 1944 (3)1944karton68
2421104/ Přeložení Jana Havlíčka, vrch. kancelář. oficianta z Litovle. Výnos z 17. 5. 1944 (4)1944karton68
2422120/ Převedení Aloise Kolečky, kancelářského oficianta OÚ, k uniformované protektorátní policii. - Výnos z 2. 5. 1944 (5)1944karton68
2423124/ Přeložení Aloise Mynaříka, kancelářského oficiála OÚ. - Výnos z 9. 6. 1944 (3)1944karton68
2424125/ Přeložení Jana Marka, kancelářského adjunkta v Litovli. - Výnos z 4. 7. 1944 (3)1944karton68
2425164/ Přeložení Karla Klíče, vrch. kancelář. oficianta OÚ. - Výnos z 4. 7. 1944 (2)1944karton68
242622/ Vyrovnání počtu orgánů vyživovací kontrolní služby u okresních úřadů. Oběžník z 13. 1. 1944 (2)1944karton68
242736/ Kontroly obchodníků s dobytkem. - Oběžník min. zemědělství a lesního hospodářství z 28. 8. 1944 (1)1944karton68
242852/ Zvýšení výdajů na reprezentaci okresního hejtmana. - Výnos z 7. 2. 1944 (1)1944karton68
242959/ Závady při zvláštních kontrolách na obecních úřadech v Pateříně a Loučce. Výnos z 10. 2. 1944 (6)1944karton68
243063/ Osobní bezpečnost členů protektorátní vlády mimo policejní obvod Praha. - Výnos velitele neuniformované protektorátní policie z 1. 2. 1944 (8)1944karton68
243165/ Povýšení Aloise Pupíka, vrch. kancelář. oficianta u OÚ v Prostějově. - Přípis OÚ Prostějov z 24. 2. 1944 (3)1944karton68
243266/ Anonymní stížnost prostějovských Němců na přehmaty v kontrolách potravin a dodávek. Výnos z 3. 2. 1944 (3)1944karton68
243371/ Rozdělení povinných dodávek. - Výnos z 7. 3. 1944 (2)1944karton68
243481/ Prodloužení zdravotní dovolené Aloisu Seidenbergerovi z Palonína. Zpráva z 12. 4. 1944 (3)1944karton68
2435190/ Posudek na Miroslava Hoffmanna z Konice. Zpráva z 30. 8. 1944 (4)1944karton68
243682/ Zvláštní příděl potravinových lístků orgánům provádějícím hospodářskou kontrolu. Oběžník z 21. 3. 1944 (1)1944karton68
243788/ Kontrola sadby raných brambor. - Oběžník z 17. 6. 1944 (2)1944karton68
2438103/ Zaměstnání zaměstnanců, proti nimž je zavedeno disciplinární řízení. Oběžník MV z 6. 4. 1944 (6)1944karton68
2439107/ Dodávky jatečného skotu a olejnin. Oběžník z 21. 4. 1944 (2)1944karton68
2440108/ Evidence obchodníků s dobytkem. - Oběžník z 21. 4. 1944, seznam připojen (3)1944karton68
2441109/ Povinnost hlášení o cestách mimo okres. Oběžník z 21. 4. 1944 (1)1944karton68
2442114/ Zaměstnání bývalých vojenských gážistů a délesloužících bývalé čsl. armády. Oběžník z 27. 4. 1944 (2)1944karton68
2443118/ Přehledy o obsazených místech ve státní správě. - Oběžník MV z 15. 5. 1944 (4)1944karton68
2444134/ Trestní opatření proti vývozu a prodeji koz do území Generálního Gouvernementu. - Oběžník nejvyššího úřadu cenového z 30. 5. 1944 (1)1944karton68
2445137/ Kontrola sčítání ploch kultur a osevu 1944. Oběžník MV z 26. 5. 1944, sčítací protokoly z jednotlivých obcí přiloženy (35)1944karton68
2446141/ Urychlené rozdělování tištěných a telefonicky sdělených výnosů a vyhlášek obcím. Oběžník z 10. 6. 1944 (25)1944karton68
2447149/ Okresní přehled o rozdělení a dodávkách mléka, dobytka a olejnin. - Oběžník min. zemědělství a lesnictví z 1. 6. 1944 (2)1944karton68
2448152/ Kontrola vyřazených chovných býků. - Oběžník z 14. 6. 1944 (1)1944karton68
2449159/ Soustředění řeznických a uzenářských závodů. Oběžník z 19. 4. 1944 (23)1944karton68
2450167/ Personální změny v ZÚ. - Oběžník z 6. 7. 1944 (1)1944karton68
2451173/ Zprávy o činnosti stálých revizních skupin vyživovací, zásobovací a cenové dozorčí služby. - Oběžník z 17. 7. 1944 (1)1944karton68
2452175/ Kontrola uskladnění žitného chleba a kontrola povinného skladování moučných výrobků pekárnami i jednotlivými obchodníky. - Oběžník MV z 19. 7. 1944 (2)1944karton68
2453176/ Výzva zaměstnancům státní správy, aby se zdržovali návštěv hostinců a vináren. Oběžník z 14. 7. 1944 (1)1944karton68
2454181/ Předkládání zpráv o kontrolách jakosti mléka. Oběžník z 6. 9. 1944 (5)1944karton68
2455183/ Pracovní nasazení orgánů zásobovací kontrolní služby. - Oběžník min. pro hospodářství a práci z 21. 8. 1944 (1)1944karton68
2456186/ Zajištění personálních písemností před zničením při leteckých náletech. Oběžník MV z 20. 7. 1944 (2)1944karton68
2457187/ Komisionelní kontrola telefonního vedení na Litovelsku. - Úřední záznam z 9. 8. 1944 (1)1944karton68
2458188/ Dodávkové kontingenty krmného obilí ze žní r. 1944. - Výnos min. zemědělství a lesnictví, z 7. 8. 1944 (1)1944karton68
2459189/ Povinná dodávka sena za r. 1944. - Výnos min. zemědělství a lesnictví z 7. 8. 1944 (1)1944karton68
2460193/ Souhlas s přeložením Jaroslava Hrubčíka, četnic. strážmistra z Kladek. Zpráva z 28. 8. 1944 (2)1944karton68
2461195/ Nové obsazení OÚ v Plzni a v Prostějově. Výnos z 7. 10. 1944 (1)1944karton68
2462196/ Odhad dodávek chlebového obilí v r. 1944. Výnos min. zemědělství a lesnictví z 25. 8. 1944 (1)1944karton68
2463200/ Zostření kontroly nad dodávkami máku. Oběžník z 27. 10. 1944 (1)1944karton68
2464205/ Výkon služby cenových kontrolních orgánů. Oběžník z 13. 9. 1944 (2)1944karton68
2465208/ Trestní sankce proti rolníkům pro neplnění dodávek brambor ze sklizně v r. 1943. Oběžník min. zemědělství a lesnictví z 16. 9. 1944 (1)1944karton68
2466219/ Požadavky veřejné správy na nové pracovní síly. - Výnos z 6. 10. 1944 (2)1944karton68
2467245/ Kontrola řezníků. - Oběžník min. zemědělství a lesnictví z 4. 11. 1944 (1)1944karton68
2468246/ Povinné dodávky zemědělských plodin od zemědělců s malým výměrem půdy. - Výnos min. zemědělství a lesnictví z 2. 11. 1944 (2)1944karton68
2469247/ Směrnice o vzdalování se okresního hejtmana z místa úřadu. - Výnos z 1. 11. 1944 (1)1944karton68
2470261/ Příděl kožených bot pro orgány cenové dohlížecí služby. - Oběžník z 24. 11. 1944 (3)1944karton68
2471272/ Udělení finanční podpory zaměstnancům OÚ. Výnos z 23. 12. 1944 (2)1944karton68
2472293/ Rozvržení povinné dodávky slámy v r. 1944. Výnos min. zemědělství a lesnictví z 29. 9. 1944 (2)1944karton68
527Presidiální protokol1944
556Index k presidiálnímu protokolu1944