Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Šternberk - Presidiální spisy 1899-1918
B. Presidiální spisy

182/ K. Kovář, vrchní berní úředních ve Šternberku, pensionování. - Výnos z 2.3., služební spisy (8)1899karton1
2120/ Policejní opatření k 1.5. - Oběžník z 29.3., relace četn. stanic (20)1899karton1
3148/ Hlášení o množství vyřízených spisů v r. 1898. - Zpráva z 24.4. (4)1899karton1
4168/ Průběh 1. května 1899. - Relace četnických stanic, zpráva z 1.5. (23)1899karton1
5182/ Šetření o osobách, podezřelých z anarchistické činnosti. - Relace četn. stanic, zpráva z 13.6. (48)1899karton1
6194/ Hlášení o politických organizacích, které nejsou evidovány v rámci zákona o spolcích. - Zpráva z 14.6. (3)1899karton1
7196/ J. Korger, z Jívové odsouzen pro napadení čet. strážmistra. - Zpráva z 14.6. (1)1899karton1
8199/ Hlášení o průběhu schůzí Německé národní jednoty (Deutsch-nationaler Verein) v Dvorcích, Budišově, Ondrášově a v M. Libavé. - Zpráva z 8.5. (14)1899karton1
9203/ Svolání výboru Německé národní strany (Deutsche Volkspartei Mährens) pro přípravu voleb do říšské rady. - Oběžníky z 28.6. (14)1899karton1
10218/ Konfiskace 20. č. listu Deutsches Volksblatt z 20.5. - Výnos stát. zástup. z 25.5. (8)1899karton1
11227/ Národnostní třenice na nádraží v Bohuňovicích. - Relace četn. stanice ve Štěpánově a náčelníka železn. stanice ve Šternberku z 30.5. (2)1899karton1
12228/ Oběžník okres. hejtmana k zajištění účasti úřednictva na "božítělové slavnosti". (1)1899karton1
13255/ Povolení kulturní a tělovýchovné slavnosti v Žerotíně dne 18.6., pořádané Rolnicko-čtenářskou besedou v Žerotíně ve prospěch Matice školské a Družstva Národního domu ve Šternberku, připojeno ohlášení slavnosti s programem. - Výnos OÚ z 12.6. (4)1899karton1
14257/ Změny v obsazení berních úřadů v Dvorcích a v M. Libavé, přípisy a personální spisy z 21.4. - 24.6. (24)1899karton1
15266/ Zamítnutí žádosti spolku Sternberger Turnverein konat "Slavnost slunovratu" (Sonnwendfeier) - Výnos z 28.7. (22)1899karton1
16273/ Stávka hutních dělníků v železárnách ve Štěpánově 19.6. - Relace četn. stanice z 20.6. (1)1899karton1
17276/ Zákaz shromáždění sociálních demokratů v Dvorcích. - Výnos OÚ z 22.6. (2)1899karton1
18284/ Zákaz shromáždění sociálních demokratů ve Šternberku. - Výnos OÚ z 25.6. (2)1899karton1
19293/ Čtvrtletní hlášení o shromážděních a schůzích. - Zpráva 2.7. (6)1899karton1
20301/ Relace o schůzi Německé národní strany (Deutsche Volkspartei Mährens) v Dvorcích z 21.6. (4)1899karton1
21303/ Stávka v textilce Heeg-Friedmann ve Šternberku 6.7. - 2.9. - Relace o průběhu stávky, protokol jednání mezi zástupci dělníků a firmy z 2.9. (28)1899karton1
22307/ Zpráva upřesňující informaci listů Deutsches Volksblatt a Ostdeutsche Rundschau, redakcím k zveřejnění. - Výnos OÚ z 10.7. (8)1899karton1
23308/ Policejní opatření k šíření letáků sociálními demokraty. - Oběžník z 21.7., hlášení četn. stanic (25)1899karton1
24309/ Hlášení o úpravě veřejných nápisů v důsledku jazykových nařízení. - Zpráva z 19.7. (2)1899karton1
25322/ Sledování činnosti spolku Deutsch-nationaler Verein für Österreich; posudky na významné členy. - Zpráva k ředitelství tabákové režie ve Vídni z 4.10. (6)1899karton1
26332/ Udání na F. Hanusche za protistátní výroky, šetření. - Zpráva z 24.7. (3)1899karton1
27335/ Zamítnutí ohlášené přednášky J. Pavlíka z Olomouce. - Výnos z 27.7. (5)1899karton1
28353/ Hlášení o projevech nesouhlasu s jazykovými nařízeními. - Zpráva z 28.9., připojena rezoluce městské rady ve Šternberku z 9.8. (16)1899karton1
29387/ Policejní opatření po zrušení jazykových nařízení. - Oběžník z 17.10., připojena týdenní hlášení četn. stanic do 28.12. (158)1899karton1
30392/ Sraz Svazu Němců severní Moravy (Bund der Deutschen Nordmährens) ve Šternberku, který se bude konat 10.9. - Zpráva s ohlášením srazu z 5.9. (2)1899karton1
31393/ Hlášení o průběhu oslav narozenin panovníka. - Zpráva z 18.8. (10)1899karton1
32398/ Hlášení o stavu sociálních a humanitních zařízení ve Šternberku, Moravském Berouně, Dvorcích a Městě Libavé. - Zpráva z 9.9. (8)1899karton1
33400/ Vizitace četn. stanic šternberského okresu. - Relace četn. velitelství z 10.9. (4)1899karton1
34402/ Šetření o brancích ohledně účasti v dělnickém hnutí; hlášení z obcí. - Zpráva o výsledku šetření z 13.9. (84)1899karton1
35418/ Změny v personálním obsazení četn. stanic v Městě Libavé a Budišově. Výnos z 30.9. (8)1899karton1
36421/ Čtvrtletní hlášení o shromážděních a schůzích. - Zpráva z 1.10. (4)1899karton1
37423/ Hlášení o přednášce redaktora F. Steina z Aše ve Šternberku. - Zpráva z 4.10. (4)1899karton1
38429/ Hlášení o přípravách konference zástupců textilních dělníků Moravy ve Šternberku. - Zpráva z 6.10. (2)1899karton1
39431/ Čtvrtletní hlášení o stávkách. - Zpráva z 8.10. (2)1899karton1
40433/ Sledování spolku německých tovaryšů v Moravském Berouně (Deutscher Gehilfenverein). - Zpráva z 9.10. (3)1899karton1
41434/ Nepokoje v továrně na výrobu hedvábného zboží F. Spannraft v Dvorcích. Relace čet. stanice Dvorce z 9.10. (1)1899karton1
42436/ Hlášení o přípravách na konferenci zástupců textil. dělníků 15. a 16.10. - Zpráva z 9.10. (2)1899karton1
43441/ Sledování činnosti sociálních demokratů a spolku Freiheit ve Šternberku. - Zpráva z 15.10. (7)1899karton1
44450/ Anonymní pohrůžka stávkou v továrně Heeg-Friedmann. - Zpráva z 17.10. (3)1899karton1
45451/ Průběh konference zástupců textilních dělníků Moravy konané 15. a 16.10. ve Šternberku. - Zpráva z 17.10. (2)1899karton1
46454/ Zákaz všech politických akcí v souvislosti s anglo-burskou válkou. - Oběžník z 22.10. (3)1899karton1
47480/ Zpráva o přípravách na konferenci delegátů sociálně demokratické organizace na Moravě, která se má konat ve Šternberku 13.11. - Zpráva z 2.11. (7)1899karton1
48487/ Schůze Českého politického spolku ve Štěpánově dne 5.11., policejní opatření. Relace četn. stanice, zpráva z 6.11. (24)1899karton1
49537/ Úpadek firmy Fuks v Moravském Berouně. Výnos četnické stanici v Moravském Berouně o denních hlášeních z 14.12. (1)1899karton1
5077/ Protokol předání úřadu okres. hejtmana z 25.2. Předávající J. rytíž z Pfefferkornu, přejímající R. Klein z Wisenbergu (6)1901karton2
51311/ Příjem "výchozného" a hospodaření peněžní hotovostí. - Oběžník z 4.8. (4)1902karton2
52336/ Obsazení některých podúřednických míst. - Služební předpisy z 15.8. (14)1902karton2
53222/ Volby do říšské rady. - Zpráva o voličích z 9.12. (14)1908karton2
54150/ J. Prachař, nadučitel v Uničově, jmenování ředitelem školy. - Výnos presidia zem. školní rady z 12.9. (10)1912karton2
557/ A. Popp, zřízenec při okresním hejtmanství, zvýšení služného. - Výnos OÚ z 3.1. (2)1914karton2
568/ D. Preiss ze Šternberka, přijetí do politické správy jako právník. - Výnos z 3.1. (3)1914karton2
579/ J. Hörandl, čet. strážmistr ve Šternberku, přeložení do Nové Hradečné. - Výnos velitelství četnictva v Olomouci z 3.1. (1)1914karton2
5812/ J. Poč, velitel četn. a F. Mück, strážmistr ve Šternberku. - Služební posudky z 11.1. (2)1914karton2
5914/ Zamítnutí žádosti městské rady v Uničově o umístění voj. posádky. - Výnos z 13.1. (2)1914karton2
6020/ E. Kuhn, ředitel měšť. školy ve Šternberku, jmenování škol. inspektorem. - Výnos presidia zem. škol. rady z 20.1. (1)1914karton2
6130/ Hlášení o akcích ve prospěch nezaměstnaných. - Zpráva z 24.1. (68) 1914karton2
6231/ F. Philippi, nadučitel v Huzové, jmenování ředitelem školy. - Výnos presidia zem. škol. rady z 24.1. (8) 1914karton2
6334/ K. Bendel z Jívové, O. Fritscher z Húzové, J. Babička z Dol. Dlouhé Loučky, A. Tugendlieb ze Štěpánova, J. Leidolf z Uničova, přijetí do služeb četnictva. - Výnos velitelství četnictva v Olomouci z 31.1. (1)1914karton2
6435/ W. David, jmenování velitelem četn. ve Štěpánově. - Výnos velitelství četnictva v Olomouci z 31.1. (1)1914karton2
6546/ J. Schlemmer, vrchní úředník městského úřadu ve Šternberku v.v., vyznamenání za zásluhy. Připojen životopis. - Výnos z 16.2. (10)1914karton2
6658/ Stížnost OÚ na nedostatky osobní železniční přepravy Olomouc-Šternberk. Zpráva pro ředitelství drah v Olomouci z 2.3. (2)1914karton2
6762/ J. Bräner, jmenování ředitelem odborné tkalcovské školy ve Šternberku. - Výnos presidia zem. škol. rady z 7.3. (1)1914karton2
6869/ F. Roller, zaměstnanec železáren ve Štěpánově, vyznamenání k 40 rokům trvání zaměstnání. - Návrh z 7.4. (6)1914karton2
6973/ Dr. F. Krajtl, koncipista, služební postup. - Výnos z 1.4. (2)1914karton2
7075/ Dr. A. Gayer, okresní lékař, služební postup. - Výnos z 1.4. (2)1914karton2
7176/ F. Berger, tajemník okres. hejtmanství, služební postup. - Výnos z 2.4. (3)1914karton2
7277/ F. Stříž, úředník okres. hejtmanství, služební postup. - Výnos z 2.4. (3)1914karton2
7379/ F. Kunc, okres. zvěrolékař, služ. postup. - Výnos z 2.4. (3)1914karton2
7483/ L. Gola z lesní správy v Ondrášově, jmenování do okresní lesní správy. - Výnos z 27.4. (2)1914karton2
7586/ Návrhy na vyznamenání na 25 roků činnosti v hasičském sboru v Křivé, Benkově, Hor. Loděnici, Hor. Dlouhé Loučce, Uničově a Medlově. - Návrhy obcí, výnos OÚ z 27.4. (48)1914karton2
7687/ Schválení výpomocné kanc. síly po dobu nemoci okres. tajemníka. - Výnos z 8.4. (10)1914karton2
7796/ Oběžník okres. hejtmana k účasti úřednictva na "vzkříšení" z 10.4. (1)1914karton2
7899/ A. Fink z Huzové, urážka c.k. úřadu, trestní spis z 14.4. (32)1914karton2
79105/ Opatření k 1.5., zajištění stálé telegrafní služby. - Oběžník z 30.4., připojeny některé spisy, týkající se 1.5.1910, 1911, 1912, 1913 (24) 1914karton2
80130/ J. Bielig, nadučitel v Městě Libavé, jmenování ředitelem školy. - Výnos zem. škol. rady z 13.5. (6)1914karton2
81154/ J. Jurka, návrh na povýšení na velitele četn. stanice ve Šternberku. - Výnos velitelství četnictva v Olomouci z 11.6. (1)1914karton3
82155/ Oběžník okres. hejtmana k zajištění účasti na "božítělové slavnosti" z 5.7. (1)1914karton3
83164/ Otevření hostince Na střelnici (Národního domu) ve Šternberku dne 5.7., ohlášení veřejné schůze Národní jednoty, ohlášení protestní manifestace německých spolků, policejní opatření. - Zprávy, připojen leták "Protest-Versamlung". (26)1914karton3
84174/ Atentát na následníka trůnu, telefonát místodržitelského presidia z 28.6. 1914karton3
85176/ Oběžník okres. hejtmana k smutečním obřadům za následníka trůnu z 3.7., smuteční projevy. (14)1914karton3
86178/ Přiznání odškodnění L. Golovi z okres. lesní správy za užívání bytu k úředním účelům. - Výnos z 30.6. (2)1914karton3
87179/ Vyhlášení státního smutku za následníka trůnu. - Oběžník z 2.7. (2)1914karton3
88188/ Konfiskace 47. č. časopisu "Deutsches Volksblatt". - Oběžník z 8.7. (9)1914karton3
89189/ Schválení výpomocné síly pro okresní hejtmanství. - Výnos z 21.7. (3)1914karton3
90193/ Soustředění četnictva v Brně, příkaz k vyslání šesti příslušníků. - Výnos velitelství četn. v Olomouci z 18.7. (1)1914karton3
91200/ Opatření v zásobování obyvatelstva pro případ mobilizace. - Oběžník z 20.7. (4)1914karton3
92209/ Služební a osobní spisy zaměstnanců okres. hejtmanství, na něž se vztahuje mobilizace. - Spisy z 24.7. - 21.10. (20)1914karton3
93211/ Sledování činnosti cizinců a podezřelých osob. - Oběžník z 24.7., zpráva. (10)1914karton3
94214/ Vyhlášení mobilizace dnem 28.7. - Oběžník z 26.7. (1)1914karton3
95232/ Zajištění srbských státních příslušníků. - Oběžník z 29.7., zprávy obcí. (10)1914karton3
96233/ Zavedení noční telefonní a telegrafní pohotovosti ve Šternberku. - Výnos OÚ z 29.7. (1)1914karton3
97259/ Projevy loyality obyvatelstva. - Zpráva z 1.8. (1) 1914karton3
98261/ E. Reimer ze Šternberka, žádost o odvod na frontu jako dobrovolník z 2.8. (5)1914karton3
99272/ Zřízení dohlédacího úřadu na vystěhovalecké záležitosti v Olomouci. - Oběžník z 2.8. (1)1914karton3
100277/ Sledování vkladů a výplat ve spořitelnách. - Oběžník z 2.8., zprávy spořitelny ve Šternberku. (10)1914karton3
Další