Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Šternberk - Presidiální spisy 1899-1918
C. Mobilizační spisy

1291/ E. Valniček, A. Pust, M. J. Igel, F. Golda, L. Degen, S. Ellinger, F. Tutsch, O. Gleim, F. Haška, K. Lauscher, lékaři. - Návrh na zproštění voj. služby z 9.1. (4)1916karton5
1304/ Zajištění ostnatého drátu. - Oběžník z 2.1., soupisy a výkazy. (121)1916karton5
1315/ Obsluha parních a motorových pluhů, zproštění voj. služby. - Oběžník z 5.1., rozdělovník na vědomí. (3)1916karton5
13214/ K. Gabriel, učitel v Mutkově, zproštění voj. služby. - Výnos z 11.1. (3)1916karton5
13317/ Soupis osob, povinných voj. službou, roč. 1865-1872. - Zprávy obcí z 14.1. (5)1916karton5
13423/ Zavedení předvojenského výcviku ve školách a některých spolcích. - Oběžník z 20.1. (2)1916karton5
13529/ Lékaři (jako v č. 1) - zproštění voj. služby. - Výnos z 21.1. (4)1916karton5
13633/ Směrnice pro soupis objektů s měděnou krytinou. - Oběžník z 27.1. (2)1916karton5
13735/ Odvod branců roč. 1868-1869. - Oběžník z 27.1. (4)1916karton5
13838/ Rozšíření voj. povinnosti na osoby ve stáří 55 roků včetně. - Oběžník z 27.1. (1)1916karton5
13942/ Dodatečné roztřídění osob z politické správy pro voj. službu, soupisy. - Zpráva z 2.1. (112)1916karton5
14046/ Zjištění zásob slámy pro voj. dodávky. - Zprávy obcí z 21.1. (11)1916karton5
14157/ N. Hütter, správce městských jatek ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 10.2. (1)1916karton5
14262/ J. Krill, pohodný ve Šternberku, návrh na zproštění voj. služby z 14.2. (1)1916karton5
14363/ J. Berger, profesor ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 14.2. (2)1916karton5
14481/ J. Dreiseidler, A. Blaschke z městského úřadu ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 26.2. (3)1916karton5
14582/ Výkaz počtu řemeslníků a dělníků některých odvětví ve věku od 17 do 55 roků. - Zprávy obcí z 1.3. (84)1916karton5
14694/ Hlášení nákladů, spojených s předvojenskou výchovou mládeže. - Zprávy obcí z 15.3. (20)1916karton5
147107/ H. Klement, učitel v Oskavě, zproštění voj. služby. - Výnos z 22.3. (2)1916karton5
148108/ F. Biehal, odb. učitel v Uničově, zproštění voj. služby. - Výnos z 27.3. (2)1916karton5
149116/ Seznam firem, jímž byly svěřeny válečné zakázky. - Oběžník z 1.4. (106)1916karton6
150129/ Soupis motorových vozidel. - Zpráva z 10.4. (3)1916karton6
151130/ Soupis majitelů koní. - Zpráva z 18.4. (5)1916karton6
152144/ R. Zweigel, úředník spořitelny ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 16.4. (24)1916karton6
153165/ Dodávky jatečního dobytka. - Zprávy obcí z 1.-5.5. (10)1916karton6
154167/ Odvod branců roč. 1898. - Oběžník z 5.5. (4)1916karton6
155212/ J. Miehle, starosta v Lipině, zproštění voj. služby. - Výnos z 9.6. (2)1916karton6
156222/ Výměna měděné krytiny ve Šternberku a v Uničově. - Zpráva z 18.5. (26)1916karton6
157242/ Kvalifikovaní dělníci při zpracování dřeva, zproštění voj. služby. - Oběžník z 1.8. (10)1916karton6
158244/ Trestanci do výkonu voj. služby. - Oběžník a zpráva z 3.8. (6)1916karton6
159252/ Zrušení dovolených pro zemědělce a utvoření "pracovních oddílů". - Oběžník z 9.8. (3)1916karton6
160263/ Železárny ve Vítkovicích, Olomouci a rudné jámy u Chabičova pod dohled ministerstva války. - Výnos z 11.8. (5)1916karton6
161267/ Seznam firem, převedených pod vojenský dozor. - Oběžník z 11.8. (28)1916karton6
162287/ Přezkoušení odkladů pro zaměstnance politické správy. - Oběžník z 10.8. (1)1916karton6
163290/ C. Koch, lékař v nemocnici ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 10.8. (4)1916karton6
164338/ A. Schubert, divadelník ve Šternberku, posudek k žádosti o zproštění voj. služby z 22.9. (1)1916karton6
165345/ Úhrady za válečná plnění. - Oběžník z 25.9. (8)1916karton6
166348/ K. Hanusch, vrchní zahradník královského paláce v Sofii, příslušný do Šternberka, zproštění voj. služby. - Výnos z 25.9. (1)1916karton6
167358/ K. Becker, učitel v Dolní Dlouhé Loučce, zproštění voj. služby. - Výnos z 6.10. (2)1916karton6
168379/ F. Nimler, R. Reichel, H. Goliasch, J. Czapka, J. Faulhammer, L. Nimrichter, živnostníci ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 6.11. (4)1916karton6
169384/ Hlášení o řidičích. - Zpráva z 7.11. (2)1916karton6
170412/ Výkaz o množství odevzdaných kovových nástrojů a nářadí. - Zpráva z 7.11. (2)1916karton6
171413/ B. Fellner, lékař ve voj. lazaretu ve Šternberku, zproštění voj. služby. - Výnos z 5.12. (1)1916karton6