Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Olomouc-venkov - Presidiální spisy 1938-1945
B. Spisy

14/ Měsíční informační zprávy o konaných schůzích politických stran v okrese podávané ZÚ, od července 1935 do dubna 1939. Poslední list říká "v důsledku změněných poměrů uložit". (104)1938karton23
217/ Opatření proti hrozícímu přílivu emigrantů z Rumunska. - Oběžník z 5. 1. 1938 (1)1938karton23
318/ Pátrání po totožnosti Františka Hlavny, který pronesl dne 26. 11. 1937 v Kolíně nad Rýnem přednášku o situaci německé menšiny v Československu. - Oběžník z 3. 1. 1938, negativní zpráva (14)1938karton23
419/ Nařízení k důkladnějšímu provádění vyšetřování státoobčanské spolehlivosti. - Výnos z 3. 1. 1938 (1)1938karton23
520/ Dozor nad zájezdy říšskoněmeckých příslušníků, kteří přijíždějí za účelem zimních sportů do ČSR. - Oběžník z 4. 1. 1938 (1)1938karton23
621/ Pátrání po Oskaru Metzke, udánlivém agentu Gestapa. - Oběžník z 4. 1. 1938, negativní zpráva (2)1938karton23
723/ Vyslání dvou úředníků ZÚ k provedení přehlídky okresního hospodářství a pokyny k jejímu konání. - Výnos z 8. 1. 1938 (1)1938karton23
828/ Pokyny k využití vyšších příjmů okresních, které budou okresům přiděleny. - Výnos z 8. 1. 1938 (2)1938karton23
931/ Pátrání po totožnosti osob, které uvádí čsl. vyslanectví v Madridu jako československé dobrovolníky roty T.G. Masaryka. - Oběžník z 8. 1. 1938, negativní zpráva (2)1938karton23
1032/ Posudek na spolek "Bund deutscher Osten" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (2)1938karton23
1133/ Posudek na svaz "Deutscher Reichskriegerverband Kyffhäusen" se sídlem v Berlíně. Oběžník z 10. 1. 1938 (2) 1938karton23
1234/ Posudek na spolek "Sudetendeutscher Heimatbund" (SHB) se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton23
1335/ Posudek na organizaci "Grenzschutz" nyní "Grenzwacht" v Německu. - Oběžník z 10. 1. 1938 (3)1938karton23
1436/ Zrušení slovenského přídavku při služebních cestách. - Oběžník z 8. 1. 1938 (1)1938karton23
1541/ Bezpečnostní opatření proti osobám, které jsou zaujaty proti nynějšímu režimu v Jugoslavii při příležitosti průjezdu jugoslávského ministerstkého předsedy Stojadinoviče naším územím na cestě do Německa. - Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton23
1645/ Urychlené vyřizování trhových smluv, resp. schvalovací doložky dohlédacího úřadu. Oběžník z 12. 1. 1938 (1)1938karton23
1747/ Zkrácení cestovního paušálu ing. Josefu Štechovi, lesnímu komisaři v Olomouci. Výnos z 31. 12. 1937 (1)1938karton23
1879/ Poukaz cestovního paušálu ing. Josefu Štechovi, lesnímu komisaři v Olomouci. Výnos z 21. 1. 1938 (1)1938karton23
1984/ Doručení legitimace nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze Bedřichu Tomášovi, smluvnímu technickému úředníku. - Výnos z 29. 1. 1938 (1)1938karton23
2085/ Výplata odměny za rok 1937 pro ing. Mikesku a ing. Černouška, zkušební komisaře motorových vozidel. - Výnos z 31. 12. 1937 (5)1938karton23
21398/ Vyšetření zdravotního stavu Františka Rittera, který žádá o zdravotní dovolenou. - Výnos z 1. 6. 1938, zpráva (1)1938karton23
22468/ Přiznání substitučního přídavku Ladislavu Ondruškovi, manipulantu pomocné služby technické. - Výnos z 29. 8. 1938 (1)1938karton23
23544/ Vyšetření zdravotního stavu Bedřicha Tomáše, smluvního technického úředníka, který žádá o ustanovení manipulantem pomocné služby technické. Výnos z 28. 6. 1938, zpráva (1)1938karton23
24595/ Poukázání cestovního paušálu Karlu Gošovi, zemědělskému koncipistovi. - Výnos z 8. 7. 1938 (1)1938karton23
251093/ Přiznání diet Františku Grygarovi, vrchnímu aktuárskému tajemníku. Výnos z 21. 12. 1938 (2)1938karton23
261094/ Přiznání diet z důvodu vedení dvojí domácnosti Františku Streitovi. - Výnos z 22. 12. 1938 (1)1938karton23
271129/ Ponechání výchovného na syna Leopoldu Golovi, lesnímu revidentu. - Výnos z 2. 11. 1938 (1)1938karton23
281161/ Ponechání výchovného na syna Stanislavu Purovi, veterinárnímu radovi. - Výnos z 21. 11. 1938 (1)1938karton23
291192/ Povolení k zápisu na vysokou školu zemědělskou Františku Havlíkovi, kancelářskému oficiantovi. - Výnos z 25. 11. 1938 (1)1938karton23
301198/ Přiznání diet Františku Streitovi, strážníku neuniformovaného policejního strážního sboru. - Výnos z 9. 11. 1938 (1)1938karton23
311334/ Vyšetření zdravotního stavu Františka Snášela, cestmistra. - Lékařské potvrzení z 28. 12. 1938 (3)1938karton23
3248/ Sledování čsl. příslušníků, kteří by se zúčastňovali schůzek členů býv. rakouskouherské armády. - Výnosy z 26. 10. 1936 a 14. 1. 1938 (2)1938karton23
3354/ Pořadové listiny kategorie úředníků služby právní, vyšší pomocné služby právní a služby účetní podle stavu ke dni 31. 12. 1938. Podepsání listin. - Oběžník z 17. 1. 1938 (4)1938karton23
3458/ Podezřelé vyžadování informací Bayerische Vereinsbank v Mnichově o elektrárnách na Podkarpatské Rusi. - Oběžník z 23. 11. 1937, zpráva, že v okrese nejsou elektrárny (2)1938karton23
3560/ Uložení vzorců legitimací pro členy cizích zastupitelských úřadů na rok 1938, do nichž může přednosta OÚ nahlédnout. - Oběžník z 21. 1. 1938 (1)1938karton23
3663/ Zapůjčení kvalifikační tabulky Emila Face, okresního inspektora I. třídy neuniformovaného policejního strážního sboru k jeho žádosti o ustanovení úřednickým čekatelem strážní služby neuniformované stráže bezpečnosti. Přípis Policejního ředitelství v Brně z 24. 1. 1938 (1)1938karton23
3765/ Obsazení místa centrálního ředitele liechtensteinských velkostatků v Olomouci. Zpráva o ustanovení dr. Františka Svobody s informací o jeho osobě z 24. 1. 1938 (3)1938karton23
3867/ Jan Vychodil a spol., členové obecního zastupitelstva v Hlušovicích, urážka politických úřadů podle § 1 zák. 108/33 Sb. Zpráva z 15. 1. 1938 (3)1938karton23
3973/ Pátrání po totožnosti Antonie Fischerové z Zaisertshofenu v Německu, která poslala urážlivý dopis čsl. vládním činitelům. Oběžník z 24. 1. 1938, negativní zpráva (1)1938karton23
4076/ Pokyny k řádnému vyplňování výměrů na zákazy veřejných shromáždění. - Oběžník z 25. 1. 1938 (1)1938karton23
4181/ Vysvětlení použití výnosu ministerstva národní obrany "Pocty presidentu republiky". Oběžník MV z 18. 1. 1938 (1)1938karton23
4286/ Posudek na svaz "Deutscher Reichsbund für Leibesübungen" se sídlem v Berlíně. - Oběžník z 29. 1. 1938 (3)1938karton23
4389/ Volná místa úředníků nejvyššího účetního kontrolního úřadu. - Oběžník z 1. 2. 1938 (1)1938karton23
44105/ Používání místních názvů ve zprávách ze sousedních států v jazyku příslušného státu, aby nedocházelo k nejasnostem. - Oběžník z 14. 2. 1938 (1)1938karton23
45106/ Doručování místních úředních zásilek státních úřadů. - Oběžník z 31. 8. 1937, zpráva o zřízení ústředny u OÚ pro úřední spisy adresované místním úřadům. (25)1938karton23
46122/ Pokyny ministerstva národní obrany k žádosti "Svazu čs. měst a obcí" o podání zprávy o městské administrativní činnosti u nás obci Temešvár. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton23
47129/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné pro tisk. Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton23
48130/ Zpráva o Ludvíku Vogelovi z Tábora, úředníku fy Sigma-Pumpy. - Četnická relace stanice Lutín z 25. 2. 1938 (1)1938karton23
49144/ Posudek na "Sudeten deutsche Fluchtlingskontrollstelle" v Německu. - Oběžník z 25. 2. 1938 (3)1938karton23
50147/ Zákaz oslav na počet osob usmrcených při demonstracích dne 4. 3. 1919 v některých národnostně smíšených oblastech. - Oběžník z 2. 3. 1938 (1)1938karton23
51150/ Vyšetření pověsti Blažeje Sulzera z Dědic u Vyškova, který žádá o místo pomocného zřízence u politických úřadů. - Zpráva z 16. 3. 1938 (4)1938karton23
52151/ Vyšetření pověsti ing. Josefa Dudka, který žádá o místo ve státní lesní službě dohlédací u politických úřadů. - Zpráva z 4. 4. 1938 (2)1938karton23
53279/ Vyšetření pověsti JUDr. Ladislava Procházky, absolovvaného právníka. - Zpráva z 6. 5. 1938 (2)1938karton23
54286/ Vyšetření pověsti Ericha Springera z Mor. Berouna, který se uchází o místo v pomocné kancelářské službě u politických úřadů. - Zpráva z 29. 4. 1938 (1)1938karton23
55309/ Vyšetření pověsti Františka Vychodila z Bohuňovic, který žádá o propůjčení místa u čsl. státní policie. - Zpráva z 19. 5. 1938 (2)1938karton23
56463/ Vyšetření pověsti Leo Zinka, který žádá o místo v právní službě u politických úřadů v zemi Moravsko-slezské. - Zpráva z 12. 7. 1938 (2)1938karton23
57667/ Vyšetření pověsti JUDr. Josefa Pechra, který žádá o místo v přípravné službě právní u politických úřadů v zemi Moravsko-slezské. - Zpráva z 23. 8. 1938 (2)1938karton23
58765/ Vyšetření pověsti MUDr. Eduarda Zirma, zemského primáře v.v., který chce na přechodnou dobu odjet do Německa. - Zpráva z 15. 9. 1938 (2)1938karton23
59164/ Zavedení vojenských legitimací pro zaměstnance civilních vojenských správ a zvláštní legitimace pro důstojníky a rotmistry v činné službě. - Oběžník MV z 4. 5. 1937 a 4. 3. 1938 (2)1938karton23
60167/ Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače, povolení mimořádné dovolené státním zaměstnancům, kteří patřili k Hanáckému pluku generála Janina. - Oběžník z 9. 3. 1938 (1)1938karton23
61175/ Žádost o propagaci publikace "Výkaz zaměstnanců politické správy v zemi Moravsko-slezské", kterou hodlá vydat ZÚ. - Oběžník z 3. 3. 1938 (1)1938karton23
62178/ Povolení přeletu bez přistání německému letadlu D-ANAO ve dnech 10.-20. 3. 1938. Oběžník z 10. 3. 1938 (1)1938karton23
63181/ Rakouské časopisy s obrazem skobového kříže nemají býti vylučovány z dopravy k nám, pokud jejich obsah je nezávadný. Oběžník z 14. 3. 1938 (1)1938karton23
64185/ Urychlené vyřizování žádostí zemského finančního ředitelství o vyšetření státoobčanské spolehlivosti uchazečů o přijetí k pohraniční finanční stráži. - Oběžník z 16. 3. 1938 (1)1938karton23
65186/ Předložení pořadové listiny odborného úřednictva u politických úřadů v zemi Moravsko-slezské podle stavu k 31. 12. 1937 k podpisu. - Oběžník z 11. 3. 1938 (2)1938karton23
66187/ Předložení pořadové listiny úřednictva služby kancelářské a pomocných kancelářských úředníků ve veřejnoprávním poměru podle stavu k 31. 12. 1937. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton23
67190/ Pátrání po tom, zda byl jisté Bibianě Jurna vystaven čsl. cestovní pas a je-li o ní něco bližšího známo. - Oběžník z 16. 3. 1938, negativní zpráva (1)1938karton23
68206/ Informace o článcích, které byly tiskovou službou ministerské rady shledány pro tisk nezávadné. - Oběžník z 18. 3. 1938 (1)1938karton23
69208/ Informace o pasové praxi polských úřadů a o udělování průjezdních viz občanům, cestujícím z Rakouska do Polska, jež mají být vybaveny doložkou, že návrat do Polska je žádoucí. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton23
70209/ Doložky v cestovních pasech polských příslušníků, kteří cestují z Rakouska do Polska přes naše území. Mají být opatřeny poznámkou, že platí pouze pro směr Břeclav-Bohumín. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton23
71210/ Posudek na instituci "Landdienst der Hitlerjugend" v Německu. - Oběžník z 23. 3. 1938 (3)1938karton23
72220/ Upozornění, že ministerstvo železnic vydalo pro svého úředníka Jana Huberta potvrzení, že je oprávněn fotografovat železniční objekty. - Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton23
73223/ Pátrání po totožnosti Antonína Pikouse a Antonína Štuby, vězněných ve Španělsku. Oběžník z 23. 3. 1938 (1)1938karton23
74227/ Žádost o zostření dozoru v kinech. - Přípis OÚ Bruntál z 18. 3. 1938 (1)1938karton23
75230/ Pátrání po totožnosti misionáře Jakobse, který ve Švýcarsku přednáší o československých poměrech. - Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton23
76231/ Povolení přeletu bez přistání německému letadlu, které letí z Vídně do Bruselu dne 31. 3. a z Berlína do Vídně dne 29. 3. - Oběžník z 31. 3. 1938 (2)1938karton23
77232/ Pátrání po maďarském příslušníku Eugenu Tobiasovi, který se nevrátil z cesty do Německa. Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton23
78235/ Zpráva o valné hromadě svazu "Bund der deutschen Kraftfahrer in Mähren-Schlesien" se sídlem ve Šternberku, která se konala 27. 3. 1938. Relace Státního policejního úřadu ve Šternberku. (2)1938karton23
79236/ Seznam pořadí zaměstnanců lesní služby dohlédací u politických úřadů ke dni 31. 12. 1937. Oběžník z 29. 3. 1938 (1)1938karton23
80248/ Pokyny pro doručování telegramů s pozdravem "Heil Hitler". Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton23
81252/ Potlačování zpráv o domělém zbolševizování ČSR, tiskový pokyn. Oběžník z 4. 4. 1938 (1)1938karton23
82255/ Členství okresů a měst na Druhé celostátní hospodářské konferenci regionální v Praze. Oběžník z 4. 4. 1938 (2)1938karton23
83256/ Pátrání po jugoslávských teroristech Gustavu Perčecovi a spol. Fotografie přiložena. - Oběžník z 28. 4. 1938, negativní zpráva (7)1938karton23
84258/ Hromadné vybírání vkladů u peněžních úřadů v pohraničí. Oběžník z 6. 4. 1938, negativní zpráva (1)1938karton23
85263/ Rychlé hraniční odbavování Němců a Rakušanů, kteří pojedou dne 10. 4. k volbám a plebiscitu. Oběžník z 7. 4. 1938 (2)1938karton23
86266/ Bezpečnostní opatření vzhledem k cestě A. Hitlera do Italie. Oběžník z 8. 4. 1938 (1)1938karton23
87271/ Poděkování kanceláře presidenta republiky za pozdravný telegram zaslaný ze sjezdu moravských cukrovarů v Olomouci. - Přípis z 7. 4. 1938 (2)1938karton23
88273/ Půjčka obrany státu; dvacetisplátková akce pro státní zaměstnance. Doručení dluhopisu upisovatelům. - Oběžník z 30. 3. 1938 (3)1938karton23
89282/ Ministr obchodu ustanovil vládním komisařem OŽK Olomouc ministerského radu ministerstva obchodu JUDr. Bohuše Placha. - Výnos z 9. 4. 1938 (1)1938karton23
90285/ Poukaz stavebního přídavku ing. Vladimíru Medunovi, technickému koncipistovi ZÚ, který je pověřen správou přístavby chirurgického oddělení zemských ústavů v Olomouci. - Výnos z 9. 4. 1938 (1)1938karton23
91288/ Oznámení, že ministerstvo zahraničních věcí vydalo J. D. Ewansovi, anglickému publicistovi a novináři, doporučení při jeho cestách po republice. Oběžník z 14. 4. 1938 (1)1938karton23
92290/ Svolení k vyvěšení říšskoněmeckých vlajek na domech říšských Němců v den narozenin A. Hitlera. Oběžník z 15. 4. 1938 (1)1938karton23
93300/ Pátrání po maďarském státním příslušníku Belovi Szalovi, který cestuje z Bruselu do Budapečti. Oběžník z 15. 4. 1938 (1) 1938karton23
94302/ Upozornění na činnost rakouských příslušníků Amona Götha, Jana Martina Panka a Viléma Šimečka. - Oběžník z 14. 4. 1938 (1)1938karton23
95303/ Povolení přeletu polských letadel přes naše území ve dnech 25.-29. 3. a 21.-23. 4. - Oběžník z 20. 4. 1938 (1)1938karton23
96306/ Udělení mimořádné dovolené státním zaměstnancům, kteří se chtějí zúčastnit eucharistického kongresu v Budapešti. Oběžník z 21. 4. 1938 (1)1938karton23
97311/ Povolení přeletu polského letadla přes naše území ve dnech 26. 4.-18. 6. - Oběžník z 26. 4. 1938 (1) 1938karton23
98313/ Vysvětlení "Směrnice o povolení vstupu do podniků důležitých pro obranu státu "tj. v obvodu okresu podnik "Manila" s. s r.o., Olomouc. Oběžník z 10. 5. 1938 (1)1938karton23
99315/ Poděkování kanceláře presidenta republiky za pozdravný telegram zaslaný z ustavující valné hromady čs. hraničářů v Olomouci 24. 4. 1938. Přípis z 27. 4. 1938 (2)1938karton23
100318/ Ustanovení o možnosti vyvěšovat cizí státní vlajky při slavnostních příležitostech a upozornění, že má být trpěno vyvěšování říšskoněmeckých vlajek. - Oběžník z 28. 4. 1938 (1)1938karton23
Další