Archiv uložení:Státní okresní archiv Olomouc
Název fondu:Archiv města Olomouce - Prezidiální spisy 1829-1920
Datace:1829-1920
Zpracovatel:PhDr. Miloslav Čermák, Josef Prucek,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:935
Rok vzniku:1989
Metráž (bm):4,10
Stav ke dni:1989-06-30
Prohlížet fond
Stažení fondu