Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sokol - tělocvičná jednota Tovačov
B. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

17XIPodací protokol (zápis korespondence)1914-1927úřední kniha
18Podací protokol1946úřední kniha
19Podací protokol1947úřední kniha
20Podací protokol1948úřední kniha