Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sokol - tělocvičná jednota Tovačov
B. Spisový materiál
2. Spisy

21Stanovy1897-1946karton1
22Zápisy valných hromad, výborových schůzí, prezenční listiny1899-1971karton1
23Číselný výkaz jednot1901-1932karton1
24Výkaz o činnosti měsíční1907-1940karton1
25Vzdělávací činnost1930-1940karton1
26Matrika členů1898karton2
27Seznam členů1927-1947karton2
28Přihlášky členů1945-1950karton2
29Evidence členských příspěvků1907-1920karton2
30Evidence členských příspěvků1947-1948karton2
31Inventář majetku1911-1914karton3
32Stavba sokolovny, přístavba, mj. náčrtek na stavbu tělocvičny, situační nákres stavebního pozemku, návrh podoby sokolovny, stavební deník, nabídky prací, rozpočty, vyúčtování1907-1930karton3
33Korespondence, mj. poděkování dr. Scheinera s podpisem (1931), poděkování spolku pro postavení Žižkova pomníku v Praze (1931), poděkování z prezidentské kanceláře (1938), divadelní hra O matce vlasti (1938), výzva L. Sotorníka k jednotě (1938), poděkování Pěveckého sdružení moravských učitelů (1939), divadelní hra Píseň domova (1940), sokolský kroužek žolíkářů (1940), žádost o místo sokolníka (1946), převoz ostatků padlých rudoarmějců (1946), řešení dopisu od KSČ (1946), památka padlých tovačovských sokolů (1946), přihlášení se k nepolitičnosti ČsOS (1946), oslava narozenin prezidenta E. Beneše (1946), přídělové řízení na pozemek pro cvičiště (1946), odhalení pomníku T. G. Masaryka v Kojetíně (1946), ples a pomlázková zábava (1946), daňové záležitosti (1946), podpora dcery popraveného B. Venclíka (1947), členství MUDr. Leonida Kazmina (1947), přednáška Fr. Adámka o archeologii (1947), odprodej kuželny v tovačovském zámku (1947), sokolské kino (1947), dopis F. Steinera (1947), akční výbor Národní fronty (1948), O. Fiala a očistná komise sokolská (1948), koncept blahopřání Kl. Gottwaldovi ke zvolení prezidentem (1948), odpověď prezidentské kanceláře (1948), vklady ve Spořitelně města Tovačova (1948), nahlášení členů přípravného výboru MAV NF (1949), odhalení pamětní desky umučeným na radnici (1949), pietní vzpomínka na A. Forchtgotta Tovačovského (1949), rezignace F. Orálka (1950)1927-1950karton5
33Korespondence, mj. F. L. Rieger děkuje Sokolu Tovačov za přání (1898), Sokol Tovačov členem brněnské Matice školské (1907), dar jednoty spolku Komenský ve Vídni (1908), pozdrav z Tournoi International v Lucembursku (1909), pozdrav z New Yorku od B. Venclíka (1909), žádost B. Strážnického o místo domovníka (1912), dopisy cestovatele St. Vráze (1919-1928), členství ve spolku pro postavení Žižkova pomníku v Praze (1924), dopis V. Vrázové z Poděbrad (1924), poděkování z prezidentské kanceláře za přání (1925)1898-1926karton4