Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Základní devítiletá škola Stříbrnice
II. Spisový materiál
II.2 Spisy

97Zahajovací výkazy o základní devítileté škole1961-1968karton1
98Výkazy o základní devítileté škole z let 1969-1973 a 1975-19761969-1976karton1
99Celoroční hodnocení práce školy za školní roky 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964 a pololetní hodnocení z 20.1.19601959-1964karton1
100Zprávy pro Školskou a kulturní komisi MěstNV v Kojetíně1976-1977karton1
101Zápisy o provedené prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školních letech 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/19781974-1978karton1
102Správní záležitosti školy (mj. organizace školy, výkazy přijatého žactva, zprávy o skartaci písemností a tajných spisů, hodnocení různých oslav, závazky, zpráva o sportovních aktivitách, objednávání učebnic)1959-1978karton1
103Zápisy z porad učitelského sboru1942karton1
104Klasifikace a prospěch žáků (výkazy)1958-1977karton1
105Žáci (mj. soupisy dětí zdravotně ohrožených, seznamy žáků, zprávy o přestěhování, seznamy narozených dětí)1933-1977karton1
106Náboženství - dokumentace týkající se vyučování - včetně výnosu Ministerstva kultury a informací ze dne 20. srpna 1968 č.j. 11843/68C1964-1977karton1
107Cikánské děti - hlášení a výkazy z let 1970, 1971/1972, 1972/1973, 1976/19771970-1977karton1
108Pionýrská organizace - zpráva o činnosti, hlášení o Pionýrské organizaci Českého svazu mládeže a přihláška do soutěže1960-1961karton1
109Učitelé - přehledy o učitelích z let 1967, 1969, 1970 a 1972, přiznání finanční odměny1932-1972karton1
110Alois Vožda - učitel (šetření pracovního poměru, žádost o přeložení, odměňování, komplexní hodnocení)1961-1976karton1
111Hospodářské záležitosti (mj. opravy, úklid, závazky, hospodaření s finančními a základními prostředky, evidence příspěvků na učebnice)1944-1977karton1