Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
I. Listiny

11559, 1. listopadu, Brodek Purkmistr a rada dědiny Brodku vydávají potvrzení o řádném manželském původu a chování Pavlovi, synu Tomáše a Anny Škřechových, a doporučují ho vrchnostem k přijetí a k podpoře. Orig. perg., česky, rozm. 34,5 x 20,5 - 5,5 cm, perg. proužek bez pečetě1559listina po r. 1526
21536, červen 20, Brodek Uzavření smlouvy mezi Janem z Pernštejna a na Helfenštejně a Kateřinou, převoryší kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, o stav čili rozšíření strouhy rybniční nade vsí Brodkem k novému rybníku pod Majetínem. Opis, papír, 5 fol. (1 prázdné), 20 x 31,5 cm, česky, bez ověřovací pečetě a bez data pořízení opisu. Archiv český, XX, s. 3921536Listina
31539, únor 7., Vídeň Ferdinand I., král český, potvrzuje smlouvu z r. 1536, uzavřenou mezi Janem z pernštejna a na Helfenštejně a Kateřinou, převoryší kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, o úpravě poměrů při zbudování rybníka Maletínského - náhrada půdy brodeckým, svobodné pouštění vody, lovění ryb ve strouze. Opis z 19. srpna 1764, papír , 23 x 36 cm 7 fol. (prázdné), česky (ověřovací poznámka německy), bez pečeti a razítek, podpis ověřovatele Vettera. Archiv český, XX, s. 4181539Listina
41544, červenec 9, Olomouc. Úmluva mezi Pútou z Ludanic a na Koketnici a Annou z Bílovic, převoryší kláštera sv. kateřiny v Olomouci o kousek pole podle kokorských rybníků, které náleží k Brodku. Bez pole nemůže Púta z Ludanic opravovati hráz rybníka, strženou vodou. Opis z 12. 2. 1820, papír, 2 fo., 20,5 x 35 cm česky, bez pečeti a razítek (ověřovací poznámka německy), podpis ověřovatele Schvanda Klement. A. Březina v Listináři selském archivu, č. 127, 1903, s. 125.1544Listina
51559, 1. listopadu, Brodek Purkmistr a rada dědiny Brodku vydávají potvrzneí Pavlovi, syna Tomáše Skrčce a Anny o řádním manželském původu a doporučují jej všem vrchnostem k přijetí a podpoře jeho živnosti. Orig.listu, pergamen 34,5 x 20,5 - 5,5 cm, česky, bez pečeti (utržená)1559Listina
6Marie Norberta, převoryše kláštera sv. kateřiny v Olomouci sděluje rychtářovi a purkmistru i celé obci Brodecké, že 1. října 1729 byla uzavřena úmluva mezi rektorem jesuitské koleje v Olomouci P. Janem Rollerem a převoryší kláštera sv. Kateřiny v Olomouci Marií Vincencií Machálkovou o příkopě pod kokorským rybníkem a vyměření hranic. Orig. listu, papír 20,5 x 31 cm, 2 fol., česky, pečeť kláštera přetištěna - značně poškozena.1731Listina
7Zakládající listina Marie Izabelly, převoryše a Marie Dominiky, podpřevoryše kláštera sv. Kateřiny v Olomouci pro kapli v Brodku jako lokalii citovského kostela. Opis, papír, 4 fol. (1 prázdné), 23,5 x 35 cm, bez pečeti.1765Listina