Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
II. Úřední knihy
2. Knihy evidence vrchnostenských povinností

3Kniha obsahující ověřený opis smlouvy o abolizaci roboty z roku 1787, dále o poplatcích (1864), protokol dobytčích pasů (1866), list domovský (1834). Něm., česky, 22 x 37 cm, vazba pap. s koženým hřbetem1791-1866úřední kniha