Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
II. Úřední knihy

1. Knihy správní
2. Knihy evidence vrchnostenských povinností
3. Právní knihy sporné a nesporné agendy