Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
1. Obec a její správa

5Popis hranic obce Brodek1787karton1
6Definitivní popis hranic obce Brodek1831karton1
7Popis hranic mezi obcí Brodek a Luková1849karton1
8Cirkulář z Moravskoslezského zemského gubernia ohledně stížností majitelů pozemků na placení nově uložených daní1822karton1