Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
2. Obecní majetek

9Přehled obecních pozemků/19. století/karton1
10Přehled o rozdělení pastviny Trávníku mezi uživatele1822karton1
11Rozdělení obecní pastviny Křepina mezi jednotlivé uživatele1823karton1
12Rozdělení obecní pastviny Bařina mezi jednotlivé uživatele1825karton1
13Ujednání mezi brodeckými půlláníky a chalupníky ohledně rozdělení pastvin1826karton1
14Výkaz pozemků obce Brodek1826karton1
15Prodej pozemků pro stavbu dráhy, mj. přehled cen pozemků, žádost obce za uvolnění druhé poloviny peněz za pozemky odstoupené dráze1841-1843karton1