Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
3. Vrchnostenské záležitosti

16Stížnost tovačovského hejtmana na lidi z Brodku a Citova, že zabraňují lidem z Nenakonic pást dobytek na pastvině u majetínského rybníka a že násilím odvedli několik kusů dobytka1653karton1
17Stížnost na Brodecké, že brání Majetínským vyhánět dobytek na pastvinu pod hrází majetínského rybníka1699karton1
18Opis smlouvy uzavřené mezi Magdalenou, převorkou, a celým konventem kláštera sv. Kateřiny v Olomouci s vladykou Zdeňkem z Kokor o hrazení potoka "Jezdy" (Kokorky) a obrácení vody na jeho rybníky k jeho užitku z 3. července 1499, Olomouc/17. století/karton1
19Opis smlouvy mezi Janem z Pernštejna a na Helfenštejně a Kateřinou, převorkou kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, o stav čili rozšíření strouhy rybniční nade vsí Brodkem k novému ryníku pod Majetínem 20. června 1536, Brodek (5 kusů)/19. století/karton1
20Neověřený opis potvrzení smlouvy z r. 1536 uzavřené mezi Janem z Pernštejna a na Helfenštejně a Kateřinou, převorkou kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, o úpravě poměrů při zbudování majetínského rybníku - náhrada půdy Brodeckým, svobodné pouštění vody, lovení ryb ve strouze, které učinil Ferdinand I., král český, 7. února 1539, Vídeň, opis/18. století/karton1
21Stížnost hraběte ze Slamu převorce kláštera dominikánek v Olomouci na brodecké poddané, že neopravují jez na potoku Křepina, kterým přitéká voda na majetínský mlýn1705karton1
22Odpověď převorky kláštera dominikánek v Olomouci úředníku tovačovského panství na jeho stížnost ohledně vykácení porostlin pod majetínským rybníkem brodeckými poddanými1730karton1
23Sdělení Marie Norberty, převorky kláštera sv. Kateřiny v Olomouci, z 29. 11. 1731 rychtářovi a purkmistru i celé brodecké obci, že 1. října 1729 byla uzavřena úmluva mezi rektorem jesuitské koleje v Olomouci P. Janem Rollerem a převorkou kláštera sv.Kateřiny v Olomouci Marií Vincencií Machálkovou o čištění příkopu pod kokorským rybníkem. Připojeny dva opisy1731karton1
24Vyřízení anonymní stížnosti na roboty, výpis robotních povinností vsí Ivaň, Biskupice, Charváty, Bolelouc, Majetín1733karton1
25Stížnost brodeckých poddaných na rušení užívání pastviny, posílání na šance do Olomouce, odpověď převorky1749karton1
26Čelední řád1753karton1
27Potvrzení o provedených pracích brodeckých poddaných při opravě silnice1756karton1
28Potvrzení o provedených pojížďkách s proviantem1763karton1
29Prosby brodeckých poddaných adresované představené kláštera dominikánek ohledně konání dalekých fůr a rozhodnutí v té věci, mj. odpověď krajského úřadu na stížnosti brodeckých poddaných na vození sena do Olomouce1776-1778karton1
30Rozhodnutí krajského úřadu ve věci placení advokáta brodeckými poddanými1778karton1
31Rozhodnutí krajského hejtmana ve věci stížnosti brodecké obce u lokální robotní komise1778karton1
32Stížnosti brodeckých poddaných na neplnění úmluvy vyplývající s aboličního kontraktu a stížnosti vrchnosti na poddané, že nedodržují povinnosti vyplývající pro ně z téhož dokumentu, mj. odpověď krajského úřadu ohledně stížnosti brodeckých poddaných, že jim vrchnost nechce převést činžovní slepice na plat1794-1818karton1
33Protokoly ve věci pokácení dubů Brodeckými na hrázi majetínského rybníka1830-1834karton1
34Rozhodnutí vrchnostenského hospodářského úřadu ve věci přípřeží1837karton1
35Opis úmluvy z 9. července 1544, Olomouc, mezi Pútou z Ludanic a na Rokytnici a Annou z Bílovic, převorkou kláštera sv. Kateřiny v Olomouci o kousek pole podle kokorských rybníků, které náleží k Brodku. Bez pole nemohl Púta z ludanic opravovat hráz rybníka, strženou vodou, provedený v expedici Moravsko-slezské administrace státních statků 12. 2. 1820, druhý opis/19. století/karton1
36Soupis pozemků k definitivnímu vyvázání1842karton1
37Zrušení dávek připadajících na rustikální domky v Brodku1849karton1
38Odvolání brodeckých občanů proti výměru okresní vyvazovací komise1850karton1